5
We cujcojonic, cujch'acan na puwi' ronojel ri man utz taj re ruwächulew
Jachin ri cucojo chi ri Jesús are ri Cristo ri To'l Ke, ralc'ual ri Dios ri'. Jachin ri lok' ri qui tat jujun ac'alab chuwäch, xukuje' e lok' ri' chuwäch ri ralc'ual ri tata'. Aretak cäkaj ri Dios, xukuje' cäkanimaj ru Pixab, cäketamaj c'u ri' chi quekaj ri ralc'ual ri Dios. We jun winak craj ri Dios, quel cubij wa' chi cunimaj ru Lok' Pixab ri Are'. Ru takanic ri Dios c'ut, man c'äx tä qui nimaxic. Jachin c'u ri kas ralc'ual ri Dios cäch'acan na puwi' ronojel ri man utz taj rech ruwächulew. We kas cujcojon che ri Dios, cujcowinic cujch'acan na puwi' ronojel ri man utz taj ajuwächulew. Xak xuwi ri jun ri cucojo chi ri Jesús are u C'ojol ri Dios, cäcowinic cäch'acan na puwi' ronojel ri man utz taj re ruwächulew.
Ri Lok'alaj Espíritu cuk'alajisaj chi ri Jesús are u C'ojol ri Dios
Ri Jesucristo xpe cho ruwächulew, xk'alajin c'u wa' chi are u C'ojol ri Dios aretak xban u kasna', xukuje' aretak xcämisaxic, xel c'u u quiq'uel. Man xuwi taj xk'alajin wa' aretak xban u kasna', xane rumal ri joron re ri kasna' xukuje' rumal ru quiq'uel ri xelic aretak xcämisaxic. Ri Lok'alaj Espíritu are xk'alajisan wa' rumal chi ri Lok'alaj Espíritu xak xuwi cubij ri kas tzij. E oxib ri e c'o pa ri caj ri cäquik'alajisaj ri kas tzij: ri ka Tat, ri u Tzij, xukuje' ri Lok'alaj Espíritu rech ri Dios. We oxib ri' xa jun ri cäquik'alajisaj. Xukuje' oxib ri e c'o cho ruwächulew ri cäquik'alajisaj ri kas tzij: ri Lok'alaj Espíritu rech ri Dios, ri joron re ri kasna', xukuje' ru quiq'uel ri Cristo. We oxib ri' junam ri qui k'alajisanic. Ri uj cäkacoj ri qui tzij ri winak chrij ri xquilo, xukuje' chrij ri xquito. Nim c'u na u banic ri xuk'alajisaj ri Dios chrij ri Cristo ru C'ojol. 10 Jachin ri cäcojon che ru C'ojol ri Dios, u cojom ri' pa ranima' jas ri xubij ri Dios chrij ri Cristo ri u C'ojol. Jachin c'u ri man cäcojon tä che ri Dios u banom ri' chi ri Dios xak Are' banal tzij rumal chi man u cojom tä ri xuk'alajisaj ri Dios chrij ri Cristo ru C'ojol. 11 Are wa' ri xuk'alajisaj ri Dios, chi ri Are' u yo'm ka c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic. We c'aslemal ri' cäkarik na wa' ruc' ri u C'ojol ri Are'. 12 Jachin ri c'o ru C'ojol ri Dios pa ranima' c'o u c'aslemal ri'. Jachin c'u ri man c'o tä ru C'ojol ri Dios pa ranima' man c'o tä u c'aslemal ri'.
Are wa' ri q'uisbal re ri carta jawije' ri apóstol cuya wi jujun tak pixbenic chic
13 Nu tz'ibam bi wa' we wuj ri' chiwe, ix ri' ri ix cojoninak che ru C'ojol ri Dios, rech kas quiwetamaj chi c'o na i c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic.
14 Cu'l c'u ka c'ux chrij ri Dios chi apachique ri cäkaj cäkata' che, cutatabej na wa' ri cäkabij che, we are u rayibal ri Are'. 15 We ketam chi ri Dios cujuto aretak cäka'n orar, ketam ri' chi cuya chke ri cäkata' che.
16 We c'o jun cäril ri rachalal cäkaj pa jun mac ri man cäc'aman tä bi pa ri cämical, rajwaxic ri' cuban orar puwi'. Je ri' ri Dios cuya na u c'aslemal ri kachalal. Are wa' ri cäban chque ri quekaj pa ri mac ri man cäc'aman tä bi pa ri cämical. C'o c'u mac ri cäc'aman bi pa ri cämical, man quinbij tä c'ut chi quiban orar rech cäsachtaj wa' we mac ri'. 17 Ronojel u wäch etzelal, are mac ri'. C'o c'u mac ri man cäc'aman tä bi pa ri cämical.
18 Ketam chi jun kas ralc'ual ri Dios man cutakej tä macunic, rumal chi ru C'ojol ri Dios are cächajin che, man cäcowin tä ri Itzel chubanic c'äx che.
19 Ri uj ketam chi uj rech ri Dios, conojel c'u ri winak ajuwächulew e c'o pu k'ab ri Itzel.
20 Ketam c'ut chi ri u C'ojol ri Dios petinak cho ruwächulew, u yo'm c'u ri ka no'j rech cäketamaj u wäch ri kas Dios. Ri uj, xa uj jun ruc' ri Dios. Quel cubij wa' chi xa uj jun ruc' ri Jesucristo ru C'ojol. Are c'u wa' ri kas Dios, cuya c'u ri c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic. 21 Ix ri', ri ix je' ta ne alaj tak walc'ual, ¡chitasa iwib chquij tak ri dioses ri man kas e Dios taj! Amén.