RI UCAB CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN JUAN
1
Ri apóstol Juan cäch'aw chrij ri Kas Tzij re ru Lok' Pixab ri Dios
In wa', in c'amal qui be ri cojonelab, ri ya in nim winak chic. Quintz'ibaj bi wa' we wuj ri' chawe at, wachalal, at ri' ri kachalal chichu' ri cha'tal rumal ri Dios, xukuje' chque tak ri awal at. Kas tzij sibalaj ix lok' chnuwäch, man xuwi tä c'u chnuwäch in, xane xukuje' chquiwäch conojel ri quetam ri Kas Tzij. Sibalaj quixwaj rumal rech ri Jun ri cäyo'w ri Kas Tzij ri c'o pa kanima' uj nimalaj konojel. Cäc'oji c'u na wa' pa kanima' uj amak'el ronojel k'ij. Are ta ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo ru C'ojol ri Are' quel u c'ux chiwe, cutok'obisaj i wäch, cuban c'ut chi cuxlan ri iwanima' rumal chi i takem ri Kas Tzij, amak'el c'ut quiwaj iwib.
Sibalaj cäquicot wanima' rumal chi nu rikom jujun chque ri awal ri tajin cäquitakej ri Kas Tzij re ru Lok' Pixab ri Dios, junam jas ri takanic ri yo'm chke rumal ri Are'. Cämic ri', wachalal, catinbochi'j chi nimalaj konojel cäkaj kib chbil tak kib, ri jun ruc' ri jun chic. Wa' we takanic ri' ri quintz'ibaj bi chawe, man c'ac' tä ri'. Xane are wa' ri yo'm lok chke uj nabe canok. Wa' we takanic ri' chi cäkaj kib, are wa' quel cubij chi rajwaxic chi cujniman che ri Dios pa ronojel ri cätakan wi ri Are'. Ru takanic ri Are', jas ri i tom petinak lok, are chi cäkaj kib chbil tak kib ri jun ruc' ri jun chic.
Waral cäkil wi jas ri qui banic ri winak ri quequisub niq'uiaj winak chic
E q'uia chi c'ut ri winak ri quesubunic ri e c'o cho ruwächulew, ri man cäquicoj taj chi ri Jesucristo xpe waral cho we uwächulew chwinakil, ri man cäquik'alajisaj tä wa'. Jachin jun winak ri je' u banic wa', are kas cäsubunic, xukuje' are jun chque ri xinbij chi quepetic, ri kas cäca'n na qui c'ulel che ri Cristo. Chiwila ba' iwib ix chi mat cäsach u wäch ronojel ri utzil ri i banom, xane kas quirik na tz'akat ri rajil u q'uexel wa'.
Apachin jun winak ri man cäcu'bi tä u c'ux ruc' ru tijonic ri Cristo, xane cutzucuj niq'uiaj tijonic chic ri man are taj, man c'o tä ri Dios ruc'. Ri winak ri cutakej ru tijonic ri Cristo, are wa' we winak ri' c'o ri Dios ka Tat ruc', xukuje' ri Cristo ru C'ojol ri Dios. 10 We c'o jun winak ri copan iwuc', man are tä c'u ru tijonic ri Cristo ri cuc'utu, mic'ulaj wa' we winak ri' cho iwachoch, mibij ne che: “¡Are ta ri Dios que' uc' la!” —mixcha che. 11 Je ri', rumal chi ri cojonel ri je' cubij wa', cuban re ri etzelal ri cuban we winak ri'.
Waral cäkarik wi ri q'uisbal re we carta ri'
12 Are ri in c'ut, c'o q'uia ri cwaj quinbij bi chiwe. Man cwaj tä c'ut xak quintz'ibaj bi wa' cho jun wuj. Chuq'uexwäch wa', quinweyej na chi quinopan iwuc' che iwilic. Je ri' cuya' quintzijon na iwuc' chwinakil rech kas cujquicot na junam.
13 Ri ral ri lok'alaj awachalal ri xukuje' e cha'tal rumal ri Dios cäquiya bi rutzil a wäch. Amén.