RI NABE CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN PABLO CHQUE RI COJONELAB AJ TESALÓNICA
1
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta chque ri kachalal cojonelab aj Tesalónica
In wa', ri Pablo, wachi'l ri Silvano ruc' ri Timoteo, tajin quintz'ibaj bi we wuj ri' chiwe ix, kachalal, ix ri' ri cojonelab ri c'o pa ri tinimit Tesalónica, ri xa ix jun ruc' ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo. Are ta ba' ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo cutok'obisaj i wäch, cubano chi cuxlan ri iwanima'.
Waral cäkil wi chi ri cojonelab aj Tesalónica kas tzij xecojonic
Amak'el aretak cujxuqui'c quixna'taj chke cäka'n orar pi wi', cäkaya maltioxinic che ri Dios rumal iwech ix iwonojel. Je' cäka'n wa' rumal chi amak'el cäna'taj chke chuwäch ri Dios ka Tat chi kas tzij ix cojoninak che ri Cristo. K'alaj wa' rumal ri chac ri tajin quibano. Cäna'taj chke xukuje' ri rutzil iwanima' chque nimalaj conojel. K'alaj wa' rumal chi i yo'm iwib chupatänixic ri Dios. Xukuje' cäna'taj chke chi man elinak tä ri cu'lbal i c'ux chrij ri Kajaw Jesucristo pune c'äx quiriko. Ketam c'ut, kachalal, chi quixraj ri Dios, xukuje' chi ix cha'tal rumal. Aretak xkatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chiwe, man xuwi tä ri uj xujtzijonic, xane xukuje' are ri Lok'alaj Espíritu xuc'ut ru chuk'ab chiwäch rumal ri ka tzij. Kas ketam chi ri cäkatzijoj are ri kas tzij. Ri ix iwetam chi aretak xujc'oji iwuc', man are tä xkatzucuj jachique ri utz chke uj, xane are xkatzucuj jachique ri utz chiwe ix.
Ri ix c'ut xibano jas ri xka'n uj, xukuje' jas ri xuban ri Kajaw Jesucristo. Xukuje', pune sibalaj xirik c'äx aretak xixcojonic, xic'amowaj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ruc' ri quicotemal ri xuya ri Lok'alaj Espíritu pa ri iwanima'. Je ri' xic'ut chquiwäch conojel ri cojonelab aj Macedonia, xukuje' ri cojonelab aj Acaya, jas ri rajwaxic cäca'n ri e are'. Chila' c'ut xchapletaj wi bi u tzijoxic ru Lok' Pixab ri Kajaw Dios iwumal, man xuwi tä chque ri aj Macedonia, ri aj Acaya, xane xukuje' chque ri winak pa ronojel tinimit. Xukuje' conojel qui tom u tzijol chi xixcojon che ri Dios. Je ri' chi ri uj man c'o tä chic jas rajwaxic cäkabij. Xane ri winak ri qui tom u tzijol chi xixcojonic, cäquitzijoj jas ri xiban che ka c'ulaxic aretak xujopan iwuc'. Cäquitzijoj jas ri xibano, xiya can ri jule' tak dios chic ri banom cumal winak, xixcojon che ri Dios ka Tat. Xichaplej c'u u patänixic ri kas Dios ri c'aslic. 10 Xukuje' cäquitzijoj chi sibalaj cu'l i c'ux che reyexic ri Jesús, ri cätzelej lok pa ri caj. Are c'u wa' ru C'ojol ri Dios ri xc'astajisax bi chquixol ri cäminakib rumal ri Dios. Are Jesús wa' ri cujto'w chuwäch ri nimalaj royowal ri Dios ri cäpe na pa qui wi' ri winak.