2
Ri apóstol Pablo cuna'taj chque ri cojonelab aj Tesalónica jas ri xuban che qui patänixic
Ri ix, kachalal, kas iwetam chi man xak tä lok' xujc'oji iwuc', xane nim xixkato' wi. Pune c'u xkarik c'äx aretak uj c'o pa ri tinimit Filipos, xukuje' xujyok'ic, je' jas ri iwetam ix, ri Dios xuya ka chuk'ab rech man cäkaxej tä kib chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chiwe, pune e c'o ri sibalaj quec'ulelan chke, ri cäquik'atej ka wäch. Je ri', rumal chi kas jicom ri cäkatzijoj, man c'o tä etzelal chupam, man xkatzijoj tä c'u jastak che qui subic ri winak. Ri Dios c'ut kas utz xril na ri kanima', rumal ri' xuya pa ka k'ab ru tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, je' jas ri cäkatzijoj. Man c'o tä cäkesaj che, man cäkaya tä c'u u wi'. Man are tä cäkatzijoj jachique ri utz cäquita wi ri winak, xane jachique ri cäkaj chuwäch ri Dios ri cäca'y pa kanima'. Ri ix iwetam chi man ruc' tä je'lalaj tak tzij xixkach'aco, man xkatzucuj taj jas xkabij chiwe rech cäkach'ac puak chiwij. Chuwäch ri Dios c'o wi chi man je' tä wa' xka'no. Man ka tzucum taj chi cäyi' ka k'ij cumal ri winak, we are iwumal ix, o are rumal jachin jun chic, pune takal chke chi c'o jas cäkata' chiwe. We je ri' cäka'no, rajwaxic chi quinimaj ri cäkabij rumal chi uj apóstoles, uj takom rumal ri Cristo. Man je' tä c'u wa' xkachomaj, xane je' xka'n chiwe jas ri cuban jun chichu' che qui chajixic ri ral, sibalaj uj utz iwuc'. Sibalaj nim na ri rutzil kanima' chiwe chi man xuwi tä ru Lok' Pixab ri Dios xkaj xkaya chiwe, xane xukuje', we ta rajwaxic, xkaya ta ri ka c'aslemal rumal chi sibalaj ix lok' chkawäch. Kachalal, ¿a mat cäna'taj ri' chiwe chi aretak xujc'oji iwuc', xujchacunic, sibalaj xujcosic? Xujchacunic chi pak'ij chi chak'ab chuch'aquic ri ka wa rech man cäkaya tä latz' che jachin jun chiwe. Je' xka'n wa' aretak xkatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio rech ri Dios chila' iwuc'.
10 Ri ix kas xiwilo, xukuje' ri Dios kas xrilo chi xka'n ri jicomal iwuc', man c'o tä etzelal xriktaj chkij, ch'ajch'oj ri ka c'aslemal aretak xujc'oji chila' iwuc' ix ri ix cojonelab. 11 Kas iwetam c'ut chi ka walijisam iwanima' chijujunal, ka cu'bisam i c'ux, xukuje' ka yo'm pixbenic chiwe. Je' xka'n chiwe jas ri cuban jun tata' chque ri ralc'ual. 12 Xixkabochi'j chi je' quibano jas ri ya'tal chque ri e rech ri Dios ri xixusiq'uij rech quixc'oji ruc', cätakan c'u ri Are' pi wi', xukuje' rech cuya ri je'lalaj juluwem chiwe.
13 Ri uj man cujtäni tä chuya'ic maltioxinic che ri Dios rumal chi aretak xitatabej ru Lok' Pixab ri Dios ri xkatzijoj chiwe, kas xic'amowaj, xicoj pa kas tzij, man xichomaj taj chi xak u tzij jun achi, xane are ru Lok' Pixab ri Dios. Tzij c'u ri' chi are ru Lok' Pixab ri Dios ri cäcowin chuq'uexic ri i c'aslemal ix ri ix cojonelab. 14 Ri c'äx ri xic'ulmaj ix, kachalal, are je' jas ri xquic'ulmaj ri e cojoninak che ri Dios ri e c'o pa Judea ri xa e jun ruc' ri Cristo Jesús. Xban c'äx chiwe cumal ri iwinakil, je' xban chiwe jas ri xban chque ri cojonelab aj Judea cumal ri qui winakil aj Israel. 15 E are c'u wa' ri winak aj Israel ri xecämisan ri Kajaw Jesús, jas ri xca'n chque ri k'alajisal tak re ru Lok' Pixab ri Dios ri xetak bi cuc' nabe. Are c'u ri uj xukuje' xujquesaj lok. We winak ri' man cäca'n tä ri cäkaj chuwäch ri Dios, xane cäca'n qui c'ulel chque conojel winak. 16 Aretak ri uj cäkaj cäkatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri man e aj Israel taj, rech ri e are' xukuje' cäquirik ru tobanic ri Dios, ri winak aj Israel xa cäquik'atej ka wäch. Je ri' qui banom, qui nimarisam ri qui mac cho ri Dios. Cämic c'ut petinak chic ri nimalaj royowal ri Dios pa qui wi' conojel.
Waral cäkil wi chi ri apóstol Pablo craj queusolij chi na jumul chic ri cojonelab aj Tesalónica
17 Kachalal, pune xque' quieb oxib k'ij ri uj elinak lok iwuc', pune ta ne man cäkil tä i wäch, man ix sachinak tä chke, ix c'o pa kanima'. Sibalaj cäkaj cäkil i wäch jumul chic. 18 Rumal ri' xkatzucuj jas xka'no rech cujopan iwuc' che iwilic. In wa', ri Pablo, q'uia mul xintzucuj jas quinbano rech cujopan iwuc'. Are c'u ri Satanás xujuk'atej. 19 ¿Jas c'u chrij cu'l wi ka c'ux, cujquicotic? ¿Jas ri' ri cubano chi cäcu'bisax ka c'ux, cuya quicotemal chke? Ix ri', kachalal, rumal chi jicom ri iwanima' cho ri Dios. Are ri ix ri quixbanowic chi cujquicot na cho ri Kajaw Jesús aretak cäpetic rumal chi xujch'acanic. 20 Are je' iwumal ix chi cäcu'bisax ka c'ux, cujquicotic.