RI CARTA RI XTZ'IBAX CHQUE RI WINAK HEBREOS
1
Ri Dios uj u tzijobem petinak lok rumal ri u C'ojol
Ri Dios q'uia mul xeutzijobej ri ka mam ojer, q'uia xuban che qui tzijobexic cumal ri k'alajisal tak re ru Lok' Pixab. Cämic c'ut pa we q'uisbal tak k'ij ri' ri uj c'olic, uj u tzijobem uj rumal ri u C'ojol. Rumal c'u ri Are' ri Dios xuban we uwächulew, ri caj, ri k'ij, ri ic', ri ch'imil, pu k'ab c'u ri u C'ojol xujach wi ronojel wa'. Che ri Cristo cäkil wi ri nimalaj u k'ij ri Dios. Ri Are' c'ut kas je' u banic jas ri Dios. Are u c'aninak ronojel ri c'olic ruc' ru Tzij ri c'o u chuk'ab. Aretak u ch'ajom chic ri kanima' che ronojel ri ka mac rumal ru quiq'uel, xt'uyi c'u pa ru wiquiäk'ab ri Dios chila' chicaj.
Ri u C'ojol ri Dios nim na u k'ij chquiwäch ri ángeles
Ri u C'ojol ri Dios xnimar na u k'ij chquiwäch ri ángeles rumal chi c'o ri xrechbej ri nim na u banic chquiwäch ri e are'. Are la' chi cäbix “u C'ojol ri Dios” che. Man c'o tä c'u jumul ri xubij ri Dios che jun ángel:
Ri at, at ri', at nu C'ojol.
Cämic xinoc che ra Tat,
—man xcha tä che. Man c'o tä c'u jumul ri xubij chrij jun ángel:
Ri in quinoc na che ru Tat,
ri are' c'ut coc na che nu C'ojol,
—man xcha tä che jun ángel. Aretak c'ut xutak lok ri nabeal u C'ojol cho we uwächulew, xubij:
Chk'ijilax ta ri Are' cumal conojel
ri ángeles rech ri Dios,
—xcha ri'. Xubij c'u ri Dios chquij ri ángeles:
Ri Dios cuban chque ri ángeles rech
chi je' ta ne e quiäkik'.
Cuban chque we patänil tak re
chi e je' ta ne u xak k'ak',
—xcha ri'. Are c'u chrij ri u C'ojol cubij:
Nimalaj Dios, ri takanic la
man c'o tä u q'uisic
pa tak ri k'ij ri junab ri quepetic.
Ri takanic la are jun takanic
ri kas jicom.
Lok' quil wi la ri jicomal,
etzelam c'u la u wäch ri etzelal.
Rumal c'u ri' ri Dios, ri Dios la,
xuya nimalaj quicotemal pa anima' la,
quicotemal c'ut ri nim na
chuwäch ri quicotemal ri xyi'
chque ri achi'l la,
—cächa ri Dios. 10 Xukuje' cubij ri Dios:
Ri lal, Kajaw, tzaretak
xchaptaj lok ronojel,
xban la u banic we uwächulew,
xjekba la canok.
Ruc' ri k'ab la xban la ri caj.
11 Ronojel wa' xa cäsach na u wäch.
Are c'u ri lal, man c'o tä q'uisic la.
Ronojel wa' xa cäk'elob na
jas ri cuban jun atz'iak.
12 Xa cäbus na la wa' je' jas jun atz'iak,
cäjal na la apanok jas ri cäban
che jun camixa'.
Are c'u ri lal xak je' wi la.
Ri c'aslemal la man c'o tä u q'uisic,
—cächa ri'. 13 Man c'o tä c'u jumul ri xubij ri Dios che jun chque ri ángeles:
Chatt'uyul pa ri nu wiquiäk'ab,
c'ä quinya na chawe chi catch'acanic,
cattakan c'u na pa qui wi' ri cäca'n
qui c'ulel chawe,
—man xcha tä che. 14 Conojel ri ángeles e are' espíritus ri e c'o chupatänixic ri Dios, ri e takom lok che qui to'ic ri cäquirik na ru tobanic ri Dios.