2
Kila ba' chi mäkatzak ru tobanic ri Dios ri craj cuya chke
Rumal c'u ri', sibalaj rajwaxic cujoc il chunimaxic ru Lok' Pixab ri Dios ri ka tom rech man cäkatas tä kib chrij wa'. Ru Lok' Pixab ri Dios ri xtzijox nabe canok cumal ri ángeles xk'alajinic chi are ri Kas Tzij. Conojel c'u ri xemacunic, ri man xeniman tä wa', xc'äjisax qui wäch jas ri takal chque. E c'u ri uj, ¿a cujto'taj lo ri' we ta mat cujoc il chutzucuxic ri nimalaj u tobanic ri Dios? ¡Man je' taj! Are c'u xtzijox wa' rumal ri Kajaw Dios nabe. Te c'u ri' xjiquiba' u bixic chi are ri Kas Tzij cumal ri xetowic, xquitzijoj chi c'u wa' chke uj. Ri Dios xukuje' xujiquiba' chi kas tzij ri tajin cäquitzijoj. Je' xuban wa' ruc' nimak tak c'utbal, etal, xukuje' q'uialaj tak cajmabal ri xuban chquiwäch. Xukuje' xuban wa' rumal ri Lok'alaj Espíritu ri xuya jalajoj tak cuinem chke chkajujunal jas ri xraj ri Are'.
Ri Jesucristo xjunamataj cuc' ri rachalal
Ri Dios man xuya tä chque ri ángeles chi quetakan puwi' ri c'ac' uwächulew ri cäc'oji na, ruwächulew ri tajin cäkatzijoj. Xane pa jun u xak wuj re ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic c'o jun ri xuk'alajisaj, xubij:
Kajaw Dios, ¿jas u banic jun winak
chi ri lal coc la il che ri are'?
¿Jas lo u banic ri winak
ri xa cäcämic chi cächajin la che?
—cächa'.
Xa quieb oxib k'ij xkasaj la
u k'ij ri are' chquiwäch ri ángeles.
Pune ta ne je ri', xya chi na la u k'ij,
nim xil wi la.
Xya c'u la takanic pu k'ab puwi' ronojel
ri banom la.
Xya la takanic pu k'ab
puwi' nimalaj ronojel ri c'olic,
—xcha ri'.
Je c'u ri', aretak ri Dios xuya chque ri winak chi quetakan puwi' ronojel, man c'o tä ri xutas canok ri mat quetakan puwi'. Pune c'u je ri', cäkilo chi c'ä e c'o na jastak ri mäja' quetakan ri winak pa qui wi' cämic. Cäkil c'u ri Jesús ri xkasax u k'ij chquiwäch ri ángeles quieb oxib k'ij rumal ri Dios. Je ri' rech cäcämisax ri Are' rumal kech uj konojel. Te c'u ri' xyi' u k'ij, nim xil wi rumal chi xurik ri cämical. Je c'u wa' ri u rayibal ri Dios che rumal chi ri Dios sibalaj xutok'obisaj ka wäch.
10 Ronojel ri c'olic are xban rumal ri Dios, xukuje' chuya'ic u k'ij ri Are' c'o ronojel ri c'olic. Ri Dios c'ut craj chi conojel ri ralc'ual cänimarisax qui k'ij junam ruc' ri Are'. Rumal wa' xurik c'äx ri Cristo ri To'l Que conojel ri winak, rech kas je' quel ri Are' jas ri craj ri Dios. 11 Je ri', rumal chi ri Jun ri cubano chi ri ralc'ual ri Dios cäquijach quib pu k'ab ri Are', xukuje' ri qui jachom quib, xa jun ri qui Tat c'olic. Rumal ri' ri u C'ojol ri Dios man cäq'uix tä ri' chubixic “¡Kachalal!” chque. 12 Je wa' cubij ri Are' pa ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic:
Quintzijon na chij la
chque tak ri wachalal,
quinbixoj c'u himnos chuya'ic k'ij la
chquiwäch conojel ri qui mulim quib,
—cächa'. 13 Xukuje' cubij ri Are':
Ri in quinjiquiba' na ri wanima'
chrij ri Dios,
—cächa'. Cubij xukuje':
Waral in c'o wi cuc' ri alc'ualaxelab
ri xuya ri Dios chwe,
—cächa ri Are'.
14 Uj ri' ri ralc'ual ri Dios, konojel ri uj, uj winak. Je ri' xukuje' xuban ri Jesús. Ri Are' xil u wäch jas jun winak, junam cäca'yic. Ri Are' xoc che winak rech cuya' cäcämic. Je' xbanic rech cäcowin ri Are' chusachic u wäch ri Itzel ri c'o takanic pu k'ab che ri cämisanic. 15 Je ri' xeutzokopij conojel ri je' ta ne e chaptalic xa rumal chi pa ronojel ri qui c'aslemal qui xem quib cho ri cämical. 16 Kas tzij c'ut chi ri Cristo man xpe tä che qui to'ic ri ángeles, xane che qui to'ic ri winak ri c'o ri ka mam Abraham che ri qui mam ojer. 17 Rumal ri' ri Cristo xjunamataj cuc' ri rachalal pa ronojel. Je ri' rech quel u c'ux chque ri winak. Cuya' c'ut coc che qui nimal sacerdotes ri kas jicom ranima' cho ri Dios rech cäsachtaj qui mac ri winak rumal chi xuya rib che jun sipanic cho ri Dios. 18 Ri Are' c'ut xurik c'äx, xtakchi'x chubanic ri mac. Je ri' cäcowin che qui to'ic ri winak ri quetakchi'x chubanic ri mac.