^
TITO
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta che ri kachalal Tito
Ri cuban ri Tito pa ri Creta
Rajwaxic ri utzalaj tijonic ri man c'o tä etzelal chupam
Waral cäkil wi ri rajwaxic pa ri qui c'aslemal ri cojonelab
Ri apóstol Pablo cuya ri q'uisbal pixbenic che ri Tito
Ri apóstol Pablo cutak bi rutzil qui wäch ri cojonelab, xukuje' cuta' tewchibal pa qui wi'