11
Cu ha catyt kam Jeju to me amji japackre
1 Corinti 11.17-34
Ruc 22.19-20
17 Ne ihnõ, ca cormã ihkaj na ame to, na wa nee ate me to impejti na me garẽn nare. He ca Jeju to ate amji kam me gapac prãmte, ate amji to me cuprõn xà ata kam, ajte nee catyt kam ihkôt me apa nare, ne cama me ajpẽn to kên to me apa. 18 Ne mam ramã jũm te imã me garẽn to:
— Corinti jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ atajê ihtỳj Jeju to amji kam me hapac prãmte me cuprõ, ne cama amji to me ajcokjê, ne ajpẽn cuna mã mehcuhhê — hane. Wa ite jũm jũjarẽn xà ita kam ijapac ne amji mã:
— Ampeaj kam mõrmõ cute me hajỹr — hajỹr. 19 Ne ampo na mõrmõ ca ame amji to ajcokjê? Mõrmõ me gakrã kwỳ pê catyt kam me ipa catêjê na, cute amji to me ipipẽ xà caxuw, hãn ne me amji to caprã. 20 Ca hãn me pajõ Pahhiti to ate me amji japackre xà caxuw me cuprõ, ne me gàpàn xà ata kam, nee Jejua to ame amji japackre nare, ne amji too pit mã ame amji japackre. 21 Ampo na? He ca nee me akwỳ jikaj nare. Ne me atũm prãm catêjê me akwỳ jirôa pê me apà, ne meakwỳ prãm na ame apa. Ne me akwỳ me ikõa to me ikõ, ne me ajpã, ne me akwỳ mã kôr cakrô, nee mehkõm nare. 22 Pỳhàpà! Pom me acunea mã me gũrkwa ita? Quê me amã prãm, ca kaam me apà, ne ame ikõ. Mẽr ampo na mã ca ame Pahpãm na mehkwỳ caca, ne me cupê hamreare atajê mã amehpahàm to? He ate me hajỹr xà ita kam, jũ wỳr wa ha me apejti to me amã icakôc. Na wa ha quêtcatyt kam me amã me pajõ Pahhiti to amji japackre xàjõ kur to hahkre.
Jeju to pahte me amji japackre xà
23-24 Pê me pajõ Pahhiti, ite me amã ita to hahkre xà to imã hahkre, pê wa ramã me amã to hahkre to hane he. Pê me Jeju kên mãme mẽn xà ata jõ caxware kam, pê pãw py, ne hũrên hakryti na, Hũm mã amji jarẽn jirô pê, ihkryj ne ihkôt me ipa catêjê cunea mã hõr pa. Ne me cumã:
— Pãw ita pê me gahpan xà na cute me ijĩ to kên ata pyràac, na ca ha ita caxuw ate mehkur xà ata kam, atỳj me ito amji japackre — hane. 25 Ne pê me hàpàn jirô pê, hanea ne ihkõm xà ata py, ne to hanea ne me cumã:
— Ampo cacô ita ri, Pahpãm me, me pahte me ajpẽn par xà intuwti na harẽ. Na ri ampo cacô ita pê icaprôa te me acwỳrjapê ipijaxwỳrpyràc, na ca ha ita caxuw ate me ampo cacô to me akõm xà ata kam, ca ha atỳj me ito amji japackre — hane. 26 Mẽr hõhõ, ate Jeju to me amji japackre prãmte, ca ha me pãw ita ku, ne me ampo cacô ita to ikõ. Ne me hàpàn xà me, mehkõm xà ata quê ha mehcunea mã, me pancwỳrjapê me pajõ Pahhiti pê Jeju tyc naharẽn ita na, quê ha ahnaa hacpỹ ne amji jaxà.
27 Cwỳrjapê quê ha jũmjê te, me pajõ Pahhiti to me amji japackre xà jõ to cute me cuprõn ata kur na, mehpahàm nare kam, mehkur ne amehkõm na, quê ha me pajõ Pahhiti te mencwỳrjapê ihtyc xà catia to, ihtyc ata to mencri, ne me to hõkrenõ, ne amehtũm. 28-29 Ỹhỹ, quê ha jũmjê te me hàpàn xà ata kam, nee mencwỳrjapê Jeju tyc xà ata to me amji kam hapac nare kam, cama ame hàpàn, neamehkõm na, quê ha me taa me amji curê mã me amji mẽ, ne quê ha Pahpãm ihkên mã me cumẽ. Cupate, ca ha xa ate amji kam gapac xà to, ate amji pyràc xà ata to amji kampa, ne ahna amji kôpĩ, jirô pê, ca ha cormã pãw ata krẽ, ne cormã ihkôt ampo cacô ata to ame ikõ.
30 Ca nee ihhêj ne ame ita ton nare cwỳrjapê ri me akwỳ jàhtôa ne me kàj xà, ne me akwỳ jàhtôa ne mehpeacre, ne me akwỳ kwỳ tyc. 31 Nãmri cu ha pahte amji kam me pajapac xà na ampeaj kam me amji kôpĩrna, quê ha nee me Pahpãm me pahcurê mã me pamẽn nare. 32 Ne Pahpãm pê Pahhiti te me pahcurê mã me pamẽn xà ata to me pajapackre, ne to me pahcuhtac, mãr cu nee mehkrã kên te mehkên mã mencjêj xà ata mã, mehkôt me paxàr nare.
33 Na ca ha me ikjêjê, ate me pajõ Pahhiti to me amji japackre xà caxuw me cuprõn na, ca ha xaa me ajpẽn jikaj, ne me cuprõ, ne cormã me apà. 34 Ne quê ampeaj kam me anõ mã prãm, ca ha gũrkwa ri apà, mãr ca nee ate me cuprõn xà ata kam, ate me to amji kam gapac xà kaj na, gàpànnare. Ca ha ate me to hajỹr na, quê ha ihtỳj Pahpãm me acurê mã me amẽ. Hamre, wa ite me amã ita pit jarẽn, ne ihkwỳ, wa ha xa curiicato, ne cormã me amã harẽ, ca ha me hahkre pej.