15
Hacpỹa mã Jeju Crixtô tĩr xà to me hapackre xà
1 Corinti 15.1-58
Me Hàpên Xà 2.24-36
Ỹhỹ Jeju kam me ikjêjê itajê, wa ha mam ite me amã Jeju pê me pahpytàr catê jarẽn ata to, ate me amji japackre prãmte, wa ha hipêr me amã harẽn to capô. Pê wa me amã harẽ, pê ca ahna me amji capa, neatỳj Jeju to amji mã me ahimpej kam me to acrà tu. Ne pê wa me amã harẽn pejti to harẽ, pê ca amji mã me to hajỹr xà ata kôt ri, Jeju te me apytàr. Na ca ha ite me amã harẽn ita to amji mã me hajỹr tỳaj kam me to acrà tu ne. Nãmri ca ha ate amji mã me tohajỹr xà ita jicu na, ca ha Jeju to ate amji mã me ahimpej xà ata kôt hamreare ne.
3-4 Pê wa Jeju na ijũpar xà ata ri ihkwỳ jirôa pê cati ne impejti, ata pê wa me amã harẽn to hane he:
 
“Pê Jeju Crixtô me pahkên cwỳrjapê ty,
pê me harêt,
pê ahna amcro incrê jirô pê,
hacpỹa mã ihtĩr” hane.
 
Ne pê ramã Pahpãm jarkwa na ihkàhhôc kam ahna mehhôc ata na ri cute hajỹr. Ne hacpỹa mã ihtĩr jirô pê, pê Petrô mã amji to ajpẽ. Ne hanea ne hapu na, ihkôt me ipa catêjê te tôxi atajê mã amji to ajpẽ. Jirô pê mã pê, Jeju kam me pahkjêjê jàhtô te quĩjẽnta jirôa pê me cumã amji to ajpẽ. Ne pê me hõmpu atajê kwỳ ramãamehtyc, ne cormã me hàhtôa ne mehtĩar na ame ipa. Jirô pê mã, pê hanea ne Tijac mã amji to ajpẽ, ne ihkôt harkwa na memprar catêjê cunea mã amji to ajpẽ.
Ne me hicu xàa kam hanea ne cute imã amji to ipipẽ, ne hapua na ite hõmpun xà ita pê ihhêj rũm, ahkrare te ihpỳpỳm xà kaj na ihpỳpỳm ata pyràac. Wa hapu na icator ita kam, wa mam Jeju jarkwa na memprar catêjê atajê cunea japyre mã, ne icrire. Ne imãa ipê Jeju jarkwa na imprarcatêjê nõ caxuw ipej nare. Ampo na? He pê wa ajco ite Pahpãm na mehkwỳ to kêanre to prãm to, ajco itỳj me hahêr to ipa. 10 Cakrô mã nee ite Pahpãm to kên ita jahpan xà na, cute icaca nare, ne ihtỳj quêt cute, ite cumã harkwa na iprar catê na amji mã icapi, ne Pahpãm te ito impej xà ita kôt hamre nare, na wa itỳj cumã ijàpên toipa. Ne Pahpãm te, ite cumã ijàpên xà na itehcajpar xà ita kam, wa harkwa na cumã memprar catêjê cunea jirôa pê cumã ijàpên to catia to ipa. 11 Wa ha ite mãn me amã Jeju jarẽn na, nare, me cute mãn me amã harẽn na, quê ha nee ahna jũ mãn nare. Ampo na? He me ijũjarẽn xà itajê pipẽn pit. Ne ate ahna me ipar xà atajê to, ca atỳj amji mã me hajỹr to me apa.
Hacpỹa mã me pahcunea tĩr xà to me hapackre xà
12 Wa hirãa pê me amã hacpỹa mã Jeju Crixtô tĩr na harẽn to me ipa ita kam, jũ mã ca ha ajte me anõ amji mã mehtyc jarẽn to:
— Nee hacpỹ mã mehtyc tĩr xà nare — hane. 13 Quê ampeaj kam cute hajỹr na, quê nee hanea ne hacpỹ mã Jeju Crixtô tĩr xà hamreare. 14 Ne nee hacpỹa mã Jeju Crixtô tĩr nare ita kam, quê ha ite me amã ita na harẽn xà ita kôt hamreare ne, ne hanea ne ate amji mã me to hajỹrxà ita kôt hamreare ne. 15 Ne cormã ihnõ te hajỹar he. Quê nee hacpỹa mã mehtyc tĩr xà nare na mã, quê nee Pahpãm hacpỹa mã Jeju Crixtô to ihtĩr nareita kam, wa cama ite me amã Pahpãm te Jeju to ihtĩr jarẽn xà ita to ame amã ihêj. Ne hacpỹa mã ihtĩr ita kam, jũ mã wa me, ne ame amã ihêj?
16-17 Quê ha hacpỹa mã mehtyc tĩr xà hamreare na mã, quê ha nee hanea ne Jeju hacpỹ mã ihtĩr nare. Ne quê nee Jeju Crixtô hacpỹa mã ihtĩr nare na mã, quêha hanea ne ate amji mã me to ahimpej xà ata kôt hamreare ne, na ca ha cormã me akênmã me axà, ne kam me apictor xà itajêa kam ame apa. 18 Ne me pahkwỳ te Jeju Crixtô to amji mã mehhimpeaj kam amehtyc atajê, quê ha ihtỳj hanea ne Pahpãm kaj na me acto. 19 Ne quê ha Jeju Crixtô pjê ita kam pit mã me pajamã, ne nee me pahtyc xà jirô pê, pahte me amji pupun xà kêanre atajê jahpan xàna, me pamã ampo jõr nare na mã, cu ha nee ame amji mã hamãr nare, ne mehcunea jirôa pê me pahkên mã me axà.
Cu ha me pahcunea, Jeju cukwa kam, hacpỹa mã me pahtĩr
Me Hàpên Xà 26.23; Ipipẽn Xà 20.1-15
20 Ne nee cute hajỹr nare ita kam, quêt ampeaj kam mam ihtĩr cakônĩ to hacpỹa mã ihtĩr, ata na quê ha hanea ne, ihkôat hacpỹa mã mehtyc atajê pê hũràc peaj, ne mehcunea hacpỹa mã mehtĩr. 21-22 Ne pê hũmre pyxit peaj pê me panquêtti pê Atãw to kên ata cukwa kam ri, me pahcunea tyc xà. Jĩkjê na mã, hũmre pyxit peaj pê Jeju Crixtô ata cukwa kam, cu ha quêt me pahcunea hacpỹ mã me pahtĩr. 23 Quê ha mam hacpỹa mã Jeju Crixtô ihtĩr, ne ihkôt quê ha hacpỹ ne côjkwa pĩn amji jaxà ne wrỳ, me ajkaam, quê ha me cupê me hõ tekjê catêjê atajê hacpỹa mã mehtĩr. 24 Ne curia quê ha ampo cunea jicu xà kam ahtwỳ. Quê ha Jeju Crixtô, Hũm curê xwỳn pê Xatanaj na mehkwỳ jõ pahhi catêjê carôt tỳjti atajê, cunea tohjê. Mãr quê nee hipêr pjê kam mehkrĩ catêjê to ihhimpej nare, ne quêt cute Hũm kam hapac na me to, quê ha me kampa.
25 Ne quê ha Jeju Crixtô me to ihhimpej to ipa ita kam, quê ha ahnaa Hũm curê xwỳn catêjê cunea ihkra par krac ri me nõr na me to, quê ha me nõ. Quê ha cute me tohjê na me hahkre pej xà na, me hipy ihpar xãm. 26 Ne quê ha me pahtyc xà pê me pahcurê xwỳn ata, quê ha hapua na hicu xàa kam me to hamre. 27 Pê Tawi xwỳ Pahpãm jarkwa kôt hõ kàhhôc kam ihhôc to:
 
“Ỹhỹ, Inxũ Cati,
ate ampocunea to me ihimpej xà na me ixãm,
ne ate ampo cunea ton itajê to me ihimpej,
ne hirô pê me icuhhê na me iton” hane.
 
Ne Pahpãm te ihkra curê xwỳn catêjê cunea to ihhimpej prãm to, cumã to ihcakôc to hajỹr. Ne nee ihkra te Hũm Cati to ihhimpej xà na cute to cumãihcakôc to hajỹr nare. 28 Ne quê ha xa Pahpãm, ihkra pê Jeju krac ri mehcunea xàr na me to, ne cute me to ihhimpej na me to, jirô pê quê ha ihkra Hũm krac ri axà, mãrquê Hũm ihcunea to ihhimpej.
29 Ne wa ha hipêr me amã hacpỹa mã mehtyc tĩr xà kôt harẽn kam to icrà tu ne. Ihhêj ne ramã jũmjê te mehtyc catêjê mã, cô kam me amji cumrãr. Ne ampo caxuw mã cute me hajỹr? Pom quê ha xwahna neehacpỹ mã mehtyc mehtĩr nare ita? 30 Quê ha nee hacpỹa mã mehtĩr xà nare na mã, wa ha nee ampo kên te ito kên xà itajê cunea mã icjêj to ipa prãm nare. 31 Pỳhàpà, me ikjêjê! He wa amcro cunea kam ityc xà na pire mã ipa, cu me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô kam me pahhônco xà ita kam, wa me apyrênijakryte, me amã amji jarẽn to hane. 32 Wa ita ri Epet jõ krĩ kam me icurê xwỳn catêjê me, me ijarkwa to kypê me ajpẽn cujtên nare. Mã me cupê ampo jàprêhti ata pyràc, ne cute me ikam ihtẽm, ne ajmãr me icuran. Ne hacpỹa mã mehtyc tĩr xà nare ita kam, mẽr ampo na mã wa ajte ampo kên itajê cunea mã icjêj to ipa? Ne quê nee hacpỹ mã mehtyc tĩr xà nare na mã, cu ha pajapacta ne mehkrã kên te me amjijarẽn xà kôt me amji kampa, ne me amji mã:
— Apẽ na ame pahtyc xà ita kam, hacme, ne ame ampo to ikõ, ne ame apà, ne cormã ita kam ame amji kĩn cri — hane.
33 Cohe! Me guphêa ne, mãr quê nee jũm me amã ihhêj nare! Ampo na? He cu ha mehkrã kên kôt me papa, ne me pahna ahtũm nare, quê ha haneane me pahkrã kêanre ne. 34 He nee me akwỳ kwỳ mã Pahpãm carôt jahkre pej nare ita kam, xà nee ahna amji jũ na me apahàm nare? Na ca ha ate amji kam me gapac xà kên kôtme apa xà atajê jicu, ne hacpỹa mã hipêr catyt kamate amji kam me gapac xà impejti kam me apa.
Hacpỹa mã me pahtĩr jirô pê me pajĩ tuw kôt harẽn xà
Ruc 20.34-36; Roman 8.10-11; Pirip 3.20-21
35 Ca ihhêaj to me akwỳ kwỳ mehtyc te hacpỹa mã mehtĩr na me ajpẽn cukij to:
— Quê ha jũm ty, ne ramã hĩ ihcacu, jũ mã quê ha Pahpãm ramã hĩ jamre ata to, ne hacpỹa mã to ihtĩr? Ne hĩ jũ to quê ha hacpỹa mã cumã ihtĩr, quê ha apu to ipa? — hane.
36 Pỳhàpà! He apê amji jahkre kêatre! Pom ca ha ampo hy kre, quê ha xa ty, jirô pê cormã kam huprãj cato ita? 37 Ne ca ha arỳjhy kre, nare, ampo hy kre, ne ihhy pit kre, ne nee ihcahkôa na ihkre nare. 38 Ne Pahpãm te, ihtỳj ahpỹanre na ampo hy kre ata kam ihcahkô na, cute ton to amji mã ihprãmti xà ata na to. Mẽr hõhõ, pom ca ha ihhy pit kre, quê ha kam ihcakô cato ata, nee ihhy ata me ipipẽn nare, ne ajtearemã, ne hirôa pê impej. Hõhõ, ita jĩkjê na, quê ha jũm ty, quê ha me hĩ jarêt, quê ha hacpỹa mã ihtĩr, ne hĩ to cato ata, quê ha ajteare mã, ne mam ita jirôa pê impej.
39 Ne pom ampo cunea tĩr itajê jĩ, ajpẽn pê ajteare mã. He ajteare mã me pajĩ, ne ajteare mã pryre jĩ, ne ajteare mã pryjara jĩ, ne ajteare mã tep jĩ.
40 Ne côjkwa kam, ajteare mã me hĩ na me ipa. Ne pjê kam cute hajỹar ne ajteare mã me hĩ na me ipa. Ne pjê kam ampo pejti itajê, me côjkwa kam ampo pej itajê, ajwar impej cakrô, nee impej na ajpẽn na ipimràc nare. 41 Ne ajteare mã pyt jàhcujro impejti ata, ne ajteare mã putwrỳ jàhcujro impejti ata, ne ajteare mã ahpỹanre na caxêre jàhcujro impejti atajê. 42 Jĩkjê na mã Pahpãm te hacpỹa mã mehtyc to ihtĩr xà ata te hajỹar he. Ne cute mehtyc jarêt xà ata kam, quê ha ramã hĩ hamre to mõ. Ne hacpỹa mã ihtĩr xà ata kam, quê ha quêt hĩata ajteare mã, ne nee jũ caxuw hamre nare. 43 Ne quê ha mehtyc jarêt xà ata kam, quê ha ramã ihkên ne ihpeacre, na quê ha nee hipêr jũm ahna prãm nare. Ne hacpỹa mãihtĩr xà ata, quê ha quêt impeaj to impej, ne ihtỳj. 44 Ne cute me harêt xà ata kam, quê ha me hĩ pit jarêt. Ne hacpỹa mã ihtĩr xà ata kam, quê ha quêt Pahpãm Carõ Pejti kôt hĩ tuwto ihtĩr ata to ipa. Ne pjê ita kam, me pajĩ itajê pê pjê tekjê atajê to pit mã me papa. Nehacpỹa mã me pahtĩr jirô pê, cu ha côjkwa kam, Pahpãm Carõ Pejti kôtme pajĩ pê côjkwa tekjê atajê to ame papa.
45 Pê Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kam, ramã Pahpãm jarkwa kôt mam Atãw cator ata jarẽn to hane he:
 
“Pahpãm te pjê te mehĩ pê Atãw ton, nehĩjakre jakôr, mã hĩa na cute amji ton” hane.
 
Ne côjkwa pĩn Atãw nõa pê Jeju cator ata ri quêt ajteare mã, ne ihtỳj Carõa kôt me pahto ihtĩr. 46-47 Pê mam Atãw ata pê pjêa tekjê, na pê Pahpãm pjêa to, to. Ne quêt hapu na Atãw nõa pê Jeju pê côjkwa tekjê ata, côjkwa pĩn Pahpãm Carõa kôt wrỳ, ata ri mam ita jirôa pê impej, ne cati. 48 Ne pjê kam mam Atãw te amji kam hapac xà kôt me ipa catêjê atajê pê ri, pjê tekjê, ne me cupê hũràac. Ne quêt hapu na côjkwapĩn Atãw nõ pê Jeju te amji kam hapac xà kôt me ipa catêjê atajê pê ri, côjkwa tekjê, ne me cupê hũràac. Cwỳrjapê quê ha me hĩ pê Jeju hacpỹa mã ihtĩr ata jĩa pyràc. 49 Ne pjê te mam me panquêtti Atãw jĩ ata japua na ri, me pajĩ ita pê hĩa pyràc, na cu cormã ame to papa. Ita jĩkjê na, cu ha ame pahtyc jirô pê hacpỹa mã ame pahtĩr, ne me pajĩ pê côjkwa pĩn Jeju jĩapyràc, na cu ha pahtỳj jũ caxuw ame to papa.
Côjkwa kam me pahkrĩ xà caxuw me pamã me pajĩ tuw na prãm
1 Texarõn 4.13-18
50 Ỹhỹ, Jeju kam me ikjêjê, jũ wỳr quê pjê kam me pajĩ kam caprô ramã ihcacu to mõ itajê, côjkwa wỳr Pahpãm himpej xà wỳr api. Ne jũwỳr quê me pajĩ itajê ihtĩar na ipa rohnỳtti mã.
51 Cormã nee ate me ampo jahkre pej nare ata jarẽn na, me ikampa. He cu ha nee me pahcunea me pahtyc nare cakrô, cu ha pahtỳj caxuw ame pajĩ to antuw to hane he. 52 Quê ha côjkwa pĩn hõhhi cakôr jicu xà ata jõkre kampa, me ajkaam, hũjarêan kam, cyt ne, me amji to antuw pyrentu. Ỹhỹ, ampeaj kam, quê ha mehtyc hacpỹ mã mehtĩr me ajkaam, cu ha me pahcunea nee jũ caxuw me pajĩ tyc xà nare ata wỳr me amji toantuw, mehtyc ne hacpỹa mã mehtĩr atajê mea mã. 53 Ne me pajĩ ty, ne ihcacu xà wỳr pra itajê, ihtỳj cute amji to ipintuw xà pit, mãr quê nee jũ caxuw hipêr ihtyc nare. Nãmri quêha nee cute amji to ipintuw nare na, quê ha nee Pahpãmcahê na ihkrĩ nare. 54-55 Pê ramã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê pê Ixaj xwỳ me, Hôxêj xwỳ, harkwa kôt hõ kàhhôc kam hacpỹa mã me pahto pahtĩr, neamji to me papintuw xà na ajwar mehhôc to:
 
“Me pahte me pahtyc xà pê me pahcurêxwỳn tohjê,
ne me to hamre partu.
He me pahtyc xà pê pacti pêrhy xà, ne ihtỳj me pahcãmxê.
Ne hacpỹa mã me pahtĩr xà ata pê pacti curan xàpyràac.
Na cu me pahtĩr rohnỳtti mã xà ita kam,
nee hipêr jũ caxuw me pamã me pahtyc xà cupa nare” hane.
 
56 Cu ha Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kam Pahpãm jarkwa jirô pê me pahpỳm xà ata pê pahte me Pahpãm to kên, cwỳrjapê ri ihtỳj me pahtyc xà. 57 Ne jũm kôt mã pahte me pahtyc xà ita tohjê? He nee mã jũm kôt nare, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô kôt, cu pahte me tohjê. Na cu ha Hũm pê Pahpãm te me pamã ihkra pê Jeju kujahêc atapyrên me pajakryti na cumã me amji jarẽ.
58 Ỹhỹ, imã me ikjêjê kĩnti itajê, he ampo itajê cunea cwỳrjapê, ca ha atỳj me pajõ Pahhiti to amji mã me ahimpej kam me to acrà tu ne, nenee jũ caxuw kam me apec nare. Ca me pajõ Pahhiti mã apê ita kam, quê ha nee me gàpên xà ita kôt apê hamre nare na, ramã me amã hahkre pej. Cwỳrjapê ca ha atỳj cumã gàpên xà ita to pit mã hupkre cahkô to me apa.