13
Me pamã ajpẽn kĩnti xà ata ri ampo cunea jirô pê cati ne impej
1 Corinti 13.1-13
Jowãw 13.31-35; Carati 5.13-15; Coroxo 3.12-14
Imã pjê me côjkwa kam mehkrĩ atajê jarkwa cunea to icakôc jahkre pej cakrô,
imã mehcunea kĩn nare ita kam,
quê ha ite me harkwa to icakôc xà ata pê ihhêj rũm wakỳti kràkràc jõkre, ne ihkôt hamreare ne.
 
Wa Pahpãm jarkwa to me hapackre to ipa, ne hanea ne imã ampo cunea jahkre pej, ne hanea ne imã ampo pimxur, ne hahkre kêatre atajê cuneajahkre pej,
ne hanea ne ite Pahpãm to amji mã ihimpej xà ata kôt itỳj jũ kam kẽnti nõ catia to antuw jahkre pej cakrô,
imã mehcuneakĩn nare ita kam ri,
nee Pahpãm mã ipê jũm nare,
ne cupê ampo cunea na ijamreare.
Wa ite ijàhcukrêj cunea to ipicràn par, ne hanea ne cama ite, Jeju to amji mã ihimpej cwỳrjapê,
cute me ijĩ tĩar to caxàr na me hamã, mã cute me to caxàr cakrô,
imã mehcunea kĩn nare ita kam,
quê ha imãa ihcunea na ihkôt hamreare ne.
 
Wa ha imã mehcunea kĩn na mã,
wa ha amji mã me to ijàhtũm ryti to ipa.
Ne hanea ne me kam ijàhcajrẽnti to ipa,
ne nee hanea ne me hũ na amji to prãm to ipa nare.
Ne nee hanea ne amji to ijàmnãn to ipa nare. Ne nee amji to icati prãm to ipa nare. Ne nee hanea ne apu amji mã quêt to ipa nare.
Ne nee hanea ne, amji to pit mã apu amji kam ijapac to ipa nare.
Ne nee hanea ne ampo cuneakôt ame kam icryc pyrentu nare.
Ne nee hanea ne jũm te apu ito kên ata to amji japackre nare. Ỹhỹ, wa ha imã me ikwỳ kĩn na mã, wa ha nee cute me ampo kên ton xà ata pyrên ijakry nare.
Ne quêt cute me ampo pej ton xà ata pyrên ijakryti to ipa. Quê ha imã me ikwỳ kĩn na mã,
wa ha mentête ijàmtàr to ipa ita na.
Ne wa hanea ne Pahpãm to amji mã ihimpej to ipa ita na.
Ne hanea nePahpãm to ite amji mã hajỹr ita kam, itỳj me ikwỳ to amji mã hajỹr to ipa ita na.
Ne wa hanea ne ampo cunea kam, ihcunea na ijũcanãr to ipa ita na.
 
Ne me pamã me pahkwỳ kĩnti xà ita, jũ caxuw me papê hamre xà nare. Ne
ihkĩnte, cu ha pahtỳj jũ caxuw Pahpãm jarkwa to pahte me hapackre xà ita to me tojnõ.
Ne hanea ne, cu ha pahtỳj jũ caxuw me pahcakôc xà pihho to me pahcakôc to me tojnõ.
Ne pahte me ampo jahkre pejatajê, cu ha pahtỳj me to pajapac kêt partu. 9-10 Ỹhỹ, cu ha mam me pahnõ ampo jĩkjê crire ne cupy, ata to ma amji jamãr to papa,
ne jũ caxuw ihcunea na cupy, ne ihkôt ihcunea na ita to pit mã amji kam me pajapac to me papa,
ne nee hipêr hĩkjêincrire ata to me amji japackre nare.
Jĩkjê na mã, amcro itajêa kam me pamã ampo cunea jĩkjê kryjre ne hahkre pej.
Ne hanea ne Pahpãm jarkwa to me hapackre xà jĩkjê incrire to, cu ame hapackre to me papa.
Ne cu ha jũ caxuw ampo itajê cunea jahkre pej.
 
11 Ne pê wa cormã ipê ahkrare ria mã, itỳj ahkrare cakôc xà ata to icakôc,
ne ahkrare te amji mã to ihhimpej xà ata to amji mã ihimpej.
Neikà, ne ite ahkrare te amji kam hapac xà atajê cunea rer, ne hicu.
Jĩkjê na mã, cu amcro itajêa kam, me papê ahkrare pyràac, pjê ita kam.
Ne jũcaxuw Pahpãm wỳr me pajàpir xà ata pê ramã me pahkà pyràac,
na cu ha nee hipêr pjê kam ampo itajê to me amji japackre prãm nare. 12 Ne cu ha hanea ne irĩt xà nõ wejti cakênti kam,
te ame amji pupun pej prãm,
ita jĩkjê na mã, cormã nee me pahte me Pahpãm pupun pej nare cakrô,
cu ha pahtỳj jũ caxuw Pahpãm kuc ri me hõmpu,
ne me ajpẽnpupu.
Ne cormã ita kam, me pamã Pahpãm jahkre pej crire, ne cu ha pahtỳj jũ caxuw ihcunea na me Pahpãm jahkre pej to hanea,
pom quê ihcunea na cumã me pajahkre pej he.
 
13 Ne cu cormã me Pahpãm jikaj ita kam,
cu ha pahtỳj amji mã me to pahhimpej to me papa rohnỳtti mã.
Ne hanea ne pahte amji mã me to hajỹr ita kam,
cu ha pahtỳj me hikaj to me papa rohnỳtti mã.
Ne hanea ne me pamãmehcunea kĩn rohnỳtti mã.
Ne pahte amji mã me pahkwỳ kĩn ita ri,
quêt ihkwỳ itajê jirôa pê cati ne impej.