4
Cu ha nee Jeju curê xwỳnti atajê kam me pajapac to me prãm nare
1 Texarõn 5.21-22; 1 Jowãw 2.18-26; 2 Jowãw 7-11
Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, quê ha me hàhtôa ne me amã amji jarẽn to:
— Pahpãm Carõ Pejti te imã amji jõr, wa harkwa kôt harẽn to ipa — hane. Ca ha nee me kam gapac nare. Ampo na? He ramã me hàhtôa ne pjê kam amehcahkũm, ne Pahpãm jarẽn xà kaj na ame harẽn to me ipa. Cwỳrjapê ca ha ma me jũm te me amã amji jarẽn to hajỹr ata kôpĩ, neihkôt me hakop, hàpên xà atajê na. Cu ha me kampa, quê ha cute catyt kam me amã Pahpãm jarẽn to:
— Pê Jeju me paxũmrea na amji to, ne me pahwỳr wrỳ, ne cupê, por pê Crixtôto me pahkritxwỳ na, Pahpãm me pamã awjahkre ata — hajỹr na, ca ha me kampa. Ne me amãampeaj kam cupê me amã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê, ne kam Pahpãm Carõ Pejti na me hahkre pej pyrentu. Nãmri quê ha cute Jeju jarẽn to hajỹr nare na, ca ha ramã kam Pahpãm Carõ Pejti nare na me hahkre pej, ne kam Jeju Crixtô curê xwỳnti carõ kên na mehahkre pej pyrentu. He pê cu ramã ampo carõ kên ita te pjê wỳr ajpên mõr na me harẽn pa, ne hamre, ramã cator ne ihtỳj apu mõ.
Jeju kam me apê me ikra kĩnti atajê, me apê Pahpãm tekjê, na ca ramã cute me Pahpãm jarẽn kaj na ame harẽn catêjê atajê jirô pême axãm, ne me tohjê. Ampo na? He me akam Pahpãm Carõ Pejti ihkrĩ ita ri, pom pjê kam me kam ampo carõ kên atajê jirôa pê ihtỳj. Ne me cumã pjê kam ampo itajê jarẽ, mã ihtỳj me cupê pjê ita tekjê pê Pahpãm curê xwỳn catêjê mekampa. Ampo na? He pjê ita te amji kam hapac xà ri me cumã harẽ, mãpjê ita kam me ipa catêjê pê Pahpãmcurê xwỳn atajê ihtỳj ahna me kampa. Ne me pa nare, he quêt me papê côjkwa pĩn Pahpãm tekjê, ne cu me Pahpãm te amji kam hapac xà to pit mã me hupkre cahkô to me papa. Quê hajũm mã Pahpãm jahkre pej na, quê ha ihtỳj me pahkampa. Nãmri quê ha cumã Pahpãm jahkre pej nare na, quê ha nee me pahkam hapac nare. Ita na cuha me Pahpãm Carõ Pejti te amji kam hapac xà impejti hêj xi nare ata me, ampo carõ kên te amji kam hapac xà kên te to ihcupan xà na me hahkre pej.
Cu ha Pahpãm cuxà me pamã ajpẽn kĩnti na to prãm
Jowãw 3.16-21; Roman 5.5-9
Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, cu ha me pamã ajpẽn kĩn, cu ha me ajpẽn to impejti ne. Ampo na? Pahpãm te amji kam hapac xà ita te hajỹr pit, ne taa mã ri me pamã ajpẽn kĩnti ita na me pahtehcajpar toipa. Por jũm mã mehcunea kĩn, mã me to impej ata pê ri Pahpãm kra, ne ihtỳj cumã Pahpãm te amji kam hapac xà na hahkre pej ne hahkre pejtu. Ne por jũm mã mehkĩn nare ata pê Pahpãm jahkre kêatre. Ampo na? Pahpãm jàhcaprĩa to hàhcaprĩ, ne cupê cumã mehkĩnti xà cunea xakat. Ne Pahpãm mã me pahkĩnti na cute me pamã amji to ipipẽ xà caxuw, me pamã pjê wỳr cumã ihkra pyxit peaj ata kujate, mãr cu me cute amji kam hapac xà intuwti impejti ita cwa, ne kam me pahtĩr rohnỳtti mã. 10 Me pamã Pahpãm kĩn, ne me pajirôa pê cumã me pahkĩn. Cwỳrjapê pê me pamã ihkra pê me pahkritxwỳ ata kujate, mãr quê pahte me to kên ata jahpan xà na ty, quê Pahpãm pahte me to kên xà atajê jicu.
11 Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti atajê, he ramã Pahpãm mã me pahkĩnti ita kam, cu ha pahtỳj me pamã ajpẽn kĩnti ne. 12 Rỳ jũ caxuw jũm te Pahpãm pupun nare cakrô, cu pahtỳj kam pahte me amjihônco. Mã me pahcaxwãm pê ihkrĩ, ne cumã me pahkĩnti na ri cute amji kôat me pahton, mã me pamã ajpẽn kĩnti. 13 Ne cute me pamã Carõ Pejti jõr na, ca me to amji japackre. Cwỳrjapê ri pahte Pahpãm kam me ajpẽn hônco tu na me pamã amji jahkre pej. 14 Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati, na cu hõtpê mehcunea mã me harẽn to me papa to me hane he:
— Pê Pahpãm pjê wỳr ihkra kujate. Pê wa hõmpu ata temehcunea caprĩ ne mehkên catihti ata pê me hũtàr xàcaxuw pê pjê wỳr ihkujate — hane. 15 Nãmri quê ha jũm te Jeju Crixtô pê Pahpãm kra na harẽn na, quê ha Pahpãm jũm ata mã amji gõ, ne kam ihkrĩ, quê ha hanea ne Pahpãm mã amji gõ, ne kam ihkrĩ, ne ajpẽn kam mehhônco tu ne. 16 Ne me pamã Pahpãm te me pahkĩnti na hahkre pej, na cu toa amji mã me pahhimpej to me papa. He Pahpãm pê me pamã ajpẽn kĩn ton catê xakat. Ne por me cumã ajpẽn kĩan kam mehkrĩ atajê ri, Pahpãm kam cute me ajpẽn hônco tu. 17 Ne quê ha ihtỳj jũ caxuw Pahpãm te me pahcukij xà ata kam ihtỳj me pahto ajcokjê. Cu ha Jeju te cormã pjê kam ipa reria mã me cumã mehkĩntiata cuxà, me pamã mehkĩnti na, cu ha neeamji mã ame hũpa, ne kam ame pahpahàm nare. 18 Quê ha jũm te mehcunea caprĩ ne mehkĩn to ipa na, quê ha nee jũ caxuw amji na ampo cãmjĩ nare. Ampo na? He Pahpãm mã ampeaj kam me pahkĩn, na cu ha nee amji mã ame ampo cupa nare. Nãmri quê ha jũm mãmehcunea kĩn nare na, quê ha ihtỳj amji na Pahpãm cãmjĩ pyrentu, ne cumã hũpa. Ne cumã ampo cupahti ata quê ha ihkên ata mã cumẽ.
19 Pahpãm mã mam me pahkĩnti, cwỳrjapê ri me pamã ihkĩn. 20 Nãmri quê ha jũm te amji jarẽn to:
— Imã Pahpãm kĩn — hajỹr, ne cumã Jeju kam ihkjê kĩn nare, mã ma apu curê, ata ri ihhêj xia to ihhêjxi. Ne jũ mã quê Pahpãm pupun nare kam cumã ihkĩn, ne ihkjê pupun cakrô, ma apu curê ne apu ihcaca? Jũ wỳr quê cute hajỹr ita kam apu amji mã hamã. 21 Pê Crixtô me pamã ita na harkwa jirên to hane he:
— Por jũm mã Pahpãm kĩn ata mã, quê ha ihtỳj hanea ne ikam cupê ihkjê ata kĩn — hane.