3
Cu ha pahtỳj jũ caxuw Jeju Crixtô me, me ajpẽan
Jowãw 1.12-13; 1 Petrô 1.13-21; 2 Petrô 3.11-14
Pỳhàpà, he Pahpãm mã me pahkĩan to me pahkĩn! Ne ihtỳj cute me pahto amji kra. Mã pjê kam me cupê Pahpãm tekjê nare, ne ma ame curê atajê pê me papêihkra na me pajahkre kêatre. Ampo na? He nee me Pahpãm jahkre pej nare na ri. Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, ramã me papê Pahpãm kra. Ne cormã jũ caxuw me papê ihkraa to ihkra xà ata na, cormã pahte me amji jahkre pejpej nare. Ne ita ri me pamã hahkre pej he: Quê ha hacpỹ ne Jeju me pahwỳr amji jaxà, ne me pamã amji to ajpẽ, cu ha ajteare mã, ihnõ na me hõmpu. Ne pahte me hõmpun xà ata caxuw, cu ha me amji to intuw, ne Jejume, me ajpẽan. Ne pahte amji to me papintuw xà impejti ita jikaj xà ata kam, cu ha hahkà na amji tête pahte amji kam me pajapac xà kên cunea japôj to memõ. Ne pahte amji kam me pajapac xà tetetti impejti to me amji kampa to me hanea, pom quê Jeju te amji kam hapac xà tũm nare ne ihtetetti he.
Ne quê ha jũm te, cute amji kam hapac xà kam ampo kên to ihtũm na, quê ha taa ramã Pahpãm jarkwa jirô pê ihpỳm, ne ihkaj na amji kampa. Ne ramã me amã Jeju te jũ caxuw ampo kên ton nare na hahkre pej. Ne taa mã pê me pahwỳr wrỳ, cute me pahcunea tête me pahkên jũrên prãmte. Na cu ha pahte Jeju kam me ajpẽn hônco na, cu ha nee me pahkên ton kam me to pancrà nare. Nãmri quê ha jũm te Jeju jahkre pej nare, ne hõmpun pej nare kam, mãnea mã ihkên ton kam to incrà na, quê ha nee Jeju to amji mã ihhimpej, ne me ajpẽn kam ihhônco nare.
Imã me ikra kĩnti itajê, nee ca amji na me jũm jamãr quê me amã ihhêj nare. Ne por jũm catyt kam Pahpãm cuna mã impejti to ipa ata pê riJeju pyràac, ne catyt kam ipa. Nãmri quê ha jũm te mãnea mã ihkên ton to ipa na, quê ha Pahpãm cuna mã ihkêanre ne, ne cupê me pahcurê xwỳnti pê Xatanaj tekjê. Ampona? Pê Pahpãm pjê ton pêa mã, pê Xatanaj ihkên ton kam tẽ. Cwỳrjapê ri cute Xatanaj jàpên xà cunea to hamre xà caxuw me Pahpãm kra cato.
Ne por me cupê Pahpãm kra atajê, nee mehkên ton kam me to incrà nare. Ampo na? Me caxwãm pê Pahpãm te amji kam hapac xà hàpên to ipa na ri. Ne Pahpãm pê me Hũam to me Hũm ita kam, jũ mã quê ne ajte mehkên ton kam me to incrà? Jũ wỳr quê jũm hane! 10 Mẽr me Pahpãm kra, me Xatanaj kra te amjikam hapac xà to me ajpẽn ne me hõmpu. Por jũm nee catyt kam ipa nare ata me, cumã ihkjê kĩn nare atahirã pê nee cupê Pahpãm kra nare, ne cupê Xatanaj kra.
Cu ha me pamã ajpẽn kĩnti to me papa to me prãm
Ruc 10.25-37; Jowãw 13.31-35
11 Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, por pê wa mam me amã Pahpãm jarkwa jarẽ ata, wa ha hipêr me amã harẽn to mõ:
— Cu ha me pamã ajpẽn kĩnti ne — hane. 12 Cu ha nee me papê me panquêt xwỳ pê Cãn kêanre pê Xatanaj tekjê, ne ihtõa cura ata pyràc nare. Ne mẽr ampo na mã pê ihtõ te amji to hapure ita cura? Pê ajco hapure catyt kam impejti ton to ipa, ne Cãn pê ihkĩnte ajco ihkêanre ton to ipa, ne ma apu ihtõre te impejti ton ita na to ihcaca, na pê ihcura.
13 Ỹhỹ me ikjêjê, he me cupê pjê ita tekjê catêjê te ihkên ton to hajỹr tũam. Ne quê ha cute me hajỹr catêjê ma ame acurê, ca nee me amji mã:
— Pỳhàpà, ampo na mã ame icurê? — hajỹr nare. 14 Ne por me cumã mehkĩn nare atajê pê ri ihhêj rũm mehtyc pyràc, ne nee me ampo pej ton nare, nema ramã ihkên kam, cute me amji pupun xà kêanre ata wỳr me pra. Ne me pa nare. Ihtỳj quêt me pamã Jeju kam me cupê me pahkjêjê kĩn. Cwỳrjapê cu ramã me papê ihhêj rũm pahte me pahtyc xà jahpan, ne ma me pampej mã, amjikĩnti ata wỳr me pamprar pyràac. 15 Quê ha jũm te ma apu ihkjê curê na, quê ha ramã Pahpãm mã cupê mehcuran catê pyràc. Ne ramã me pamã, jũm pê mehcuran catêata te nee Pahpãm cahê na ihkrĩ nare na, hahkre pej.
16 Jũ mã cu ha ajte me, ne me pamã ajpẽn kĩn ita na me ajpẽn jahkre pej? MeJeju pupu he. Ampeaj kam cumã me pahkĩn, cwỳrjapê ri me pajaxà kam ihtyc. Ata pê ri me pamã ajpẽn kĩnti xà. Na cu ha me pamã me pahkjêjêkĩn hanea, cu ha pahtỳj mencwỳrjapê me pahtyc na me amji to ihtỳj tu to me papa. 17-18 Ne nee cu ha me pajarkwa to pit mã ame pahkjêjê kĩn, ne me to impej nare. Ne me hàpên xà na cu ha me tehcajpa, ne me to impejti ne, ne ampeaj kam me pamã mehkĩn. Ne quê me anõ mã ampo, ca me akjêjê nõ pupu quê apu ampo na prãm to mõ, ca ha hõmpu ne atỳj gàhcukrêj to ihtehcajpa. Nãmri ca ha ate nee me akjêjê caprĩ nare, ne nee mehtehcajpar nare ita kam, jũ mã ca ha ajte ne amji jarẽn to:
— Imã Pahpãm kĩn — hane?
Cu ha ajpẽn kĩnti to me papa na, cu ha pahcaxwỳn carĩcti kam me papa
19 Me pamã me pahkjêjê caprĩ xà ita ihtỳj me papê Pahpãm hêj xi nare ata tekjê na me pajarẽ. Cwỳrjapê cu ha Pahpãm cuna mã me paxãm xà jõ amcro ata kam, cu ha nee me pahkên na me amji cãmjĩ nare, ne quêtme pahcaxwãm pê me pahcarĩcti ne. 20 Nãmri cu ha me pahcaxwãm pê me pahcarĩc nare na, cu ha cama me amji cukij to:
— Xà ajkĩ ipê Pahpãm tekjê? Nare mõrmõ nee ipê hõ tekjê nare — hajỹr na, cu ha cormã me Pahpãm mã ampo cunea jahkre pej ata to meamji japackre. Ne hanea ne cumã me pajirôa pê me pamã pahte amji kam me pajapac xà pupun na me hahkre pej. Ne ita jirô pê cu ha cormã cumã me pahcaprĩata na me to amji japackre.
21 Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, cu ha pahte me ajpẽn kĩn na, cu ha nee me pahcaxwãm pê amji mã ame Pahpãm cupa, ne nee ame pahpahàm nare. 22 Ne por cu ampo cunea na me cuwỳ atajê, quê haihtỳj me pamã cugõ. Ampo na? Cu pahtỳj cute me pamã harkwa jirên itajê na me kampa, ne cuteamji mã ampo kĩnti itajê to pit mã me hupkre cahkô to me papa. 23 Pê Pahpãm mehcunea mã harkwa hyr to hane he:
— Ikra pê Jeju Crixtô to ca amji mã me ahimpej, ne hanea ne me amãa ajpẽn kĩnti ne — hane. Ne pê hanea ne me imã harkwa hyr to hanea he. 24 Quê ha jũm te Pahpãm te cumã harkwa jirên itajê na kam hapac to ipa na, quê ha cume ajpẽn hônco tu ne, ne ajpẽn kam mehkrĩ. Ne pê Pahpãm me pamãCarõ Pejti gõ, cwỳrjapê ri me pamã ita jahkre pej.