Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr
MAM PETRÔ JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê Petrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjênõ. Ne pê mam cupê teppro catê. Pê Jeju cupê ihkôt ipa catê na ahna ahwỳ. Ne côjkwa wỳr Jeju jàpir jirô pê mã ri, cupê Krĩpinkrên kam Jeju na mehkwỳ mehkrĩatajê to ihhimpej catêjê nõ. Ne pom cu me hõ kàhhôc pijakrut cahyt ita, pjê cunea kam Jeju na mehkwỳ te me amji pupun to kêanre atajê mã pê ihhôc ne kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr, Mam Petrô Jõ Kàhhôc (1 Petrô). Nepahte me amji pupun xà kêanre ita te me pamã pahte amji kam me pajapac xà to impej, ne to me pamã hahkre.
1
Pê Petrô me cumã amji jarẽ
Jowãw 1.40-42; Me Hàpên Xà 1.15; 10.1-48
Hàpà me ikwỳ pê Pahpãm na mehkwỳ! Ipê Petrô, pê Jeju Crixtôjarkwa na iprar catê. Por jũm te me gõ pjê intêteame acràn, ca jũ ri ame akrĩ atajê mã, wa ite apu ihkàhhôc itajê ton. Ne wa ha maPonto jõ pjê me, Carati jõ pjê me, Cawrôpejti jõ pjê me, Axij jõ pjê me, Pitin jõ pjêwỳr, me awỳr apu ihkujahêc pa.
Pê Pahpãm me pahcapi
Ruc 12.32-34; Roman 8.18-25
Pê Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati ramã cute amji mã me pahcapi xà na amji kampa. Na pê amji mã me pahcapi, ne me pamã Carõ Pejti gõ, mãr cu mepapê mehkwỳ impej pit, ne catyt kam, Pahpãam kôt me papa. Ne mẽr ampo na mã cute me pahto hajỹr? Nee mãampo na nare, mãr cu xwỳ mã ampeaj kam, amji mã me ihkra pê Jeju Crixtô kam me pajapac pejti ne. Ne me pajaxà kam ihtyc xà ata pê ri ihhêj rũm cute caprô to me pahkên pê me pahcuhhõn, ne me pahto impej. Ne me pahto impej xà caxuw ri, cute amji mã me pahcapi. Ne wa ijõtpê Pahpãm mã me acajrẽn to hane he:
— Ỹhỹ, Inxũ Cati, ca ha me pahkwỳ atajê mã, ate amji kam gapac xàa na, me to impejti to apa. Ne me caxwãm pê me cumã acarĩcti gõ, mãr ca, cute nee me amji mã ampo cupa nare ata to, me cumã apicamẽn to mõ, mãr quê nee ame hũpa nare — hane.
Pê Pahpãm ramã me pamã ampo pej jàhtôa ne to ahcuprõ
3-4 Cu ha Pahpãm pê me pajõ Pahhiti pê JejuCrixtô Pãm mã, hũrên mepajakryti na me amji jarẽ. Ne ampeaj kam ri cute me papê mehkwỳ to impeaj to impejti xà ita te hajỹr he. Cute me pahcaprĩ to catia, na ri cute mepamã pahte amji kam me pajapac xà tuwti pejti jõr, na ri me papê mehkra. Ne hanea ne cute hacpỹa mã ihcãmter pê Jeju Crixtô to ihtĩr xà ata kôt ri, cute me pamã pahte amji kam me pajapac xà tuw jõr, mãr cu cahê na me pahkrĩ rohnỳttimã. Ne ramã Pahpãm te côjkwa kam, me pamã ampo pejti te me pahto impejti xà ata jàhtôa ne nõr. Ne ihtỳj ma me pamã hamã, mãr quê nee jũcaxuw me papê carôt hamre, ne ihkên ne ihcacu, ne ipictor nare. Ne cu ha pahtỳj cute me pahto hajỹr xà ata to, amjimã me to hajỹar kam me hikaj. Ne pahte me Jeju to amji mã pahhimpej xà ita kôt ri, cute me pamã ampo pejti itajê cunea jõr itajê pê, me pahtekjêa ri. Cwỳrjapê quê ha Pahpãm me pajamãr ita na, quê ha ahnaa jũ caxuw, pjê jamre xàata kam, amji carôat kôt amji mã me pajuwahi.
Pahpãm te me pahcajpẽr prãmte ame pahto kên
Ampo pej itajê pyrên, ca ha me gakrya ne. Ne amcro itajêa kam, ca cormã ate me amji pupun xà kêanre to me amji pupun to me apa na, hõtpê me anaamcro wênre, na ri me amã amji kĩn nare. Ne mẽr ampo na mã ampo kên itajê ame ato hane? Nee mã ampo na nare. Cute me acapi, ne ahna me acajpẽr prãmte ri ame ato hane. Na wa ha itacaxuw me amã kẽn prà tepti japrỳ te ôr ata te amji kam hapac xà kôt harẽ. He hũhhi na hê xà ton xà caxuw, quê ha xa cute ton catê ata, cute wakỳre prà tepti pê ôr ata capi prãmte, cuhy kam cuxi. Quê ha ajgã, neihhorhot, quê ha hõmpu, xà ajkĩ ampeaj kam ri cupê ôar to ôr. Nãmri quê ha cupê wakỳre prà tepti nare na, quê ha ihcunea capa. Nãmri quê ha cupê wakỳre prà teptia na, quê ha ihhorhot, ne kam ampo kên itajê pit capa, ne ihcahhur ahtwỳ ata pê, quê ha wakỳre prà tepti pê ôar to ôr, ne ampeaj kam impej, ne ahna hĩ ahwỳ. Ita jĩkjê na mã, me apê wakỳre prà tepti ita pyràac, ne ate me amji pupun xà kêanre itajê pê ihhêjrũm, cute cuhy kam me wakỳre prà tepti nõr pyràac, cute me apupun, ne me gahkre pej xà na. Ne quê ihhêaj to cormã me ate amji kam me gapac xà kamampo kêanre na, quê ha me ate amji pupun xà itajêa kôt, me apê me akên itajê to pôj partu ne. Ne wakỳre prà tepti itajê ampeaj kam ahna hĩ jàhwỳr cakrô, quê ha ihtỳj hamre to mõ, ne ihtỳj jũ caxuw hamre. Ne Jeju toquêt ate amji mã me ahimpej xà ata ri, kẽn prà ata jirôa pê impej, ne neejũ caxuw me apê hamre xà nare. Na quê ha amcro nõna, Pahpãm Jeju Crixtô to ajpẽ, quê ha mehcunea ampeaj kam cupê ampo cunea jõ Pahhiti na hahkre pej. Ne amcro ata kam, quê ha Pahpãm me amã:
— Ca ate me amji pupun xà to kêanre itajê kôt ri, ita caxuw ampeaj kam me apej — hajỹr xà ata kôt, quê ha mehcunea ihtỳj amji mã me acupa, ne me apejti jàhcujrohti na me apupu.
Pahte me amji pupun xà kêanre xà ita kam, cu ha pahtỳj ame pajakry
Cormã nee ate me Jeju pupun nare cakrô, ca ha atỳj me amã ihkĩnti kam me apa. Ne nee cormã ita kam, ate me hõmpun nare cakrô, ca ha atỳj amji mã me to ahimpej to me apa. Ne hũrên ca ha me amã amji kĩanto amji kĩn catia to cati, ne nee me amã me gakryti ita kôt harẽn xà hamreare, ne cupê côjkwa kam amehkrĩ atajê jakryti pyràac. Ne mẽr ampo na mã me amã amji kĩn? He nee mã ampo na me amã amji kĩn nare! He Jeju ihtỳj ampo kên catia ata pê me acaxwỳn pytàr to ipa, ne hũrên ca ame gakry. Ca Jeju to amji mã me ahimpej to me apa xà atakôt ri, cute me apytàr, na ca ha atỳj jũ caxuw Pahpãm cahê na me apa rohnỳtti mã.
Pê mam harkwa to mehcakôc catêjê nee ihcunea na me hahkre pej nare
10-11 Pê ramã rỳ pêa mã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê me cumã amjia kôt, me pahkên pê me pahcunea pytàr catê ata kujahêc na, me cumã harẽ. Pê Crixtô Carõ Pejti me caxwãm pê me cumã acjêj, ne ajco me cumã cator xà ata jarẽ. Ne hanea ne me cumã, por quê ha Crixtô cute amji pupun xàkêanre to amji pupun xà ata jakàn pê, quê ha Hũm hacpỹa mã to ihtĩr, ne hipêr to cati, ne to impej na, me caxwãm pê me cumã harẽ. Mã cute me hahkre pej prãmte, amji mã mehprĩa, ne ihtỳj me to hahkre to me mõ. Ne ihtỳj me ahna hàhcukjêr to me mõ, jũ caxuw mã quê ha cato, nejũ mã quê ha cator xà ita. 12 Ne pê Pahpãm cute me cumã harkwa to mehcakôc catêjê mã, ampo itajê to hahkre xà ata kam, hanea ne cute me to pit mã, impejti xà caxuw, me cumãharẽn nare. Ne pom ca ita kam ame kampa atajê to, cute impejti xà caxuw riame cumã harẽ. Ne côjkwa pĩn, Pahpãm Carõ Pejti carôat kôt Jeju pê me pahpytàr catê na, me hũjarẽn pejti jarẽn to memprar catêjê te, ramãampo itajê cunea to me amã hũjarẽn. He côjkwa kam Pahpãm mã memprar catêjê te me hajỹar, ne tee ame hahkre pej to prãm.
Pê ajteare mã Pahpãm, ne impej, na cu ha cuxà me pampej pit
2 Petrô 3.10-13; 1 Jowãw 3.1-6
13 Cwỳrjapê ca ha me akrã kam, ate Pahpãm jarkwa kam me gapac xà caxuw me amji to gàhcuprõnhiahpuro, ne me guphêa rũm ate amji kam me gapac xà to amji kam gapac tome apa. Ne Pahpãm te Jeju Crixtô to ipipẽ xà me, cuteme ato impejti xà itana, ca ha atỳj me hikaj to me acrà rohnỳtti mã. 14 Ca ha atỳj Pahpãm kam me gapac to me apa to hane, pom quê me ahkrare me hũmxwỳ kampa he. Ne nee ca mam ate me amji jahkre kêt kam, ate amji kam me gapac xà kêanre to, ate amji kam gapac to me apa xà ata to, hacpỹ mã me amji kam gapac, ne ihkôt me apa nare. 15 Mã Pahpãm pejti pê catyt kam ipa catê ata te me ato ihkra xà na, me ana hàhwỳr. Cwỳrjapê ca ha Pahpãm cuxà me apê ampo cunea kam, catyt kam me apa catêjê, ne nee ampo kên crire nõ to, me amji kam gapac nare. 16 Ampo na? He pê ramã Mojxe xwỳ Pahpãm jarkwa na, hõ kàhhôc kam mehkwỳ na ihhôc to hane he:
 
“He ipê me amã catyt kam ipa catê,
ne wa ajteare mã, ne ipejti.
Cwỳrjapê ca ha hanea ne,
icuxà me apê ajteare mã,
ne catyt kam me apa,
ne me apejti ne” hane.
 
17 Ca ha me Pahpãm mã acakôc, ne mehcukij to:
— Me ijõ Inxũ Cati — hane. Ne cormã côjkwa kaj naame apa xà ata kam, ca ha atỳj amji mã me Apãm ita cupahti ne. Ampo na? He quê ha ihtỳj jũ caxuwme pahcunea cukij, ne me pahte me ampo cunea to me pajàpên xà atajê jahpan xà na, me pamã amgõ. Ne catyt kam me pajàpên xàa kôt me pamãamgõ. Ne pahte me pajàpên xà impejti ton catêjê, cu ha impejti to me amcwa. Ne pahte me pajàpên xà kêanre to me pajàpên catêjê, cu ha ihkêanre to me amcwa.
Jeju te caprô to me pahna hàmjõr
18 Pê mam me panquêtjê te amji kam me hapac xà kôthamreare atajê kôt pit mã ajco ame papa. Ata jahpan xà na ri ihhêj ne Jeju jàmjõr. Ne cute amji kam me pajapac xà kêanre ata pê me pahto cator. He xà ajkĩ hàmjõr xà ita pê ihpore, nare, cupê wakỳre prà tepti pê ôr na hĩ jàhwỳrti ata? Nare cupê wakỳre prà jakati na hĩjàhwỳrti, mã hanea ne ramã cama hamre to mõ ata pyràac? 19 Hãpà, nee cupê ampo itajê nõ nare. Cute me pahna ampo cunea jirôa pê caprô na hĩ jàhwỳrtiata jaxwỳr, ne toa ri cute ihhêj ne me pajũhkàr. Pê mamme panquêtjê amji jaxà kam me carà cahàcre hôhti kra capẽnti atajê to me amji kritxwỳ, nemehkên atajê jahpan xà na mehcura. Ata pyràc pej na mã Jeju Crixtô te amji kam hapac xà capẽnti, ne cupê carà cahàcre hôhti kra nõcapẽnti ata pyràac, ne cute me pahna caprô na hĩjàhwỳrti ata jaxwỳr, ne cute caprô jaxwỳr xà ata pê ri me pahkritxwỳ pyràac. 20 Pê Pahpãm cute pjê ton xwỳjre na, ramã me pahkritxwỳ na Jeju capi ne hãm. Ne curmã ri amcro itajê nõ kam, cute me amã ihkra te ihcunea na me ato impej partu xà caxuw ri, me amã to ipipẽ. 21 Pê Pahpãm hacpỹa mã to ihtĩr, ne ma côjkwa wỳr to api, ne to cati, ne ampo cunea jipy hãm, ne toimpej. Ne Jejua kôt ri, ate amji mã me Pahpãm to me hajỹr xà ata to, kypê amji mã me ahimpej to me apa nare. Na ca ha atỳj jũ caxuw cute meato impejti xà ita na, me hikaj.
Pê Pahpãm jarkwa pahte amji kam me pajapac xà cuhhõ
Ruc 8.11-15; 2 Timot 3.14-17; 1 Jowãw 3.14-17
22 Ne ca ramã ita caxuw Pahpãm jarkwa pejti, hêj xi nare kam me gapac pejti to me apa. Ne ramã ihkôt hanea ne ate amji kam me gapac xà cunea toihtetetti ne me to impej. Ne ca ramã Jeju kôt ate me ajpẽn to me akjêjê atajê me, ca ramã ame ajpẽn kĩnti to me apa. Cwỳrjapê, ca ha me amã ajpẽn kĩnti ita na, me amã ajpẽn kĩn prãam kam ame ajpẽn kĩn. 23 Ne por pê cu me pahcunea me panxyrxwỳ pĩn ame pajapôj atajê, quê ha ihtỳjame ty, na cu ha hanea ne pahtỳj ame ty. Ne Pahpãm nare. Quê ha Pahpãm harkwa tĩar rohnỳtti mã ata kôt, jũm mã cute amji kam hapac xàtuw jõr na, quê ha cupê hacpỹa mãihpỳm ata pyràac, ne nee jũ caxuw caxwỳn ihtyc nare. Quê ha cupê Pahpãm tĩr rohnỳtti mã ata kra, ne nee cupê me panxyrxwỳ tyc atajê pyràc, ne ihtyc nare. 24 Ne pê ramã Ixaj xwỳ Pahpãm jarkwa na, hõ kàhhôc kam, me ahna ihhôc to hane he:
 
“He pjê kam ame pahcunea ame papa itajê pê ihhêj rũm ahtu pyràac,
ne pahte amji kam me pajapac xàitajê pê pĩrã pyràac.
Ne quê ha jũ caxuw ihtỳj ahtu ata incrà,
quê ha hanea ne pĩrã ata incrà, neihpỳm.
Ata jĩkjê na mã me pahcunea te me hajỹr pit,
na cu ha pahtỳj ame ty ne me pajamre,
quê ha pahte amji kam me pajapac xà cunea hamre tu ne.
25 Ne me pajõ Pahhiti jarkwa te nee hajỹr nare,
ne quêt hikwa rohnỳtti mã,
ne nee jũ caxuw ihkên,
ne ihkôt hamre xà nare” hane.
 
Ne harkwa hikwa rohnỳtti mã ata to pê Jeju pê me pahpytàr catê jarkwa na memprar catêjê me amã harẽ.