2
Cu ha Pahpãm te amji kam hapac xà na me ahcukij
Epet 2.19-22
Cwỳrjapê, cu ha nee hipêr Pahpãm jarkwa pejti ata jirô pê ame pahpỳpỳm, ne ame ampo kên ton to me papa nare. Ne cu ha nee me pahhêj xi jarẽn nare. Ne cu ha aracri me cupê to me papimxur pej pêa mã, hipêr me ampo kên tonnare. Ne cu ha nee me hũ na ame amji to prãm nare, ne nee ame hũn to me papa nare. Ne curmã me ahkrare kwỳ pỳpỳm atajê mã ihtỳj menxyrxwỳ kà xen, mã me cacô to pijahô, ne mehkà cacô ata to ihtỳj me ipicamẽn to memõ. Ita jĩkjê na mã, me ate me hajỹar. Na ca Pahpãm mã ihhêj ne curmã ame apỳpỳm, ne cormã kyre pê amji mã me to ahimpej to me apa. Ne Pahpãm jarkwa ata pêihhêj rũm mehkà cacô pyràcti, na quê ha me amã hàan to hàn. Ne harkwa kôt me apa xà ata pê ihhêj rũm mehkà cacô to ate ame pijahôr xà, naquê ha ihtỳj me ato ipicamẽn to mõ. Na ca ha atỳj jũ caxuw ampo cunea na Jeju kôt me apa. Pê Tawi xwỳ ramã Pahpãm jarkwa kôt, hõ kàhhôc kam, ate me hajỹrjê na ihhôc to hane he:
 
“Ate ramã me pajõ Pahhiti te me ato impejti xà ita cajpẽr,
ne me hahkre pej” hane.
Jeju me, me papê mehkwỳ pê Pahpãm jũrkwa pyràac
Ne ikre pyxwỳr catêjê pej, hãn ne ikre caxuw, me hicjêcti pej pit capi, ne hanea ne me ihhê kwỳ cunea impej pit capi. Nare, quê ha me cumã kẽn to ikre xãm prãm na, quê ha me cumã kẽn cuhtac nõimpejti xi, hõxwahhi kam, ne ikre cahhur caxuw quê ha hanea ne kẽn pej pit capi ne to cuprõ. Jĩkjê na mãPahpãm pê cute me ikre pyxwỳr catêjê atajê pyràac, ne mehkwỳ caxuw cute me acapi, ne Jeju na me ato cuprõn. Ita na mã me cupê ikre pyxwỳrcatêjê te amji jahkre kêatre atajê, ma apu amji pê pĩ jicjêc pejti ata caca, ne cute me mẽn. Jĩkjê na mã me cupê Ixaher catêjê jõ pahhi kwỳ, ma ame amji pê Jeju caca. Mã quêt Pahpãm te cupê mehkwỳjõ Pahhiti pê ihcunea na hàmkrã jàmtàr cati ata capi.
Ne hanea ne ikre pyxwỳr catêjê pej te amji mã pĩ pej me, kẽn pej pit capi, ata jĩkjê na mã Pahpãm te, cute me ato amji kwỳ xà caxuw meacapi. Cwỳrjapê ca ha cama amji na me hamã, quê ha me ato amji kwỳ peaj, ne mãr quê me akôt me hàhtôa ne me Pahpãm jahkre pej. Na ca ha me apê, por mam Pahpãm te amji kam hapac xà jũrkwa na kẽn kwỳ ata pyràac. Ne me apê, por mam mecupê Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê atajê pyràac, necute ihcajpuaw prãmte atỳj Pahpãm mã ihcunea na catyt kam me apa, ne cumã me apê. Mãr ca Jeju Crixtô kôt, Pahpãm mã me ampo pej pit tonto me apa, quê ha ihtỳj Pahpãm, ate me cumã ampo pej pit ton xà atajê na, amji capa. Ne quê ha ikre pyxwỳr catêjê itajê kẽn to pit mã me ikre nõ xãm, ne cute me cumã pĩ jicjêc nõ xãm xà kaj na, hõxwahhi kam, me cumã kẽnnõ tỳjti cuhtacti ata nõ xi. Ita na pê Ixaj xwỳ ata, ramã hõ kàhhôc kam, Pahpãm jarkwa na, me ahna ihhôc to hane he:
 
“Wa ite amji mã kẽn nõ tỳjti cuhtacti na hĩ jàhwỳrti ita capi,
ne wa ha Xijãw jõ kẽncahê na,
Krĩpinkrên kam me ikwỳ mehkrĩ atajê kam,
me hipôc ri cuxi.
Ne por kẽn ata quê ha cupê mam ikre caxuw kẽn ata,
ne ampeaj kam ihkwỳ jirôa pê impej ne ihcuhtac.
Ne quê ha mehkwỳ te amji mã me to ihhimpej na,
quê haihtỳj mempej mã mehpỳm,
ne ampeaj kam hũrên me hakry,
ne nee jũ caxuw hũ na amehpahàm nare” hane.
 
Ca ate Jeju to amji mã me ahimpej atajê mã ri, cupê mam kẽn pejti, cuhtacti nahĩ jàhwỳrti ata pyràac. Ne nee Jeju to amji mã mehhimpej nare atajê mã ri, cupê kẽn kôt hamreare ata pyràac. Ne pê ramã jũm ita Pahpãmjarkwa na, hõ kàhhôc kam ahna ihhôc to hane he:
 
“Pom ikre to me hàpên catêjê,
ma ame ikre mã hãm xà caxuw kẽn pejti caca ita te ihkwỳ jirôa pêamji to cati,
ne ihcuhtacti ne ihtỳj” hane.
 
Pê Ixaj xwỳ Pahpãm jarkwa na, hõ kàhhôc kam, Jeju na ihhôc to hane he:
 
“Quê ha pry kam cupê kẽnti nõ pyràac ne jỹ,
ne pry kôt me pra atajêjàhtôa ne mehtõtõc,
quê ha me ajhu” hane.
 
Hõhõ, cute me to hajỹr xà itakam, quê ha me hàhtôa mã Jeju kĩn nare, quê ha maamehcaca. Ne cupê me hũtàr catê na me harẽn xà ata to, quê ha nee me amji mã hajỹr nare, na quê ha ma ame harẽn par caca. Ne por quê ha ma ame harẽnpar caca atajê te ramã amji kên mã me amji mẽn. Ne pê ramã Pahpãm cute me to amji kam me hapac xà ita na, me to amji kampa.
Ne nee pahte me hajỹr nare. He pê Pahpãm amji mã me pahcapi, me papê me pajõ Pahhiti pê Pahpãm mã pahte mehkwỳ cajrẽn catêjêna. Ne me papê mehkwỳ pê hõ tekjêa ne me pampejti. Mã Pahpãm te ihhêj ne awcapàtkôti kam ampokên ata pê, hàhcujrohti ata wỳr me pahna hàhwỳr, mãr cu pahtỳj me ampo pejti pupu, ne me to. Ne me pahte mehcunea mã Pahpãm te ampo pejti catia ton atajê jarẽn xà caxuw ri, cute me pahna hàhwỳr. 10 He pê mam, nee me apê Pahpãm na mehkwỳ pê me hõ tekjê nare, ne ita caxuw ri meapê hõ tekjêa. Ne mam nee me amã Pahpãm jàhcaprĩ ita na hahkre pej nare, ne ita caxuw ri ihtỳj me acaprĩ.
Cu ha ampo pej pit ton to me papa
Roman 13.1-7; Tito 3.1
11 Ỹhỹ, imã me akĩnti atajê, por me acahkrit, ca me gõ pjê kaj na, ampỳa mã ame hõ pjê kam ameakrĩ atajê. He me pahcunea te me hajỹr pit. Ampo na? Côjkwa kam ri quêt me pahcunea krĩ xà. Cwỳrjapê wa Jeju kam me pahte ajpẽn to me pahkjêjê itajê, wa ha me awỳ, ca nee pjê ita kam ame pahkrĩ rohnỳttimã na, ame to amji kam me gapac nare. Cwỳrjapê wa ha me ana ijàhwỳr to hane he:
— Ca ha nee ate amji kam me gapac xà tũm kên atajê kôt ame apa nare — hane. Ampo na? Ca ha atỳj me pajĩ te ampo kêanre ton na prãmti xà ata tonto ame apa. He ihtỳj pahte me amji kam me pajapac xà tũm kên ita, ihtỳj me pahcaxwỳn me, me ajpẽn cujtê. 12 Na ca ha mehcahkrit pê Jeju to amjimã me hajỹr nare atajê cahê na ame apaxà ata kam, ca ha catyt kam ame apa. Ampo na? Quê ha ate ampo pej pit ton to me apa na me apupun cakrô, ihtỳj me akôt harẽn xà kêanre to ame akôt harẽ, ne amji caxwãm pê ame ato ihhêj na, me amjijahkre pej. Ne quê ha jũ caxuw me Pahpãm te amji jaxàr xà ata jõ amcro kam ahtwỳ, quê ha cato, quê ha hanea ne, por cute me akôt harẽn xàkêanre atajê, ihtỳj amji kên na me amji jahkre pej, neme Pahpãm pejti na cumã me harẽ.
Cu ha pjê jõ pahhi catêjê kampa
13 Ca ha nee me pajõ Pahhitia mã ihpahàm cator nare. Pê ihtỳj amji mã Hũm cupa to ipa, na ca ha atỳj amji mã me cupê pahhi catêjê cupa. Ne ca ha Roman jõ krĩ kam, amji mã me krĩ cunea jõpahhiti pê Xexa ata cupa, por cupê ita ri pjê kam pahhi catia ata. 14 Ne ca ha hanea ne por harkwa kôt, krĩ cunea kôt me cupê pahhi atajê, ca ha amji mã me hũpa. Ampo na? He cutea ri krĩ cunea kôt, cuteame ampo kêanre ton atajê jahpan xà na, ame to kên xà caxuw me cumã harkwa. Ne hanea ne cutea ri, cute catyt kam ame ampo pejti ton catêjê namehcakôc to impejti na harkwa.
15 Ne mẽr ampo na mã ca ha catyt kam ame apa to hane? He Pahpãm mã, cute me amji jahkre kêatre catêjê te ihtỳj ame ana mehcakôc kêanre to me ipa ata tête, cumã mehcahpêrhyr prãm. Na ca ha catyt kam me apa. 16 Pahpãm te ramã ate amji kam me gapac xà kên itajê cunea pê me ato cator, na ca ha atỳj catyt kam ame apa, ne ame ampo pej pit ton to meapa. Ne nee ca ha me anõ amji mã:
— Jeju te, ite nee ampo kên ton nare xà caxuw imã carôt jõr. Cwỳrjapê wa nee hipêr ampo kên ton to ipa to prãmnare — hajỹr cakrô, mãnea mã ampo kên ton kam to acrà nare. Cwỳrjapê ca ha neehipêr ampo kên atajê to ame amji mã me ahimpej, quê me ato ihhimpej nare, ne Pahpãm to, ca ha quêt amji mã me ahimpej. Mãr quê cupêa me gõ Pahhiti. 17 Ca ha amji mã mehcunea cupa to me apa, ne hanea ne amji mã me Xexa pê pjê jõ pahhiata cupa. Ne quê ha amã Jeju kam, ate me ajpẽn to me akjêjê atajê kĩn. Ne me hirôa pê amji mã me Pahpãm cupahti to me apa.
Cu ha amji mã me pahcaprĩa, ne pahtỳj ampo kên cunea mã awcanã
Epet 6.5-8; Coroxo 3.22-25; 1 Timot 6.1-2; Tito 2.9-10
18 Ne me amã me gõ pahhi, ca cama me cumã me apê atajê, ca ha atỳj me kampa, ne amji mã me hũpa to me apa. Ne nee ca amji mã me gõ pahhi te meato impejti, ne me gamãr to me ipa atajê pit cupa nare, ne hanea ne cute ame ato amji kam hapac xàto kêanre atajê, ca ha atỳj hanea ne me kampa, ne amji mã me hũpa. 19 Ca ha me gõ pahhi to impejti cakrô, quê ampo na ame ato kêanre, ca ha nee amji jahpan xà na me acakôc nare. Ca ha amji pupun xà kêanre to amji pupun cakrô, nee amji jahpan xà na cumã garkwa nõ to me acakôc kên nare, ne atỳj me cumã awcanã. Ampo na? He Pahpãam kôt ca ate to hajỹr, cwỳrjapê quê ha me apyrên Pahpãm hakry, ne taa ihtỳj me ato impej.
20 Ca ha ate ampo to kên to apa na, quê ha hahpan xà na, ate amji pupun xà kêanre nõ akam ihpỳm ne acahhy, ca ha aracri jỹ ne cumã awcanã, quê haahna ajkĩ Pahpãm mã apejti ne, ne cumã acaprĩ? Hãpà, atea ca amji caxuw ita ton, na ca ha atỳj cumã awcanã, ne aracri jỹ. Ca ha ate ampo pejti ton to apa cakrô, quê ha hahpan xà na ate amji pupun xàkêanre nõ awỳr cato, ca ha cumã awcanã, quê ha Pahpãm apupu, ne ihtỳj apyrên hakry ne ato impej. 21 Me pampejti ton to me papa jahpan xà na, me pahte me amji pupun xà kêanre mã me pajũcanãr xà. Ne caxuaw ri, Pahpãm te me pahna hàhwỳr. Ahnaa mã pê Jeju mepamã to hahkre xà caxuw me pahcumam, cute me pancwỳrjapê amji pupun he. Na cu ha ihkôat me hane.
22 Pê Ixaj xwỳ Pahpãm jarkwa na, hõ kàhhôc kam, ahna ihhôc to hane he:
 
“Ne nee jũ caxuw me pajõ Pahhiti te ampo kên ton nare,
ne nee ihcakôc xà nõ to ihhêj xi nare” hane.
 
23 Pê ame cumãn kêanre cakrô, pê nee amji jahpan xà na, jũm mã harkwa nõ kên to ihcakôc nare. Pê ame to kêanre, ne me cumã ihkàjxà ton cakrô, pê nee me to kên ata jahpan xà na, me cumã amji cawpa nare, ne aracri ihcuhhê. Ne cute cama ihcunea na Hũm mã amji jõr, mãr quêtaa, jũ caxuw, catyt kam, ampo itajê cunea to impej. Ne quê ha jũ caxuw mempej catêjê to impej, ne mehkêanre catêjê kên mã me curẽ.
Pê Jeju kà caxõ xà ata me pahcunea to impej
24 Ne Jeju te amjia kôt, cute mehcuran xà ita mã amji jõr, mã cute pĩ kam mehcuran. Ne me ate amji kam me gapac xà kêanre itajê mea mã, ihhêj ne ramã cute pĩ ata na menxôr, mã ihtyc, ne hamre. Na ri nee hipêr meate amji kam me gapac xà kêanre atajê kôt ame apa xà nare. Ne quêt Pahpãm te amji kam hapac xà impejti ata kôt ri ame apa xà. Ne cute ameJeju kà to caxõ xà ata te ri me amã ate amji kam megapac xà mã ampej. 25 He carà cahàcre hôhti pry cupa, mã hamãr catêjê ame hapêê, ne hacpỹa mã me to cuprõ, ne ma me hamã, ita jĩkjê na mã, mam me acaxwỳnpictor, ne Pahpãm pê ampỳa mã apu ipa. Ne Jeju Crixtô te hacpỹa ne amji wỳr me acaxwỳn to cuprõn, ne ita caxuw ma me gamã, ne ihtỳj ampo kên pê me apytà.