9
Pê Pahpãm mehkwỳ jõ pahhi na Xawrô capi
1 Xamer 9.1-27; 10.1
Ne pê caku itajê nõ kam Ixaher catêjê xũmre nõ intuw ita japrỳ Xawrô. Ne pêhĩ to impeaj to impej, ne mehkwỳ jirôa pê ihte ry ne ihhi ihtỳj.
Ne pê Xamer ata ajco Pahpãm kampa, ne ma mehkwỳ mãharkwa jarẽ. Ne pê mam ramã amcro nõ na, Pahpãm Xamer mã Xawrô to ihcakôc, ne cumã:
— Piritew catêjê te ame ikwỳ pê Ixaher catêjê to kêanre, mãcama ame amrã, wa ite mempar ne imã me caprĩ xà. Cwỳrjapê wa ha amãjũm xũmre kujate, wa ha me ikwỳ jõ pahhi catia na hãm xà caxuw. Ite ramã amji mã capi, mãr quê taa me hũtà — hane.
Ne pê amcro nõ na Xawrô pãm ata ma Xawrô me, cumã hàpên catê ita me ajwar ihkujate, por cawrô cahàcre pictor ata japên to. Pê ma Xawrô me hũm mã hàpên catê ita ame cawrô cahàcre japên to memõ. Ne ame mõr ita kam, Xamer me, cute me ajpẽn cajpar. Mã Xamer te Xawrô pupun, mã Pahpãm cumã:
— Pom hũmre ita wa ite amji mã capi, ne amã harẽn. Ne cupêa quê ha meikwỳ jõ pahhi, ne me to ihhimpej — hajỹr.
Mã Xamer te Xawrô me, hũm mã hàpên catê ata me ajwar cute me haprôr, ne ma amjikĩn cati nõ ata wỳr me to mõ, ne me to cator. Ne mehkrĩ xà impeaj nõkam cute Xawrô jỹr, ne hàwmrõ catê mã harkwa hyr, quê hõ nõ impeaj to hỹrmã mõ.
Mã Xawrô Xamer cahê na hàpàn, jirô pê mã ri ma Xamer hũrkwa wỳr Xawrô to mõ, cute curi cahê na hõt prãmte. Ne caxwa ri jỹ neajpẽn mã amehcakôc, ne nõ ne me hõt. Mã iràrà na Xamer jỹr ne ma põmã, krĩ pê, Xawrô to cator, ne cumã:
— Pahpãm te imã acaxuw ampo jarẽn xà ata ri, ite amã harẽn xà — hane. Ne cute ampo cacô impêti, incoti itacaxàr ne ihkrã kam haxwỳr, ne to impê, ne me ajpẽn pỳn, mã cumã:
— Ampo na mã wa apu ato hane? Nee mãampo na nare. He Pahpãm te ri Ixaher catêjê jõpahhi na amji mã acapi, ne harkwa kôt wa apu ato hane — hajỹr. Ne ma me ipicapôn.
Mã Pahpãm te Xawrô mã cute amji kam hapac xà intuwti jõr, mã ihtỳjPahpãm kampa. Mã jũ mã ahna amcro te, mã cute pahhi na amji ton, ne caku jàhtôa kam ajco Ixaher catêjê to ihhimpej to ipa. Ne caku jàhtôakam, cute me curê xwỳn pê mehkwỳ jũtàr. Ne pê cute amji to cati prãmte, tàkamrỳ amji pê Pahpãm to hapac kêt to mõ.