4
Pê Piritew catêjê me amji mã Pahpãm jàmcjên xà pytà
1 Xamer 4.1-18
Pê caku ata jõ amcro atajê nõ na, Ixaher catêjê me Piritew catêjêipijapu kam tẽ. Mã Piritew catêjê te Ixaher catêjê jõ krãhtare to mirte cwat ne mehcuran. Mã ma hacpỹ mã mehkwỳ te me amji jaxàr, por curi mehỹr xà ata wỳr, ne me cator.
Mã Ixaher catêjê pê prohkam cute meamji cukij, ne me amji mã:
— Ampo na mã me Pahpãm te me pahna Piritew catêjê jamãr, mã cute mepahkwỳ jipej? Hacme, ne me Pahpãm jàmcjên xà to ajpên me mõ, ne mame papijapu xà wỳr me to mõ, quê ha hàmcjên xà ata ihtỳj mepahcurê xwỳn pê me pahpytà — hajỹr.
Ne ma cute Pahpãm jàmcjên xà wỳr mehkujahêc, mã me cator. Mã Eri kra xũmrepijakrut atajê te me ahna hàhwỳ ne ma me ipijapu xà wỳr me to tẽ.
Ne pê ihhêj ne Pahpãm jàmcjên xà ita to pit mã me amji mã mehhimpej, ne nee Pahpãm to amji mã mehhimpej nare. Ne hàmcjênxà to me cator pêê mã, Ixaher catêjê kỳj catipêa mã ame caràr, me hakryte.
Mã Piritew catêjê ihtỳj ame Ixaher catêjê jõ Pahhiti te me ipijapu na mehtehcajpar naame cãmjĩ, ne ame amji mã hũpa. Ne hacpỹma mã Piritew catêjê te me kam ihtẽm, ne ihtỳj me hapu, ne mehcura. Ne cute me to mir te trĩnta ne mehcuran. Ne hanea ne cute me Eri kra xũmre itajê ajwar mehcuran. Mã mamehcahhur me hũrkwa wỳr me cupê ame pra. MãPiritew catêjê ma me Pahpãm jàmcjên xà to me mõ.
Mã Ixaher catêjê nõ pyxit ne ma Eri jõ krĩ wỳr cumã hũjarẽn to tẽ. Ne ihtẽm ita kam cute ajkamhapac xà te apu amji pê ihkà cokjêr, ne apu amji tũm, ne Eri wỳrcator. Mã ramã Eri pry jahkà kam ihkrĩ xà ata na jỹ.
Mã hũjarẽn catê ata cator, ne cute cumã me ipijapu xà atajê jarẽn to hajỹr:
— Wa ita kam ma ajpên me ipijapu xà pê tẽ. Ne Piritew catêjê te mepahkwỳ jipej tu. Ne me akra xũmre atajê ajwar mehhi, ne Pahpãm jàmcjênxà te hajỹar, ne ramã ipictor tu. Ma Piritew catêjê te me hũtàr ne me to mõ — hajỹr.
Ne cormã jũm tuw ita te Eri mã Pahpãm jàmcjên xàjarẽn, me ajkaam mã Eri te amji mã ipikrar, ne ihkrĩ xà pê catuat toihpỳm. Pê ramã ihwej ne ampeaj kam hicot, cwỳrjapê pêcatut to ihpỳm, ne imput kwĩn pyrentu ne ty.