3
Pê Pahpãm Xamer cukij
1 Xamer 3.1-20
Pê ramã Eri ihwej ne ajmãr into tũm, ne ramã into puror. Ne amcro nõ naramã hõt xà caxuw nõr. Mã Xamer ampo kà te Pahpãm jũrkwa kam nõ ne gõr, pĩ pote Pahpãm jàmcjên xà cahê na. Mã Pahpãm te Xamer cukij ne cumã:
— Xamer, Xamer — hajỹr.
Mã Xamer cumã:
— Ampo? — hane, ne ma Eri wỳr tẽ ne cumã:
— Ampo? Wa ramã ita ri xa. Xà ca apu icukij? — hane.
Mã Eri cumã:
— Hacpỹ mã amji jaxà, anõr xà wỳr. Wa nee apu amã ijàkjêrnare — hane. Mã ma Xamer te amji jaxàr.
Mã Pahpãm te hipêr ihcukij, ne cumã:
— Xamer! — hajỹr.
Mã Xamer hipêr hỹr ne ma Eri wỳr tẽ ne cumã:
— Ampo? Xà ca apu icukij? — hane.
Mã Eri cumã:
— Quê, wa nee apu acukij nare. Hacpỹ mã amjijaxà, anõr xà wỳr — hane. Mã ma cute amji jaxàr.
He pê cormã Xamer kam Pahpãm jarkwa hamreare, ne nee cormã Pahpãmjahkre pej nare. Mã Pahpãm te hipêr ihcukij, mã ma hipêr Eri wỳr tẽ ne cumã:
— Ca ate ampeaj kam imã gàkjêr, na wa ramã acuna mã xa — hajỹr.
Mã Eri te Pahpãm te ramã apu Xamer tuwre ata mã hàkjêr na hahkre pej, ne toihhimpej ne cumã:
— Anõr xà wỳr tẽ ne kam nõ. Quê hipêr jũm acukij, ca cumã: “Pahhiti, pom ipê amã ijàpên catê ita, gapacta ne acakôc, wa ha itỳj akampa” — hajỹr. Mã ma Xamer te amji jaxàr ne tẽ ne nõ.
Mã Pahpãm te hipêr ihcukij, ne cumã:
— Xamer, Xamer! — hajỹr.
Mã cumã:
— Pahhiti, pom ipê amã ijàpên catê ita, gapacta ne acakôc, wa ha itỳj akampa — hane.
Mã Pahpãm cumã:
— Wa ha Eri na mehkwỳ kam apu ampo to kêanre ne. Ne por pê waramã me cumã ampo cawpa, ata to wa ha mehkwỳ cuneato hamre tu. Ampo na? He Eri kra xũmre ipijakrut itajê te ramã mehkên ton xà ita te ihhêj ne ramãamehtũmti. Ne ame to kêanre ita kam, jũ mã wa ha me to, ne hacpỹmã me to ihtetet? Ramã mehtũm ita te me hirô pê ihpỳm tu! — hane.
Mã iràrà, mã Xamer te Pahpãm te ampo to cumã hũjarẽn atajê cuneato Eri mã hũjarẽn partu.
Mã Eri cumã:
— Ita na ri Pahpãm mã me to prãm — hane.
Pê Xamer ihkà to mõ, pê Pahpãm pê Pahhitia ajco cape na apu ipa. Nepê mehkwỳ cunea ihtỳj harkwa na me kampa. Ampo na? Pê ajco Pahpãmjarkwa to pit mã, me cumã ihcakôc, na pê ajco me kampa.