Pahhi Catêjê Pê
XAWRÔ ME TAWI
Ỹhỹ, pê Xamer pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêjê nõ, ne cupê me toihhimpej catê cahhur. Cwỳrjapê ri hõ kàhhôcpijakrut itajê japrỳ te Mam Xamer Jõ Kàhhôc (1 Xamer) ne Hapu Na Xamer Jõ Kàhhôc (2 Xamer). Ne Pahpãmte Xamer te Xawrô pê Ixaher catêjê jõ pahhi na hãm na hũjahkre. Ne ihkàhhôc ita hanea ne Tawi to ihcakôc.
1
Xamer pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
1 Xamer 1.1-28; 2.18-21
Pê Ixaher catêjê xũmre nõ ita japrỳpê Ercãn. Ne pê ihprõ ajkrutatajê japrỳ pê Anakwỳj me Penkwỳj. Pê Penkwỳj mã mehkra, ne Anakwỳj pêihkra nare, ne ihkrecrà. Pê ajco caku cunea kam Ercãn me, mehkra cunea krĩ cati nõwỳr me pra, Pahpãm mã cute me ampo jõr prãmte. Ne Ercãn pê ajco ihtỳjmehkra mã cute ampo jõr xà atajê gõ. Pê ihkĩnte Anakwỳj pê ihkra nare, cute cumã ampo jõr xà na. Pê Penkwỳj ajco Anakwỳj curê to ipa, ihkranare kam, ne ajco cumãn kêanre.
Pê caku cunea kam ajco to hajỹr to xa. Pê Anakwỳj ajco nee hàpàn nare, necama ajco apu amrã. Pê Ercãn hõtpê ajco ihcukij ne cumã:
— Anakwỳj, ampo na mã ca apu amrã, ne nee gàpàn nare, ne cama apu apec? Xàwa akra te tej xà jirôa pê ato impej xà ata na amã ikĩn nare? — hane.
Mã amcro nõ na ma hipêr krĩ cati ata wỳr me mõ, mã ma Anakwỳj ampo kà te Pahpãmto me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr hàr, cute Pahpãm na hàhwỳr prãmte. Mã Pahpãm mã mehcajrẽn catê pê Eri ata jỹ, harkwa mã mencjêj xàna, ne Anakwỳj pupu. Mã cumã amji kĩn nare, ne ihpeacre, mã cute Pahpãm mã ihcakôc na cumã amji ton, ne cumã:
— Ỹhỹ, côjkwa jõ Pahhiti carôt tỳjti ita, ca haate ipupun, ne ito amji japackre, ne imãikra xũmre nõ jõr na, wa ha hacpỹa mã amã cugõ, quê ha cupê amãhàpên catê rohnỳtti mã — hajỹr.
Mã Eri te harkwa kà pupun, mã ihtỳj amji cahhy, ne nee ihcakôc nare. Ampo na? Amji caxwãm pê Pahpãm mã ihcakôc na ri. Mã Eri apu ipipãn na ihcãmjĩ, ne cute cumãn to:
— Pĩxô cacô xỳre to akõm jicu! — hajỹr.
Mã cumã:
— Wa nee apu ipipãn nare, ne cama ipeacre, na wa apu Pahpãm mã amji jarẽ, ne apu ahna ahwỳ — hane.
Mã Eri cumã:
— Hã, apej pêa mã mõ. Quê ha Pahpãm ihtỳj amã gàhwỳr xà itagõ — hane. Mã cute amji jaxàr. Jirô pê mãri jũ mã me ahna amcro te, mã ma cute me amji jaxàr, me hõ krĩ wỳr.
Mã Pahpãm te cute ahna hàhwỳr xà ata to amji japackre, ne cumã ihkraxũmre ita jõr. Mã cumã ihpỳm, mã cute cumã haprỳ to Xamer, nehaprỳ ata kôt harẽn xà te “Pahpãm te ipar”.
Pê cormã Xamer incrire, na pê nee hacpỹ mã krĩ cati wỳr me to amjijaxàr nare to me caku to cwat. Jirô pê mã ri ma inxi me hũm to mõ, porcuri Pahpãm to amji kam hapac xà jũrkwa kam, Eri apu ipa ata wỳr. Ne peaAnakwỳj te Eri mã amji jarẽn ne cumã:
— Ipê, por pê pyjê nõ hĩ cuneapeacre to Pahpãm mã ihcakôc, ne ihkra naahwỳ ata. Mã Pahpãm te imã ikra ita jõr, wa hacpỹa mã cumã hõr tomõ. Cute ita ri, hàpên xà ita to cumã hàpên ita kam ahnaa ihwej xà caxuw — hajỹr.
Mã Eri te Pahpãm mã, Anakwỳj me, impjên cajrẽn. Mã impjên me ajwarPahpãm mã increr jirô pê mã ri cute me amji jaxàr, me hõ krĩwỳr, ne curia cute me Eri na Xamer juwahi. Pê Pahpãm hipêr Anakwỳj mã ihkra xũmre toincrê ne cugõ, ne cumã ihkra cahãj to ajkrut ne cugõ.
Pê Xamer ajco Eri tehcajpar to ipa, ampo kà te Pahpãm jũrkwa kam hàpên xà atajê cunea na. Ne ajco ihkà impejti to ihkà, pê inxi caku cunea kam, ajco cumã hitô kàkrare to ipa, impjên pê Ercãn me ipa xà ata kam.
Hõhõ, pê intuwre ata to ipijapar to me hane, ampo kà te Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam.