2
Pê Powa me Rutikwỳj hikwa
Rutikwỳj 2.1-20; 4.13-17
Ne pê Nomikwỳj pê impjê ty ata jũkjêxũmre nõ ita Pãw jõ krĩ kam ihkrĩ, ne pê ampeaj kam hakràj cati, ne haprỳ pê Powa. Mã amcro nõ na Rutikwỳjte hũprequêj mã amji jarẽn to:
— Ito tojnõ wa mõ, ne jũm jõ pur kam, cute ame arỳjhy cupan mã pjê kamapu hikwa atajê to cuprõ — hajỹr. Mã hũprequêj te to tojnõ, mãma mõ, ne nee cute Powa te pur to hõ tekjê na hahkre pejnare kam hỹrmã cator, ne kam apu arỳjhy to cuprõn to mõ.
Mã krĩ pĩn Powa cator, ne cuteme cumã me hàpên catêjê jõ pahhi cukij, ne cumã:
— Mẽr jũm cuprỳhti mã apumõ ita? — hajỹr.
Mã cumã me hàpên catêjê jõ pahhi cumã:
— Por Mowap jõ pjê pĩn, Nomikwỳj kôt jũmcator ata ri apu pjê kam arỳjhypỳpỳm atajê to cuprõn to mõ. Ne nee rỳ ihkôt nare, ne cute hàpên itakam to incrà tu — hane.
Mã ma Powa hỹrmã mõ ne cute cumã ihcakôc necumã:
— Ỹhỹ, gapacta ne apu mõ. Quê ha ma me imã me hàpên catêjê me gamã, quê ha nee jũm apu acaxun nare. Quê amã kôr, ca gapacta ne mõ, ne imã me hàpên catêjê kõm xà kam côkwỳ jaxà ne to ikõ — hajỹr.
Mã cute Powa mã harkwa to:
— He ipê ampo kwỳj cakrô, ca ate ito kênre nare, wa ha ahnaamã — hajỹr.
Mã Powa cumã:
— Wa ite, ate apjên tyc jakàn pê aprequêj to impejti na garẽnpar. Ne quê ha Pahpãm, ate aprequêj to impejti ita jahpan xà na, atoimpejti ne — hajỹr. Ne ramã Powa jàpàn xàa kam hàhhuc, mã cute cumãhàkjêr ne cumã:
— Ajpên mõ ne me icahê na apà — hajỹr. Mã ma mõ ne cumã me hàpêncatêjê cahê na hỹr. Mã cute ihtu jirôa pê hàpàn xà kam me cumãhõ xãm. Mã hàpàn jirô pê, ma cute pur wỳr amji jaxàr, necute hàpêan to pyt.
Ne ma krĩ mã cute amji jaxàr, ne hũprequêjwỳr arỳjhy to mõ, ne cute cumã hõr. Ne hanea ne cute cumã me hõ to ihhi, ne to mõ ata jõr. Ne cute hũprequêj mã ihcunea naamji jarẽn, mã hũprequêj hũrên apu hakry, ne cutePahpãm pejti kĩnti na harẽn.
Pê Powa na ahtũm nare pê Rutikwỳj me hikwa. Pê Pahpãm me cumã ihkra xũmre japrỳ pê Opet ita gõ. Pê Opet ata pê Tawi quêtti. Hamre.