RUTIKWỲJ
Ỹhỹ, ihkàhhôc ita ri jũm cahãj cuprỳ japrỳ te Rutikwỳj pê Ixaher cahãjnare cakrô, ihtỳj Ixaher catêjê jõ xũmre nõ me hikwa na, me pamã harẽ. Ne cupê pahhi pê Tawi tocatyjre. Ne mehhimpej catêjê jõ caku kam pê ita hane. Ne ihkàhhôc ita japrỳ te Rutikwỳj Jõ Kàhhôc (Rutikwỳj).
1
Rutikwỳj jarẽn xà
Rutikwỳj 1.1-19
Pê Ixaher catêjê xũmrenõ ita Pãw jõ krĩ kam, Juta jõ pjê kam ihkrĩ. Pê caku atajê kam, Ixaher jõ pjê cunea kam, me cupê hõ hamreare. Cwỳrjapê pê ma Mowap jõpjê wỳr mentuw nõ ita me hĩxi japrỳ te Nomikwỳj ita me, mehkra xũmre pijakrut itajê mea mã, me antuw. Ne curia mehkrĩ to me caku tohàhtôa ne ihtyc.
Ne pê ihtyc jirô pê, pê mehkra xũmre itajê ajwar me hikwa tuw. Ne mehprõatajê japrỳ pê Orpakwỳj me Rutikwỳj, ne me cupê Mowapjõ pjê catêjê cahãj, na pê nee me cupê Ixaher catêjê cahãj nare. Nepê me ahna caku jũũ mãn jirô pê mã ri, mempjê itajê ajwar mehtyc. Jakàn pê mã ri Nomikwỳj pijapit tehacpỹa mã Ixaher catêjê jõ pjê pê Canãn jõ pjêwỳr amji jaxàr na amji kam hapac. Ampo na? Pê ramã hacpỹa mã me cumã hõ na me harẽn pa, na pê apu amji jaxàr prãm. Ne Nomikwỳj te mewỳjxwỳ itajê mã harkwa to:
— Wa ha ma ijõ pjêwỳr amji jaxà, ne me ca, ca ha ma hacpỹa mã me akwỳ wỳr me amji jaxà. Ne ramã iwej ita kam, ikra jũ wa hipêr me amã cugõ? Wa haate me ito impejti ita jahpan xà na, Pahpãm mã me acajrẽn, quê me ato impejti ne — hajỹr.
Ne cute me cumã amji jarẽn. Ne peamencrê itajê cunea amji to me hapac xà te ame amjikam amrã. Mã Orpakwỳj te Nomikwỳj cahôr ne cumã amji jarẽn, ne mahũm me inxi jũrkwa wỳr amji jaxàr.
Mã curia quêt Rutikwỳj hũprequêj nahàhhuc, mã cumã:
— Hõmpu he, ma ramã me anõ te mehkwỳ me, me hõpahpãm cahàc krekà wỳr amji jaxàr. Ne ca, xà ca ha nee cuxà mehwỳr amji jaxàr nare? — hane.
Mã Rutikwỳj cumã:
— Nee ite gicu na apu iton nare. Ampo na? He wa ha jũ ri amõr xà ata wỳr, hanea ne ikràr. Ne ca jũ ri akrĩ prãm ata ri, wa hanea ne ikrĩ toprãm. Ne me akwỳ itajê pê me ikwỳa, ne me gõ Pahpãm ita pê ijõ Pahpãam ri, na wa ha itỳj amji mã to ihimpej to ipa. Ne curi atyc xàata ri, wa ha hanea ne ityc prãm, quê ha curia me ijarêt — hane.
Mã Nomikwỳj cumã:
— Tahnaa, mẽr hacu — hane.
Ne ma ajwar Ixaher jõ pjê kam, Pãw jõ krĩ ata wỳr, cute me amji jaxàr, ne me cator. Mã mehcunea te amji mã me to ipikrar, cute cakujàhtôa kam me Nomikwỳj pupun nare na ri.