16
Me to ihhimpej catê Xãnxã
Me To Ihhimpej Catêjê 16.1-3
Ne pê Gitõ ty jirô pê mã, pê hipêr Ixaher catêjê Pahpãm to amji pê me hapac kêt, ne me cumã hikra. Cwỳrjapê pê Pahpãm me curê xwỳn pê Piritew catêjê te Ixaher catêjê jõ pjê toihhimpej na me to tojnõ, mãr quê ha me taa caku jàhtôakam me to ihhimpej.
Ne ajco amji to me curê xwỳn xà ata jõ amcrokam pê Xãnxã pê Ixaher catêjê jõpahhi, ne me to ihhimpej ita to caku to winti. Ne ajco Piritew catêjê jàhtôa ne ihcura. Na pê Pahpãm me caxuw mehcunea jirôa pê hĩ kam cumã carôt tỳj catia ne cugõ.
Pê Xãnxã amcro nõ na, maPiritew catêjê jõ krĩ nõ wỳr mõ, ne cumã hàr. Mã cute ahna me to me hõ krĩ jõ harkwa jihê, ne ihtỳj curia cute amji to apẽ na amehcãmjĩ. Mãiràrà na me curê xwỳn jõ xũmre jàhtôa te me cuprõn, ne mehpro prãmte hỹrmã me mõ.
Mã Xãnxã naawcapàtkô picapôn, mã ma mõ ne cute krĩ jõ harkwatiita hyr, ne impỳn, ne ma krĩ pê to cator nekẽnti nõ ita wỳr to mõ. Ne ahna to hàpir ne himoac kam cute hir. Hõ, cute harkwati ita hyr to hajỹr, ne Piritew catêjê jũhkra pê amji pytàr.
Xãnxã te amji curan xà kam, me curê xwỳn jàhtôa ne mehcura
Me To Ihhimpej Catêjê 16.21-31
Ne ahna caku te winti ita jicu xàkam ri Xãnxã te Pahpãm kôt amji ton jicu, cwỳrjapê ri Pahpãm te intête carôt tỳjti ata cunea caxàr, mã hacpỹa mã carôt peacre. Neihprõ ata pê ri Piritew catêjê kranõa, na ri cupê curê xwỳn, mã cute Xãnxãpro na mehkwỳ tehcajpar prãmte cumã ihhêj. Mãcute mehpro, ne wakỳre to mehcajpre, ne cute mento krỳn. Ne kẽnti te kwỳr kên xà ata na, cute me hãm, ne mecumã hê. Mã ihtỳj ihcuhhê ne ame cumã to kwỳr kê.
Mã Piritew catêjê te Xãnxã proxà ita to me amji japackre xà to, cuteamji mã me amji kĩn nõ ton. Ne mehõ pahpãm cahàc krekà japrỳ te Tagõ ita to me catiprãmte, ame to ihcakôc pejti, ne meamji mã:
— Me ijõ pahpãm pê Tagõ te ita caxuw meijũhkra mã Xãnxã jaxàr. Ne taa mãpê ramã me ikwỳ to kêanre, mã tapan me ijõ pahpãmte me ijũhkra mã haxàr. Ajpên me iwỳr Xãnxã to mõ, wa ame to ijapactu — hajỹr. Mãajpên mehwỳr me to mõ, ne pahpãm cahàc krekà Tagõ jũrkwati mã kẽn teihcuhhê xàhti atajê cote na, cute me hãm.
Mã Xãnxã te me hõntuw nõ mã harkwa to:
— Ikre mã ihcuhhê xàhti itajê nõna ijũhkra xi, wa ahna cupy ne kôt — hajỹr. Ne pê Tagõ jũrkwati atato me hipu tu. Pê me to ihhimpej catêjê cunea curi mehkrĩ. Ne hanea nekỳj rũm ihkre nõ kam, me hàhtô na me mir crê ne mejỹ, ne ahpar mã cute me Xãnxã pupun, ne ame hũn kêanre to prãmte pê me jỹ.
Mã Xãnxã te Pahpãm mã ihcakôc ne ahna hàhwỳr ne cumã:
— Me ijõ Inxũ Cati pê Pahhiti, itoamji japackre, ne hipêr imã icarôt catia ne agõ, wa to Piritew catêjê to apu kên, cute me ito krỳn jahpan xà na — hajỹr. Mã Pahpãm te hacpỹa mã cumã carôt catihti jõr. Mã cute carôt cunea to ikre mã ihcuhhêxàhti atajê mã quêat neihkujahêc, mã me hipy ihcunea pỳm, ne cute mehcunea jipej tu.
Ne pê ihtĩr reria mãajco me hàhtôa ne mehcura. Ne ita caxuw cutea mehkôt ikre to amji curan xàa kam hàhhuc, mã cute mam mehcuran atajêjirôa pê mehcuran. Mã me ahna ahtũm nare mãme hũkjê cator, ne macute me Xãnxã na hàhwỳr ne me to tẽ, ne hũm cahêa na me harêt. Hamre.