17
Pê Tawi Piritew catêjê jàprê xakat cura
1 Xamer 17.1-53
Ne pê Piritew catêjê ajco hõ krãhtare to cuprõ, cute Ixaher catêjê wỳr me mõr, ne me ipijapu prãmte. Pê Ixaher catêjê me Piritew catêjê ajco ajpẽn wỳr me ipa, ne ajpẽn jĩkjê na caprũam wỳr meahtwỳ.
Ne pê Piritew catêjê jõkrãhtare jõ pahhi nõ ita ihkàa to ihkà. Ne ihkà ita pê, ihhêj rũmme ipijakrut te amji jikre kam mehcuhhê kà. Ne ampeaj kam ihtỳj nehàprê, ne haprỳ pê Gorijti. Ne ajco amcro cunea kam mehkwỳ pê hapôj, ne ajco Pahpãm me Ixaher catêjê jõ krãhtare na, hàprãr xàato me cumã akij, ne me cumã:
— Wa ha itỳj Piritew catêjê kôt ajpu, ne me ca, ca ha amji mã me jũm xũmre japê, ne me capi, quê me akôt ajpu. Ne quê ha jũm icuranna, wa ha me icunea pê cama me amã me ijàpên catêjê. Nãmri wa ha ite jũm curan na, ca ha me acunea pê cama me imã me gàpên catêjê. Ampeaj kam wa me amã, ca ha me jũm xũmre ata mã me acato, wa haitỳj cume ajpu — hane.
Pê nee jũm Gorijti catihti ata me ipijapu naamji ton nare. Na pê amcro cunea kam ajco me ahna hàprãr to ipa.
Mã amcro nõ na Tawicuri cator, ne cute hàprãr xà ita na impar. Ne pê Tawi cormã intuwrecakrô, amji mã harkwa to:
— Wa ha itỳj cume ajpu. Wa hãn ne apu inxũ jõ carà cahàcre hôhti jamãr to ipa. Mã hãn ne rop jõkre hôhti me rop tycti, ihkur prãmtehỹrmã hapôj, wa itỳj ihcura. Na wa ha itỳj Piritew catêjê jàprê xakat ata to hanea. Ampo na? Cute Pahpãm tĩar cuna mã ihcakôckêanre. Ne Pahpãm ihtỳj hãn ne ropti atajê pê ipytà, na quê ha hanea ne ihtỳjPiritew catêjê nõ ita pê ipytà — hane.
Mã pahhi Xawrô te ita kam hapac, ne cama apu ajpẽn na Tawi me Gorijti jamã.
Mã Tawi tẽ ne caprũm kam cute kẽn crecrerti to xĩc ne incwỳr, ne hõ kẽn cjên xà kam incjên. Ne cute hõ kôtàre pyr, ne hanea ne hũhkrana hũcapêr xà pyr, ne ma cuna mã to tẽ, ne Gorijti me cute ajpẽn cajpar.
Mã Gorijti te incryac kam cumã caràr, ne cumã:
— Xà ipê rop mã ca ajpên pĩ ita to pitmã iwỳr tẽ, pahte to papijapu xà itacaxuw? Jũ wỳr quê ha côjkwa kam Apãm Cati ita atehcajpa, ne ipãm cati quê haitehcajpa, wa ha apu ato kêanre ne — hajỹr.
Mã Tawi te cumã caràr ne cumã harkwa to:
— Ca ajpên gõ xwapo xwahhihti me gõ kruwxwa to tẽ, ne pa, wa quêtijõ Pahhiti carôt tỳjti pê Ixaher catêjê jõ krãhtarejõ Pahhiti jarkwa kôt awỳr tẽ. Ne itakam quê ha ijõ Pahhiti ijũhkra mã gaxà. Wa ha acura, ne ihkôt akrã jakep, quê ha ampo kên te mehtyc kur xà atajê gĩ me, gõkrãhtare itajê jĩ pin partu. Quê ha krĩ cunea kôt mehcunea me ijõ Pahhitite Ixaher jõ pjê kam me cahê na ipana me hahkre pej — hajỹr.
Mã ahna Gorijti jàhtêp. Mã hỹrmã Tawi picahur ne cute hõ kẽn cjên xàpĩn, kẽn nõ pyxit ne caxàr, ne hũhkra na hũcapêr xà ata kamhir, ne kam to hũcapêr. Mã kẽn ita te Gorijti kuc tỳj mã hàr, mãpjê kam ihkuc to ihpỳm. Mã Tawi te cupê hõ xwapo xwahhihti atacaxàr, ne toa inxec, ne to ihkrã jakep.
Mã Piritew catêjê te mehàprê xakat tyc na me hõmpun, ne ma ame prõt. Mã Ixaher jõ krãhtarete me cumã me caràr, ne ma mehkôt me pra. Ne pry kôt cute me cahuc. Neihtỳj ajpẽn pê mehcuran to me mõ, ne me haxôp to me mõ, ne cute me hõkrĩa mã me haxàr. Mã hamre, pry kôt mehtyc me, me haxôp catêjê te ame hikwaati.
Pê Tawi Xawrô mã me hàprê catêjê kam jũ mã amji to putwrỳto, ne ajco me curê xwỳn catêjê jàhtôa ne me hipej.