18
Tawi me Jônata
1 Xamer 18.1-11; 20.1-42
Ne pê Jônata pê pahhi pê Xawrô kra xũmre, ne Tawi me ajpẽn cajpa ne me ajpẽn pupu, ne me cumã ajpẽn kĩn hyre nare. Mã Xawrô te Pahpãm te Tawi to ipa, mã mehcunea mã ihkĩn na, hahkre pej. Cwỳrjapê ri hũ na apu amji to prãm, ne apuTawi kam incryac to incryc, ne amcro cunea kam, kam incryc ita cumã ajcamẽ. Mã tee apu ihcuran to hahkre.
Mã Tawi te cupê amji pytàr, ne ma tẽ. Ne cute Jônata me ajpẽn cajpar, mã cute ihcukij ne cumã:
— Ampo to mã ite jũ na, mã apãm apu icuran prãm? — hajỹr.
Mã Jônata cumã:
— Hamreare, nee apu acuran prãm nare — hane.
Mã Tawi cumã:
— Quê! Ihtỳj icuran prãm! Ca ha hane ne hõmpu he. Apẽ quê ha putwrỳintuw jõ amji kĩn. Wa ijõtpê gũrkwa ri apà, ne apẽ wa ha ma põ mãicato, ne jũ ri amxu. Quê ha apãm ina acukij, ca ha cumã itẽm caprỳ na, ito ahêj ne cumã, wa ma inxũ jũrkwa ri amji kĩn wỳr, Pãw jõ krĩ kam itẽm na, ijarẽ. Quê ha cute ita na amji caxàr na, cu ha ramã ihcunea impeaj na hahkre pej. Nãmri quê ha cute ita na ikam incryc na, cu ha ramã cute icuran prãm na hahkre pej — hane.
Mã Jônata cumã:
— Imã inxũ tyc jakàn pê Pahpãm te ato pahhi na gahkre pej. Ne ipê pahhi kra cakrô, wa ha nee ipê pahhi nare. Na wa ha ampeajkam amã amji to, wa ha inxũ mã icakôc, quê ha cute apuakam incryc ne apu acuran prãm na, wa ha ma tẽ ne amã awjarẽ, ca ha hahkre pej, ne atỳj cupê amji pytà. Ne quê ha Pahpãm akôt ipato hanea, pom quê pê ajco inxũ kôt ipa he. Ne ca, ca ha cormã itĩarkam ito impeaj ne, ne ityc jirô pê, ca ha hanea ne me ikra to impeaj ne, Pahpãm te amji mã ato ihhimpej xàa kôt — hane. Mã Jônata me Tawite ajpẽn par pejti to hajỹr.
Mã ma Tawi tẽ ne põ kam ipimxur. Mã amji kĩn kam hàhhuc, mã Xawrô pêpahhi ata hỹr xà ata kam hỹr, ikre kat na pire mã. Mã hanea ne Jônatahũm cuna mã hỹr, mã Tawi jỹr xà kam caprỳ. Ne hipêr amcro nõ na, cormã hỹr xà kam caprỳ ita na. Mã Xawrô te Jônata cukij ne cumã:
— Ampo na mã nee ihnõ kam ajpên Tawi mõr ne cute ampo krẽr nare, ne itakam ajte cute hajỹar? — hajỹr.
Mã Jônata cumã:
— Tawi te iwỳr, wa ite to tojnõ mã ma Pãw jõ krĩ wỳr tẽ, me hũmjêwỳr. Curia quê ha apu amji kĩn ita toamji japackre — hane.
Mã Xawrô apu incryac to incryc necaràar kam cute Jônata mã harkwa to:
— Quê ha ihtĩar na ipa, ca ha nee jũ caxuw apê pahhi nare, ityc xàxwỳjrea na. Tẽ ne haprô, wa ha ihcura — hajỹr.
Mã Jônata te hũmjahkre pej, cute Tawi curan prãm na, ne ma me hàpàn xà pê incryac kamhãm ne tẽ. Ne nee hàpàn nare amcro ata kam. Ne amcro nõ na Jônata mapõ mã tẽ, ne cute Tawi me ajpẽn cajpar. Ne cute me ajpẽn cajpar xà atakam me ajwar me cumã amji kĩn nare, mã cama ame amrã. Mã Jônatate Tawi mã harkwa to:
— Cu ramã pahte ajpẽn par to impejti, na ca ha gapacta ne apej pêa mãtẽ — hajỹr. Ne ma Jônata hacpỹ mã krĩ mã cute amji jaxàr. Mã ma Tawi xwỳjê tẽ.