24
Pê Tawi mã Xawrô caprĩ
1 Xamer 24.1-22
Mã pahhi Xawrô ma Piritew catêjê me ipijapu to mõ, ne cute amji jaxàr. Mã cute me cumã Tawi te Engeti jõ põ kam apu ipa na harẽn. Mã Xawrô tekrãhtare impej to pit mãmir crê ne capi, ne ma hàhkà jakôtti nõ ita wỳr meto mõ, ne ame Tawi japê. Ne pea kẽn kre nõ ita mã me cator, mã kẽnkre ita mã Xawrô ihkwỳr prãmte hàr. Mã Tawi curia hanea ne hõ krãhtarete xêjxẽnta atajê to cute ipimxur ne to jỹ, mã nee Xawrô te me hõmpun nare.
Mã Tawi cahê na ame ipa atajê cama ame Tawi mã incryc tohahkre, ne me cumã harkwa to:
— Ita kam Pahpãm te amã acurê xwỳn ata jõr he, ca ha caa, ate jũ naton xà nõ ata na to — hajỹr. Mã Tawi te amji mã ihprĩ, ne aracri Xawrôpê ihkà japjêhti ata kwỳ jakep, ne nee cute ihcuran nare. Mã Xawrô kẽn kre pê cator, ne ramã hũwryre.
Mã ihkôt Tawi cator, ne cute cumã caràr to:
— Hàpà, ijõ pahhi! — hajỹr.
Mã hỹrmã Xawrô pipkjêr ne cute Tawi pupun, mã cuna mã ihkuc to pjê kam ihpỳm, cute amji mã hũpahti to prãm to. Ne cute cumã caràr to:
— Ampo na mã ca apu ite acuran na, cute me amã ito ihhêj catêjê kampa? Ita kam ateatoa to amehhêj xi xà ita na me hõmpun he. Pahpãm te kẽn kre ita kamijũhkra mã gaxàr. Mã me ikwỳ acuran na me imã awjahkre, wa nee ite ita ton nare.
— Pê Pahpãm amji mã pahhi na acapi, na wa nee ite acuran nare. Ne ijũhkra kam ca rĩt ne kam akà ita kwỳ pupu he. Ite cama apê ihkwỳjakep, ne nee ite to gaxôp nare. Quê ha Pahpãm ajpẽn na pahpupu, cu ha pahnõ te ajpẽn to kên na, quê ha Pahpãmapu pahnõ to kên — hajỹr.
Mã Xawrô te cumã harkwa to:
— Xà Tawi ca mã ca? — hajỹr. Ne cama ihpahàmte apu amrã, ne hipêr cumã:
— Ijirôa pê apê me hũmre impejti nõ. Ampo na? Wa ite, ate ito impejti na, gahkre pej. Na ca ha atỳj jũ caxuw apê Ixaher catêjê jõ pahhi — hane. Ne ma Xawrô te amji jaxàr ikre wỳr. Mã ma põ kam, kẽn kre wỳr Tawi te amji jaxàr.