31
Tawi pê Pahhi tuw
1 Xamer 31.1-6; 2 Xamer 5.1-5
Mã caku nõ na Piritew catêjê hipêr apu Ixaher catêjê japu, nemehcuran to mõ. Mã Ixaher catêjê jõ krãhtare kwỳ ma me pra, mã Gipôw jõ kẽnti na, cute hipêr mehkwỳ curan. Ne Piritew catêjê te hanea ne pahhipê Xawrô me, mehkra mea mã mehkrã, ne cute me hipej prãmte me kam mehtẽm. Ne cute me Jônata me, mehkjêjê curan ne me Xawrô caxwỳr neme haxôp, ne ma me pra, ne ihtỳj ihtyc na amji mã me to hane. Mã ihtĩarcormã nõ, ne cutea hõ xwapo xwahhihti to amji curan ne ihtyc.
Jirô pê mãri ma Tawi wỳr, Ixaher catêjê jakrã jõ pahhi catêjêcunea me pra, Heprõm jõkrĩ kam, ne cute me cumã amji jarẽn to:
— Ipê me akwỳa wa me, pê Pahpãm ramã apê pahhi na ato ihcakôc. Na caha apê me ijõ pahhi, ne ma me ijamãr catê na amji to — hajỹr. Mã Tawi te Pahpãm kam mare mã, mehkwỳ mã amji to ihhimpej to intuw, mã cute me toIxaher catêjê jõ pahhi. Pê Tawi me to ihhimpej ita to caku to cwarẽnta.