TAWI
Pê Pahhi Cati
Ỹhỹ, pê Xamer pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêjê nõ, ne cupê me to ihhimpej catê cahhur. Cwỳrjapê ri hõ kàhhôcpijakrut itajê japrỳ te Mam Xamer Jõ Kàhhôc (1 Xamer) ne Hapu Na Xamer Jõ Kàhhôc (2 Xamer). Pê pahhi Xawrô tyc jakàn pê ri Tawi pê Ixaher catêjê jõ pahhi. Ne pê mam cupê harã catêjê jõ pahhi, ne ita caxuw hanea ne cupê kỳj catêjê jõ pahhi. Nepê pahhi cunea jirôa pê Tawi mã Pahpãm jahkre pej, na pê ajco cumãihcakôc, ne cumã mencrer xà na ihhôc.
6
Pê Tawi hacpỹa ne Pahpãm jàmcjên xà to amji jaxà
2 Xamer 6.1-19
Pê rỳ pêa mã Piritew catêjê ma me hõ pjê wỳr pĩ pote Pahpãm jàmcjên xà ata pytà ne mame to mõ, pê curia ihcuhhê. Cwỳrjapê pê Pahpãm Piritew catêjêkam incryc, ne ajco ameto kêanre. Ne jũ mã me to, pê ame amji pupun xà kêanre to ame amji pupu.
Cwỳrjapê ri Piritew catêjê te hacpỹa ne Pahpãm jàmcjên xàkujahêc, Ixaher catêjê jõ pjê wỳr. Mã hàmcjên xà ita Apinatapjũrkwa ri hàhhuc. Jirô pê mã ri Tawi, ma ajpên Krĩpinkrên wỳrPahpãm jàmcjên xà ata to mõr prãm. Ne cute krãhtare impej to pit mã mir te trĩnta ne ma me to ihhimpej to mõ, hàmcjên xà ata wỳr.
Pê Pahpãm rỳ pêa mã hàmcjên xà to ipa xà to ramã me cumã hahkre. Quê nee ihtỳj amehcupên nare, ne nee cawrô jõ kàhà kam me to ipa nare. Ne me to ipa catêjê atajêa, quê ha me cumã pĩ jacjê, ne me hikre kam me to ipa.
Mã nee Tawi te ihhimpej xà ata kôt, hàmcjên xà ata to mõr nare. Ne me to ipa xà ata kaj na hacpỹ ne me to mõ. Ne cute pryti jõkujti intuw nõ kam me hãm, ne ma me to mõ. Mã Apinatap kra pijakrutitajê mam pryti jõ kujti to mehhimpej to me mõ. Mã hapu na Tawi me, mehkwỳ cunea me, me mõ, pryti jõ kujti kôt. Ne Pahpãm kam mare mã amehakrya to ame hakry, ne cama ame hàkôr xà atajê cakô, ne ame cre.
Mã pryti te amji tõc, mã Apinatap kra ata te hũhkra to Pahpãm jàmcjên xà juwahi, ihpỳm cupate. Mã Pahpãm kam incryc pyrentu. Ampo na? Cute me hàmcjên xà ita cupên xà hamreare, na ri apu kam incryc, mã ihtyc pyrentu.
Mã Tawi mã Pahpãm cupaa to hũpa, amcro atana, mã cute amji mã harkwa to:
— Jũ mã wa ha Pahpãm jàmcjên xà ita to, ne krĩ mã to mõ? — hajỹr. Ne ma Opet jũrkwa wỳr to mõ, ne cute curia huwahi, mã hàhhuc ne ahna putwrỳ incrê. Mã Pahpãm te Opet na mehkwỳ cunea to impej, hũrkwa kam hàmcjên xà jàhhuc ata jahpan xà na.
Mã Tawi te ita par, ne hacpỹa ne cute amji jaxàr, ne ma hõ krĩ wỳrPahpãm jàmcjên xà ata to me mõ. Ne ita caxuw nee pryti jõ kujti kam meto mõr nare, ne quêt Pahpãm himpej xàa kôtme hikre kam me to mõ, ne amji mã me hũpahti to mõ. Ne cute me to mõr xà ita kamme pryti me, carà cahàcti hôhti jàhtôa ne me to caxàr, cute me to Pahpãm cajpuaw prãmte.
Mã Tawi mã amji kĩan kam Pahpãm kam mare mã hàkrun to mõ. Ne hanea neame hàkôr xà cakô, ne krĩ mã me to cator. Ne cute Pahpãm to me amjikam hapac xà jũrkwa kam, me hàmcjên xà ata xãm. Ne cute hipêr prytinõ curan, ne me to caxàr, ne Pahpãm mã me hõr. Ne cumã mehkwỳ cunea cajrẽn, quê me to impeaj ne. Ne mehcajrẽn jirô pêmã ri cute ahpỹanre na me cumã kwỳr te pro me, pĩxô pijakrut crà ata jõr. Mã ma ame cahkũm, mehũrkwa wỳr. Mã ma Tawi te hũrkwa wỳr amjijaxàr, cute mehkra cajrẽn prãmte.
Ne pê caku jàhtôa kam Tawi pê pahhi, ne cupê hõ krãhtare to ihhimpejcatê impeaj. Ne ajco amji na mehkwỳ to cuprõn tu, ne Pahpãm jarkwa kôt me ipu na krĩxàre catêjê cuneame, me ajpu. Ne ihtỳj ajco catyt kam Pahpãm kôt ipa, ne ihtỳj amji kôtmehkwỳ cunea Pahpãm wỳr to apkjê.