11
Pê Tawi ihkên to
2 Xamer 11.1-26; 12.1-19
Pê Tawi pê pahhi na ramã caku jàhtôa, ne ramã hakràaj to hakràj, ne cumã ampo pej hàhtôa to hàhtô. Mã amcro nõ na, ramã pyt pec kam, Tawi tepyjê impejti nõ pupun, ne ihtỳj to ihpahàm nõ prãm. Ne ramã impjêa kam ri, ahnaa cute haprôr ne apu cume gõr, mã kaam ihkra.
Mã Tawi te amji mã huwahi prãmte, ma me ipijapu xà kêanre wỳrimpjên pê krãhtare ata kujahêc, mãr quê ahte ajpu ne ty. Ne cute impjên kujahêc, mã jũm te ihtehcajpar nare kam ipijapu ne ihtyc. MãTawi te amji wỳr hĩxi na hàhwỳr, cahê na hàhhuc prãmte. Mã ahnaahtũm nare mã cumã ihkra pỳm.
Mã Pahpãm mãa Tawi te ampo ita ton xà ita kêanre, cwỳrjapê ri cute hỹrmã cumã harkwa to ihcakôc catê nõ kujahêc. Mã hỹrmãcator, ne cute Tawi mã hũjarẽn xà ita to hũjarẽn to:
— Pê krĩ nõ ita kam, me hũmre me ajkrut, ne pyxit ita jakràj, neihnõ ita pê ihkĩnte hamreare. Ne hakràjti ita mã ampeajkam pryti, ne cumã carà cahàcre hôhti hàhtô. Ne cupê hamreare itapê cumã carà cahàcre hôhtikrare incrire ita pyxit peaj, pê ajco to ajpa. Pê ajco ikrea kam mehkra cahê na apu ipa, ne curia gõr, ne mehcunea mã ihkĩnti.
— Mã amcro nõ na jũa rũm memprar catêjê kwỳ cator, hakràjtiata jũrkwa ri. Mã cute me cumã harte xà caxuw neecute hõ pryti me, hõ carà cahàc hôhti nõcuran nare, ne cute cupê hamreare ata pê hõ carà cahàcreincrire pyxit peaj ata curan na me mẽn. Mã cute mehcuran, ne me to hàr, mã cute mehkrẽr — hajỹr.
Mã Tawi te hũjarẽn xà ita par ne apu incryac to incryc, ne cute Pahpãmjarkwa to ihcakôc catê ita mã harkwa to:
— Ampeaj kam wa ha amã awjarẽ, pom hũmre jakràjti te ita ton ita, ihtỳj cute mehcuran xà. Quê ha carà cahàcrepyxit jahpan xà na, to cwat ne ahna amgõ — hajỹr.
Mã cute Tawi mã:
— He apêa ri jũm xũmre ata! Ne atea ca ita ton. Ita caxuw ca ha Pahpãm jarkwa nakampa he. Cute garẽn to hajỹr he: “Wa ite ato Ixaher catêjê jõ pahhi, ne ite acurê xwỳn Xawrô xwỳ pê ato ipimxur ne apytàr. Ne ite amã gũrkwaton, ne amã me aprõ jõr, ne hipêr amã ampo jõr.
“Ampo na mã nee ateamji mã ijarkwa itajê cupa nare, ne ikam mare mã apu ampo kên itajê to? Ca ate impjên curan na me mẽn, mã cute mehcuran, ca ate cupê hĩxi togàhkĩj. Cwỳrjapê ca ha ita caxuw gõtpê me akwỳ me, me apijapu to me apa.
“Ne ca nee ate amji mã ijarkwa par, ne amji mã hũpa nare, incwỳrjapê quê ha me akra atajê kôt me awỳr ampo kên cato. Ne quê ha acunamã me amji kam hapac to me hanea, pomquê ate ton he. Ne quê ha ihtỳj jũmjê apê me aprõ to ahkĩ. Ne quê ha ihtỳj mehcunea cute hajỹr xà ita na me hahkre pej” — hajỹr.
Mã Tawi te Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê mã harkwa to:
— Ampeaj kam, wa ite Pahpãm cuna mã ikên xà kêanre ita ton — hajỹr.
Mã cumã:
— Pahpãm te ihtỳj akên ita to amã impej ne to tojnõ, na ca ha nee atycnare. Ne ate cahãj kam akra mã ramã ihpỳm ita, quê ha ihtỳj apê ty. Ampo na? Quê ha Pahpãmcurê xwỳn, ate me kam mare mã akên xà ton atajahpan xà na, nee amji mã hũpa nare — hajỹr.
Ne ma tẽ, hũrkwa wỳr. Mã ahna ahtũm nare mã Tawi kra ata xà ne ihtyc.