15
Pê Tawi kra pê Axarãw mã amji to pahhi prãm
2 Xamer 15.10; 18.1-17, 33
Pê Tawi mã hapua na ihkra xũmre nõ ita, ne haprỳ Axarãw. Pê ihtỳjhũm Tawi jaxà kam ajco amji to pahhi prãm. Ne cute caxuw krãhtare kwỳ me amji par, cute hũm cuna mã me ipijapu prãmte. Ne cute me ipijapukam ihtẽm. Mã ahkêt kam Tawi jõ krãhtare te Axarãw jõ krãhtare tohjê, ne me to winti mir ne me hipej. Mã ma pjê cunea kôt apu mehkwỳcahkũm. Ne mehtyc atajê jirôa pê me hàhtôa ne ahkêt kam me ipictor.
Mã Axarãw te hũm jõ krãhtare kwỳ me amji cajpar. Ne me hũpate ma jũ kamihtẽm prãmte, hõ cawrô to pĩ nõ catia ita krac rihàr. Mã Axarãw kĩ japjêhti ata te pĩ na hê, mã curiakam ajêt, mã ma hõ cawrô ita tẽ. Mã Tawi jõ krãhtare nõ te hõmpun ne hõ pahhi Jôwape mã harẽn.
Mã Jôwape cumã:
— Mẽr ampo na mã ate mehcuran hiahpuro nare? Ca ha ihcura na mã, wa ha ate ihcuran jahpan xà na amãihpore catia ne cugõ — hane.
Mã krãhtare cumã harkwa to:
— Wa ite pahhi pê Tawi par, mã ma apu jũm te ihkra curan na to ihcaca, nawa nee ite ihcuran nare — hane.
Mã Jôwape te wapo xwahhire to incrê ne incwỳr, ne ma to tẽ. Ne por pĩ pa na Axarãw ajêt ata wỳr cator, ne cute wapo to pôj ne toAxarãw na cuhkõnre kam to caxwỳr. Mã krãhtare te tej ne Axarãw curan na, cute me Jôwape tehcajpar.
Mã Jôwape te kỳj cati pêa mã hõ hõhhicakôr, cute to hõ krãhtare mã hàkjêr xà na, mã cute me ipijapu tohicu, ne me cuprõn. Ne cute me kreti catia kamAxarãw jĩ to me hũcapêr, nehipy me kẽn jakôt. Ne ma ikre wỳr me amji jaxàr.
Mã pahhi Tawi te ihkra curan na harẽn par, ne cama apu hapête amrã.
Ne pê caku jàhtôa kam Tawi Ixaher catêjê jõ pjê cunea to ihhimpej ne pea ihtyc. Ne pê ihcunea na catyt kam Tawi ajco Pahpãm kôt ipa. Ne hãn ne ajco ampokên to, ne amji jũ na ajco ihpeacre, ne ajco hicu, ne ajco Pahpãm mã ahnaamji jarẽ, ne nee hipêr ton nare. Ne ampeaj kam Tawi mã Pahpãm kĩn, ne hanea ne cumã ihkĩn. Na ri cutePahpãm na increr xà jàhtôa ne to increr, ne ahna ihhôc par. Ne cute ahna ihhôc par itajê kwỳ mã ita ri he.