XARÔMÃW
Pê Pahhi Cati
Ỹhỹ, ihkàhhôc pijakrut itajê ri me pamã me cupê Ixaher catêjê jõ pahhicatêjê to awjarẽ, na ri ihkàhhôc itajê japrỳ te Mam Pahhi Catêjê Jõ Kàhhôc (1 Pahhi Catêjê) me Hapu na Pahhi Catêjê Jõ Kàhhôc (2 Pahhi Catêjê). Ne ihkàhhôc itajê kam pê Tawi xwỳ kra pê Xarômãw to me pamã awjarẽ.
Ne hanea ne ihkàhhôc pijakrut itajê nõa te mam pahhi catêjê na ihkàhhôc atajê jũjarẽn xà jatujrehanea ne harẽn. Cwỳrjapê ri ihkàhhôc itajê japrỳ te Mam Me Hũjarẽn Xà Jõ Kàhhôc (1 Me Hũjarẽn Xà) me Hapu na me Hũjarẽn Xà Jõ Kàhhôc (2 Me Hũjarẽn Xà).
3
Pê Xarômãw pê pahhi tuw ne cumã amji jahkre pej
1 Pahhi Catêjê 3.5-13
Pê Tawi mã ihkra xũmre nõ ita haprỳ Xarômãw, ne hũm tyc jakàn pê haxà kam amji to pahhi. Mã Pahpãm te caxwa ri Xarômãwpimtir kam cumã amji to ipipẽ, ne cumã amji jarẽn, quê rỳ mã ampo na cuwỳ, quê ha ihtỳj cumã ampo gõ.
Mã Xarômãw cumã:
 
— Pê ca ampeaj kam inxũ Tawi caxuw apej.
Ne ampo na mã, pê ca caxuw apej?
He pê ampeaj kam akampa na pê,
ne ampeaj kam cumã gahkre pej.
Cwỳrjapê pê ca amji mã to me akwỳ jõ pahhi.
Ne ipê ihhêj rũm cormã me hõkre nõrepyràac,
ne cormã ipê ijũpar hamreare.
Ne ipê ate amji mã me capi itajê to ihimpej jahkre kêatre.
Pom me akwỳ jàhtôti itajêcaxuw
imã ite amji jahkre pejti gõ.
Mãr wa mehkên na me hahkre pej,
ne ahna mehcukij,
ne mempejti na me hahkre pej,
ne ahna mehcukij,
ne ajpẽn pême to caprã,
ne catyt kam ajpẽn kam me to ihimpej to ipa,
ne ma ajpẽn na me hamã — hane.
 
Mã Pahpãm mã cute amji jarẽn xà ita na cumã ihkĩn, mã cumã:
 
— Wa ha amã ate amji jahkre pejti gõ,
nãmri atea amji mã,
ate amjijahkre pej pê ampo pejti ita capi,
ne ahna gàhwỳr.
Na wa ha mehcunea jirôa pê
amã ate amji jahkre pej gõ.
Ne hanea ne ate ampo na iwỳr nare ata,
wa ha itỳj amã cugõ.
Ne itỳj amã gakràjcatia ne cugõ,
quê ha mehcunea ihtỳj amji mã me acupa — hajỹr.
 
Ne cute Xarômãw mã ihkrã kre te amji jahkre pej catia ne hõr. Mã cute amjijahkre pejti.
Pê Xarômãw ajkam me cahãj pijakrut cukij
1 Pahhi Catêjê 3.16-28
Mã amcro nõ na me cahãj pijapit xyre atajê pijakrut nepahhi Xarômãw wỳr me cator, cute mehcukij prãmte. Mã pyxit ita te cumã harkwa to:
— Ỹhỹ pahhiti, wa ikre pyxit peaj kam ajwar me ikrĩ, mã ajwar me imãme ikra pỳm. Mã caxwa ri cupê ihkra tyc, mã to hãm ne cute ipa kamhir, ne ma ipê ikra impỳn. Wa ipimprar ne tee apu to pijahôr to hahkre, mã ramã xãmte ihtyctu. Ne ahna apẽ, wa ite hõmpun, mã neecupê ikra nare, ne ihkra ri — hajỹr.
Mã ihnõ ata cumã:
— Quê, ihkraa ri cupê ihtyc, ne ihtĩr ita ri, ikra — hane.
Ne cormã me ajpẽn mãn kwỳa kam mã pahhi te harkwa to:
— Ajpên me imã wapo xwahhihti nõ to tẽ — hajỹr. Mã cumã hàpên catê nõ te cumã wapo xwahhihti pyr ne to tẽ.
Mã pahhi te cumã harkwa to:
— Hã, awryc mã me cumã to ahkrare nõita tĩar jipô, ne ita mã hĩkjê gõ, ne ita mã hĩkjê gõ — hajỹr.
Mã ramã cute me to hipôn xàa kam, mãquêt inxi te harkwa to:
— Ame to hajỹr nare! Gapacta ne me cumã ihtĩar na agõ, nee ca mehcurannare! — hajỹr. Ne ampo na mã cute harkwa ita to hajỹr? Ampeaj kam cumã ihkra japê na ri.
Mã ihnõ ita te harkwa to:
— Nee to hõ tekjê nare, wa pa xwỳjê nee to itekjê nare ita kam, gapacta ne me to hipô — hajỹr.
Mã pahhi te cumã hàpên catê mã:
— Hã, nee to hipôn nare! Por pyjê nõ ihkratĩar na ahwỳ ata mã ca me agõ, nãmri cupêari ahkrare nõ ita nã — hajỹr.
Mã caxuaw Ixaher catêjê kam Xarômãw krã kreti na harẽn cahkũm pyrentu, mã mehcunea amjimã me hõ pahhi ata cupa. Ne pê Xarômãw ajco Pahpãm te cumã amji jahkre pej jõr xà ata kôt mehkwỳ cukij, ne mehkên me, mempej to ajcokjê, ne maajpẽn na me hamã. Pê hanea ne ihkrã kreti kôt mehkwỳ japackre, ne ajco ihkàhhôc kam me hapackre xà atajê hôc.