5
Pê Xarômãw cute Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa xãm
1 Pahhi Catêjê 5–6
Ne pê caku atajêa kam Xarômãw Pahpãm mã kẽn te ikrepejti xãm, mãr quê kam Pahpãm to me amji kampa. Ne Xarômãw te ikre peaj ton na harkwa, ne me to hàpên catêjê mã:
— Ca ha me cumã pĩ tỳj pit pyxwỳr to mõ, ne kẽn jakati tỳjti impejtiata to pit mã me hahêr to mõ. Ne wakỳre pràti pê ôr ata to me catia neme to ikre ita xãm. Ne imã me hũrkwa cunea jirôa pê ikre ita peaj na to prãm. Ampo na? Imã Pahpãm kĩan to ihkĩn, na wa ha to hane — hajỹr.
Ne pê cute Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa ata na caku xet pê cormã amji jipêj. Ne pê wakỳre prà tepti pê ôr to pit mãikre kam me ampo atajê cunea jipêj.
Mã Pahpãm te Xarômãw wỳrharkwa kujahêc ne cumã:
“Ca ha ampeaj kam ate ikam gapac,
ne catyt kam ijarkwa kôt apa na,
wa ha itỳj, pom pê wa apãm xwỳ pê Tawi mã ijarkwa to icakôc ita to,
wa ha amãicakôc,
ne Ixaher catêjê cahê na ikrĩ,
ne jũ caxuw me cupê icator nare” hajỹr.