8
Pahpãm jàmcjên xà to ipintuw xà
1 Pahhi Catêjê 8.1-6, 22-30
Pê pĩ po te Pahpãm jàmcjên xà ata ampo kà te Pahpãm jũrkwa ata kamahtwỳ. Mã Xarômãw ma Pahpãm to amji kam hapac xà jũrkwa mã tohàr prãm, por cute kẽn me ôr to ikre tuw xãm ata wỳr. Ne cute Ixaher catêjê pê prohti kam me cupê pahhi catêjê to cuprõn, cute me ajpẽnpar, ne me Pahpãm jàmcjên xà ata to me ipintuw prãmte. Mã mehcunea Xarômãw te kẽn te Pahpãm mã hõ pyxwỳr xà ata cuna mã me xa ne me hõmpu.
Mã cute côjkwa mã hũhkra pẽr, ne Pahpãm mã ihcakôc, ne cumã:
 
— Hàpà, me ijõ Inxũ Cati,
apê Ixaher catêjê cuneaPãm Cati,
ne nee pjê mecôjkwa caxuw jũm hamreare,
ne apyxit peaj ca ampo cunea to ahimpej.
Ne amã me ikĩnti.
Ne ca ha me akwỳ mã ampo na amji to, ne atỳj to.
Ne por me hĩcunea to ame akĩn atajê mã,
ca ha ita kam,
pom pê ca inxũ Tawi xwỳ mãampo na amji to awjahkre ata,
ca ha atỳj imã to.
 
— Ỹhỹ, Ixaher catêjê Pãm Cati,
ca ha ita kam,
pom pê ca inxũ Tawi xwỳ pê amã hàpên catê mã ampo na amji to awjahkre ata,
ca ha atỳj imã to.
Quê ha Tawi kra nõ te gõ prya kôt ipa,
ne cute amã ampo na prãm atajê pit ton to ipa mã impàràpên,
quê ha ihtỳj cupê pahhi.
 
— Ne ampeaj kam acati,
na quê nee côjkwa ita acahuc nare,
ne quê ha nee hanea ne ikre itaacahuc nare cakrô,
ca atỳj gõtpê me ipupu.
Ne wa ijõ Pahhiti, amã icakôc,
ca atỳj ikampa,
ne caxwa me amcro kam ma gũrkwa ita pupu.
Ampo na? He ca ramã ate atỳj ita ri apu apa na amji ton.
 
— Ipê amã ijàpên catê,
wa ita ri hãn ne amã icakôc,
ca atỳj hãn ne ikampa.
Ne quê hãn ne Ixaher catêjê pê me akwỳ ita ri,
gũrkwa ita kam, me amã ihcakôc,
ca atỳj côjkwa rũm me kampa.
Ne atỳj cute mehkên tonatajê to impej,
ne to tojnõ ne hicu hiahpuro — hajỹr.