11
Pê Xarômãw pahpãm cahàc kĩn ita to apu amji to kên
1 Pahhi Catêjê 11.1-13; 12.17-20
Ne pê Xarômãw ramã hĩ tỳj tu ne hakràj cati, ne ajte amji pê Pahpãm tohapac kêt to mõ. Ne pê hũm Tawi xwỳ Pahpãm par pejti ata kaj na apu to.
Pê Xarômãw pjê jàhtôa jõ cuprỳ me hikwa. Ne pê pyjê jàhtôaatajê, nee ampeaj kam Pahpãm tĩar kôt ame ipa nare, ne pahpãm cahàckrekà kôt pit mã ame ipa. Pê Pahpãm ramã mam Ixaher catêjê mã harkwa ta, mãr quênee pyjê cahkrit pê Ixaher catêjê nareatajê me, ame hikwa nare. Nãmri quê ha me cupêPahpãm na mehkwỳ nare atajême ame hikwa na, quê ha cama mehprõ itajê pahpãm cahàc krekà wỳr mempjê to apkjê, cupate pê Pahpãm ramã me cumã harkwa ta, quê me cupêPahpãm na mehkwỳ cahãj pit me, ame hikwa.
Pê Xarômãw ajte, cute mam me amji kam hapac xà kôt, ihprõ to hàhtôa to hàhtô, ne hanea ne pyjê kwỳjàhtôa ne to ihpahàm nõ, pê hũrkwa kam mehkrĩ. Ne mehprõ atajê pêamji kôat me Xarômãw to me Pahpãm curê xwỳn, ne pea ihwej. Mãmehprõ itajê te amji kôat Pahpãm cuna mã Xarômãw te pahpãm cahàckrekà kĩn na me ton, pê hũm Tawi xwỳ Pahpãm kam hapac pejti ata kaj na.
Pê Xarômãw prõ itajê mã kẽn te me hõ pahpãm cahàckrekà itajê mã ahpỹanre na hũrkwa pyxwỳr pa, cute kamamehkĩn prãmte. Ne me hõ pahpãm cahàc krekà atajê te amji kam me hapac xà kêanre, ne mehaprỳ te, Axarot me, Camot me Moroc. Ne pê ajco cute amji to me pahpãm cahàc kêanre krekà itajê cajpuaw prãmte, ihtỳj me ahkrareto me capa, mehtĩr kwỳa kam.
Mã Pahpãm apu Xarômãw kam incryac toincryc. Ampo na? Nee hipêr apu Ixahercatêjê Pãm Cati pê Pahpãm jarkwa kôtipa nare, ne mehprõ atajêa kôt apu ipa na ri. Cwỳrjapê ri Pahpãm te cumã harkwa to:
 
“Ca nee ite amã amji ton xà na,
pahte ajpẽn par xà ata to amji japackre nare,
ne nee ite ampo na amã ijarkwa ata par nare.
Cwỳrjapê wa ha nee amã akra to, meakwỳ mã pjê cunea jõ pahhi nare.
Quê ha me akwỳ kwỳa ajpẽn cuna mã mehcuhhê,
ne me ajpu, ne ihtỳj amji to me ajcokjê.
Na wa ha me amã pjêjipô,
mãr quê akra pê pjê jĩkjê jõ pahhi,
ne hĩkjê jõ pahhi ata
quê ha ajteare mã jũm to ihhimpej” hajỹr.
Xarômãw xwỳ himpej xà picapôn xà
Ne pahhi Xarômãw tyc jirô pê mã ri Canãn jõ pjê to ihhimpej xà ata picapôn, ne kỳj rũm hĩkjê ata japrỳ pê Ixaher, ne harã mãhĩkjê ata japrỳ te Juta. Ne Juta jõ pjê jõ pahhi ata pê ri Xarômãw kra, ne Ixaher jõ pjê jõ pahhi ata pê ri ajtea mã jũm ita.