ERIJ ME ERIXÊW
16
Pê Pahpãm Jarkwa To Me Cumã
MEHCAKÔC CATÊJÊ
Ỹhỹ, pê Xarômãw tyc jakàn pê ri, pê Ixaher catêjê jakrã te tôxi itajê amji tome ajcapô. Na pê me hakrã te tej itajê amji to me kỳj catêjê, ne kỳj rũm, Krĩrĩtpej jõ pjê kam me Hĩpôjajo jõ pjê kam me ahtwỳ ne amehkrĩ. Ne cute cormã amji mã me haprỳ to Ixaher catêjê.
Ne me hakrã pijakrut itajê te ri amji to me harã catêjê, neharã mã Juta jõ pjê kam amehkrĩ, ne cute amji mã me haprỳ toJuta catêjê. Ne hõtpê me hakrã te tej atajê pĩn Ixaher catêjêjàhtôa ne ma Juta jõ pjê wỳr me ipintuw, ne curi me cahê na me xa.
Pê Juta catêjê atajê me cupê Tawi tàmxwỳ catêjê to pit mã amjimã me hõ pahhi. Mã mehkĩnte kỳj catêjê pê Ixahercatêjê atajê ri amjia kôt, amji pê me hõ pahhi jũrê, ne ihtỳj pahhi na mehkwỳ pyxwỳ.
Ne me ahna ahtũm nare mã kỳj catêjê pê Ixaher catêjê atajê ma ame Pahpãmcaca, ne ihtỳj me to hapac kêt to me mõ. Cwỳrjapê ri Pahpãm te mehỹrmã me cumã harkwa to mehcakôc catêjê kujahêc, atajê japrỳ te Erijme, Erixêw. Mã cute me cumã, cute mehkên ton jahpan xà na mehkên mã mehàr to me cumã hũjarẽn. Ne Pahpãm jarkwa kôt me hỹrmã mecator, ne Pahpãm te to ihkujahêc na me hahkre pej xà caxuw, ihtỳj me cumã Pahpãm carôat kôt ampo na amji to me ipipẽ to me ipa. Ne ihtỳj me hà caprã ne mehtyc to ihtĩr.
Erij pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
1 Pahhi Catêjê 16.29-33; 17.1-24
Ỹhỹ, pê caku jàhtôa jirô pê, kỳj rũm pjê jĩkjê ata pê Ixaher jõ pjê jõ pahhi nõ ita japrỳ pê Acapê, ne pjê to ihhimpej itaa to caku to winti ne ihkôt to ajkrut, ne hũm jirôa pê ihkêanre. Ne Ixaher catêjê kam me cupê pahhi catêjê cuneajirôa pê ihkêanre.
Pê curi Pahpãm jarkwa to me cumã ihcakôc catênõ ita japrỳ Erij. Ne Pahpãm jarkwa kôt, ma pahhi Acapê wỳr cator, necute cumã harkwa to:
— Acapê, Ixaher catêjê Pãm Cati pê ri quêt Pahpãm tĩar, na waipê cumã ijàpên catê, neimã ihkĩn. Wa ite cumã icakôc, ne ihwỳr pejti, mãr quê nee ta nõ toiwrỳc nare, ne nee cũmpêti nõ to iwrỳc nare ita na, ahnaa caku to incrê, ate me akwỳ me, me akên ton xà atajê jahpan xà na. Jirô pê wa ha hipêr ahna ahwỳ, quê ha cormã ta nõ to wrỳ — hajỹr. Ne ma tẽ.
Jirô pê mã ri Pahpãm te Erij mã harkwa to:
— Ca ha acato, ne ma pyt cjêj xà wỳr tẽ, ne curia cô jarare nõ ajpjê ata ri, ca ha amxu, ne toa ikõ. Wa ha awỳr pryjara kujate, quê ha awỳr gõ topra, ne amã to garte — hajỹr.
Mã Erij te Pahpãm te ampo na mẽn xà ata na ton, ne ma cô jarare nahàhhuc. Mã pryjara hỹrmã kwỳr me hĩ to pra, ne to cumã harte, iràràme pyt cunea kam, mã cô jarare ata to ikõ. Mã ta nõ wrỳc nare ita kam, cô jarare atacrà. Mã Pahpãm te cumã harkwa to:
— Ca ha ma Xarep jõ krĩ wỳr tẽ, necuria ahtwỳ. Quê ha jũm cahãj pê impjên tyc mã impijapit ata ato ajpa. Wa ramã cute ato hajỹr xà na, ite cumã ijarkwa hyr — hajỹr.
Mã ma Xarep jõ krĩ wỳr tẽ, ne krĩ jõ harkwa na cator me ajkaam, cutejũm pijapit ata pupun, mã apu pĩ to cuprõn to mõ. Mã cute cumã hàkjêr, ne cô na ihwỳr. Mã ma cô wỳr ihtẽam kam, mã hanea ne cute kwỳr na ihwỳr.
Mã cumã:
— Wa ha ampeaj kam Pahpãm krac ri amã amji jarẽ, ipê ampo xàr hamreare, ne imã kwỳr cuhtom pyxit peaj ne nõ, ne caxuw to impê xàincrire ne xa. Wa caxuw apu pĩ to cuprõn to mõ, wa ha ikra me to amjimã impê, ne mehkrẽr hiahpuro. Quê ha hamre, ampo wa ha hipêr me cukrẽ? Quê ha prãm ajwar me icura — hane.
Mã Erij cumã:
— Nee apu amji na atyc cãmjĩ to hajỹr nare, ne nee apupa nare. Ne gapacta ne ate harẽn xà ita to. Ne mam ihkwỳto impê, ne ajpên iwỳr to tẽ. Jirô pê mã ca ha cormã akra me amjimã atekjê to. Ampo na? Por Ixaher catêjê Pãm Cati pê Pahhiti ata te imã atohũjarẽn to hajỹr he: “Quê ha hõtpê gõ kwỳr xôm cjên xà me, to impê xà cuhhê xà kam, amã ihcuhhê ita na, wa ha ahnaa hipêr me ta nõ to wrỳ” hajỹr. Ita na ri cute imã ato hũjarẽn — hane.
Mã cute Erij par pyrentu, ne ma tẽ ne harkwa kôt ton. Ne ihkra ita me, Erij me, me hàpàn pej ita to cute me putwrỳ jàhtôa. Mã jũ caxuwme cupê me hõ ita jamrenare. Ampo na? Pahpãm jũ mã to, mã hamre to ipa, ne hacpỹa mã hipu to ipa, cute to hũjahkre xà ata na.
Ne amcro nõ na cahãj kra xũmreita xà ne ihtyc. Mã inxi te Erij mã harkwa to:
— Hàpà, Pahpãm mã hàpên catê ita! Ampo to mã wa ite? Ca me iwỳr mõ, wa ite aracri ikên xà nõ ton, mã ca ate hahpan xà na ipê ikra to hy, mã ipê ihtyc? — hajỹr.
Mã Erij cumã:
— Hã, caxi, imã akraita gõ, wa ha Pahhiti pê Inxũ Cati mã ihcajrẽn — hane. Ne cute ihkra ita pỳn ne ma kỳj pê, hõt xàata wỳr to hàpir, ne hikwa xà kam hir.
Ne cute Pahpãm mã hàkjêr ne cumã:
— Hã, ijõ Pahhiti, ampo na mã ate impijapit te imã ijàhhuc xà jõr ne ito ajpa itapê ihkra ita curan? — hajỹr. Ne cute intuw ita jipy amji capô to incrê, ne ampeaj kam Pahpãm mã ihcajrẽn ne cumã:
— Hã, ijõ Inxũ Cati, ca haintuw ita to hacpỹa mã ihtĩr — hajỹr. Mã Pahhiti te Erij te ahna hàhwỳr xà ita na impar, nehacpỹa ne cute intuw ita mã carõ kujahêc, mã hacpỹa mã ihtĩr.
Mã Erij te impỳn, ne ma inxi wỳr to mõ, ne cumã:
— Hõmpu he, hacpỹa mã akra tĩr, ne quê ha ihtỳjamã amji to ajpa — hane.
Mã cute Erij mã harkwa to:
— Ita caxuw wa ampeaj kam apê Pahpãm mã gàpên catê na, ite gahkre pej. Ca atỳj Pahpãm jarkwa to acakôc to apa — hajỹr.