18
Pê Erij Ixaher catêjê mã Pahpãm carôt na to ajpẽ
1 Pahhi Catêjê 18.20-46
20 Pê Pahpãm ta nõ kujahêc nare to cakuto incrê, ne ihkôt to hĩkjê. Ampona? Pê nee me Pahpãm jarkwa par nare, ne pahpãm cahàc krekà kôt pit mã me amji kampa na pê. Jirô pê mã ri Pahpãm te cumã ihcakôccatê pê Erij kujahêc, Acapê pê pjê jõ pahhi ata wỳr, quê cumã awjarẽ, mãr quê Carer jõ kẽnti na mehkwỳ to cuprõn tu ne. Mã ma Erijtẽ, ne cute pahhi pê Acapê mã hũjarẽn.
Mã Acapê te mehkwỳ pê Ixaher catêjêcunea to cuprõn tu, me pahpãm cahàc krekà pê Paharata mã me hàpên catêjê me, cute Carer jõ kẽnti na me to cuprõn. 21 Mã Erij te me hàhtôti atajê mã harkwa to:
— Jũ mã ca ha amji to me gàhtũm ry to, ne amji mã me ipijakrut itajê nõ teamji kam hapac xà nõ capi, ne mehnõ pyxit peaj kôt me amji kampa? Quê haPahpãm pê ijõ Pahhiti pê Pahpãam to Pahpãm na, taa mã ca ha me hũnã! Nãmri quê hapahpãm cahàc krekà pê Pahar ata pê pahpãm na, taamã ca ha me hũnã! — hajỹr.
Mã nee jũm te cumã jũ mãn nare.
22 Mã hipêr me cumã:
— He wa me acatàtkre na, ipê Pahpãm pê ijõ Pahhiti mã ijàpên catê pyxit peaj neijàhhuc. Ne Pahar mã me hàpên catêjê mã ajte me hàhtôa to me hàhtô, ne cute me cwatxẽnta ne ihkôt xĩncwẽnta. 23 Hã, ajpên me pryti xũmti to me ajkrut ne me to mõ. Quê Pahar mã me hàpên catêjê amji mã mehnõ capi, ne mehcura, ne me to ihkryj ne tocaxàr xà kam pĩ ata jipy me haxwỳ. Ne nee ajco, ihkrac ri pĩ ata kam me cuhôn nare. Wa ha hanea ne ihnõ to hanea ne ihcura, ne to ihkryj, nePahpãm mã to caxàr xà kam pĩ ata jipy haxwỳ, ne nee ihkrac ri cuhôn nare. 24 Ca ha me gõ pahhiti pê pahpãm cahàc krekà pê Pahar ata na ahwỳ, jirô pê mã, wa ha hanea ne ijõ Pahpãm pê Pahhiti na ahwỳ. Ne por quê ha mePahpãm nõ me pahkampa, ne cuhy kujate, quê ha pĩ ita na cupỳ ne to capaata pê, quê ha quêt Pahpãm peaj — hajỹr.
Mã ipu na amehcuhhêitajê cunea te ita na me amji caxàr, ne me cumã:
— Pom ate harẽn xà ita na ihkênre nare — hajỹr.
Pê Pahar mã hàpên catêjê cute cuhy kujahêc na tee Pahar wỳ
25 Jirô pê mã ri Erij te Pahar mã me hàpên catêjê mã harkwa to:
— Ampeaj kam me gàhtô, cwỳrjapê ca ha me caa mam me pryti ita nõ capi ne mehcura, ne mam me apãm pê me gõ pahhiti pê Pahar ata mã me acakôc, ne nee me pĩ jakôtata krac ri me cuhôn nare — hajỹr. 26 Mã cute me pryti ata curan, ne ame ton, ne cute me to caxàr xà ata jipy me haxwỳr.
Ne pea iràràtia na, me hõ pahpãm cahàckrekà pê Pahar ata pejti na me harẽn kam mehtẽm, ne tàkamrỳ cuteme to pyt jàpir to me mõ, ne me caràr to:
— Hàpà, me ijõ inxũ pê Pahar, me ikampa, pom wa me awỳ ita? Me ijõ pahhiti, me ikampa ne ajpên cuhy kujate! — hane. Mã nee cute me kam hapacnare. Mã cute me pryti to caxàr xà ata pu na me hàkrun kam mehtẽm, mecumã cuhy cator prãmte. 27 Ne cute me hàkruanto ramã me pahkrã jimoc kam pyt to me hajỹr to mõ.
Mã Erij te me ahna xwỳ kam ihtẽm, ne me cumã harkwa to:
— Ca cormã kyre pê ame acaràr, me acaràr to mehtỳajne — hajỹr. Ne me ahna ahtũm ryre mã hacpỹ ma mã cute me cumãn kamihtẽm, ne me cumã harkwa to:
— Me gõ pahhiti pê Pahar ita mã me acaràr to ihtỳaj ne, mãr quê me akampa. Mõrmõ cormã apu jũm mã ihcakôc, na ri nee cuteme apar nare. Nare, mõrmõ ma ihkwỳr xà wỳr mõ, nare, mõrmõ ma jũ kamihtẽm xà ata na tẽ, nare, mõrmõ ihtỳj nõ ne gõr, na ca ha ate mehcujrõn xà na me akrãhhia kam me cumã me acaràr! — hajỹr.
28 Mã mehkrãhhia kam me cumã me caràr, ne cute amji kam me hapac xàa na, ihtỳj wapo xwahhihti to me amji jĩ jakep, ne me hõ kruwxwa to me amjicaxwỳ, ne ajco me amji caprô jaxwỳr to me ipa. 29 Ne cute me caràr tỳj ita to me pyt to mõ. Mã nee me hõ pahpãm cahàc pê Pahar ata te mempar ne me cumã jũ mãn nare, ne nee cute me caràr parnare, ne nee jũm par nare. Ne hamre, ramã pyt pec to mõr xà ata kam ri, quêt me Pahpãm peaj mã cute me ampo to caxàr xàa kam hàhhuc.
Pê Erij cute cuhy kujahêc na Pahpãm wỳ
30 Mã Erij te mehcunea mã hàkjêr to:
— Ajpên me mõ, ne me ina ahtipre ne, mãr ca ahna me ipupun peaj ne — hajỹr. Ne cormã cute ame Pahpãm mã ampo to caxàr xà hur ata toimpej kwỳa kam, mã cute ahna me cuprõn. 31 Mã cute kẽn te tôxi atajê japỳn. Ne kẽn atajê pê ahpỹanre na me hakrã pê Ixaher krate tôxi atajê.
32 Ne Pahpãm jarkwa kôt cute ahpỹanre na Ixaher kra atajê na kẽn te tôxi atajênõr par, Pahpãm mã cute ampo to caxàr xà to impej prãmte. Jirô pê mãri hõtpê cute ipu na cô mã hahkwỳn to kre ryre. 33 Ne cute kẽn jipy pĩ kwỳ jakôt, ne kam pryti jĩ kryj ne hakôt, ne cumã harkwa to:
— Me cô jacjên xà catia nõ to me cwat, ne me to hipu, ne pryti jĩ kam mehaxwỳ, ne pĩ kam me haxwỳ, ne me to inco tu ne — hajỹr.
34 Mã cute me ton jirô pê, hipêr cute me cumã harkwa to:
— Hipêr kam me cô kwỳ jaxwỳ — hajỹr. Mã cute hipêr kam me haxwỳr.
Mã hipêr me cumã:
— Kam me haxwỳr to incrê mã — hane. Mã cute hipêr kam me haxwỳr. 35 Mã kẽn te tôxi atajê kam prytijĩ ata pĩn, cô ajxwỳ ne tàkamrỳ cute ipu na kre jahkwỳn ata to hipu.
36 Mã pyt pec kam, cute me Pahpãm mã ampo to caxàr xà to me amji pyràcxà ata kam hàhhuc. Mã Erij xãm ne mõ, ne Pahpãm mã ampo to caxàr xà jĩkjê rũm hàhhuc ne xa, ne Pahpãm mã ihcakôc, ne cumã:
— Hàpà, me ijõ Pahhiti. Por apê Aprãw me, Ixac me, Ixaher pê me apynã atajê jõ Pahpãm. Neita kam me cumã apê Ixaher catêjê jõ Pahpãm na amji to ajpẽ, ne hanea ne ipê amãijàpên catê na me cumã ito ajpẽ. Pom ite ampo cunea ton itajê, wa nee amjia kôt ite ton nare, ne garkwa kôt wa ite ton! 37 Ijõ Pahhiti ikampa, mãr quê itajê cunea apê ampeaj kam Pahhiti pê Pahpãm na, me gahkre pej, ne caa pê ca, amji wỳr, amji mã mehĩ to apkjê — hajỹr.
38 Me ajkaam mã côjkwa pĩn cuhy pỳm! Ne cute pryti me pĩ to caxàr, nekẽn to caxàr, ne pjênxôm to caxàr, ne hanea ne cute cô to incrà tu, kre ata kam!
39 Mã mehcunea te me ita pupun, ne hũpate, pjêkam, mehcunea mehkuc to mehpỳm, ne me hũjarẽn to:
— Côjkwa kam me pajõ Pahhiti ita pê ri Pahpãam to Pahpãm! Côjkwa kamme pajõ Pahhiti ita pê ri Pahpãam to Pahpãm! — hajỹr.
40 Mã Erij te me cumã harkwa to:
— Me pahpãm cahàc krekà pê Pahar mã me hàpên catêjê cunea pro, mãr quênee jũ kam jũm pyxit ne ihtẽm nare! — hajỹr. Mã cute mehcunea pro, mã ma Erij Quixõ jõ kàj mã nõre wỳr me to mõ, ne curi cute mehcunea jipej.
Pê Erij cute ta kujahêc na Pahpãm wỳ
41 Mã Erij te Acapê mã harkwa to:
— Ita caxuw gapacta ne tẽ ne apà ne ikõ. Ampo na? He ramã ite ta nõpahtỳjti jàhkrihkrit kam ijapac, mã ajpên mõ! — hajỹr. 42 Mã ma Acapê tẽ, hỹr ne hàpàn ne ihkõm prãmte.
Mã ma Erij Carer jõ kẽnti ata jimoac wỳr cumã hàpên catê me hàpir, ne pjê kam hỹr, ne cute ihkuc to ihkõnkrã catêc ne to jỹ. 43 Jirô pê mã ri cute cumã hàpên catê mã harkwa to:
— Mõ ne côxwa wỳr rĩt! — hajỹr.
Mã ma tẽ, ne irĩt ne hacpỹa necute Erij wỳr amji jaxàr ne cumã:
— Wa nee ite ampo pupun nare — hajỹr.
Mã Erij te ampo pupun xà atawỳr ihkujahêc to xet, mã cute amji jacjên to xet.
44 Mã cumã hàpên catê te amji jacjên to xet ita kam ri, cute cumã hũjarẽn to:
— Wa ite côxwa pĩn ahcakrã nõ incrire pê me hũmre jũhkra pyràcti incrire jàpir to mõr na hõmpun — hajỹr.
Mã Erij te cumã hàpên catê ata mã:
— Atẽm pyrentu, ne Acapê mã awjarẽ, quê hõ cawrô jõ kàhà kam jỹ, ne kẽnti pê to wrỳ, mãr quê nee côhtàm cupê pry jahêr nare — hajỹr.
45 Mã nee harkwa cràre nare. Ne côjkwa kam awcapàtkô pyrentu, ahcakrã kam. Mã kôc pahtỳjti ata cator, ne pahhàjê kypê iwrỳc nare. Mã Acapê hũjarêan kam Jexer jõ krĩ wỳr ihtẽam to tẽ. 46 Mã Pahpãm te Erij mã ipicahur xà caxuw, carôt tỳj jõr. Mã cute Acapê jakren, ne ma mam hamrea kam tẽ, ne mam Jexer jõ krĩ mã cator.