19
Erixêw pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
1 Pahhi Catêjê 19.15-21
Mã Pahpãm te Carer jõ kẽnti na hõ cuhy kujahêc jirô pê mã, cute Erij mãharkwa hyr ne cumã:
— Amji jaxà ne jũm tuw japrỳ te Erixêw ata japê, mãr quê gaxà kam cupêijarkwa to me cumã ihcakôc catê — hajỹr. Mã Erij te amji jaxàr ne Erixêwna cator, ne cumã Pahpãm te harkwa to ihcakôc catê naamji mã capi na harẽn. Mã Erixêw teimpar, ne ma ihkôt mõ.