HAPU NA PAHHI CATÊJÊ JÕ KÀHHÔC
2
Pê carĩjre côjkwa wỳr Erij to api
2 Pahhi Catêjê 2.1-14
Ne jũ mã ihkôt ipa na caku te, jirô pê mã ri, Pahpãm te ma amji wỳr côjkwa wỳr, carĩjre to Erij to hàpir xà jõ amcroa kam hàhhuc. Mã cormã Erixêw apu Erij kôt mõ. Ne ma Krĩjajojõ pjê pĩn me mõ, mã Erij te Erixêw cajpẽr prãmte cumã harkwa to:
— Ita ri ahtwỳ, nãmri quê ha ma Pahpãm Peter jõkrĩ wỳr ikujate — hajỹr.
Mã Erixêw cumã:
— Wa ha Pahpãm kam mare mã amã amji jarẽ, jũ wỳr wa are — hane. Nema ajwar me mõ, Peter jõ krĩ wỳr. Ne pê curi Pahpãm jarkwa tohahkre xà jũrkwa nõ ita xa.
Mã Pahpãm jarkwato hahkre catêjê kwỳ intuwitajê ajpên mehwỳr me pra, ne cute mehcajpar ne me Erixêw mã:
— Xà ca ramã ate ita kam, Pahpãm te ma gõ pahhi pê Erij to ihtẽm na, hahkre pej? — hajỹr.
Mã Erixêw me cumã:
— Wa ite ramã hahkre pej, mẽr me kêt — hane.
Mã Erij Erixêw mã:
— Quê ha ma Pahpãm Krĩcuxwati wỳr ikujate, ca ha ita ri ahtwỳ — hane.
Mã hipêr Erixêw cumã:
— Wa ha Pahpãm kam mare mã amã amjijarẽ, wa nee arer nare — hane. Ne ma memõ, Krĩcuxwati wỳr. Mã curi hanea ne Pahpãm jarkwa to hahkre xà jũrkwanõ ita xa, mã curi me cator.
Mã me hỹrmã Pahpãm jarkwa to hahkrecatêjê kwỳ me pra, ne cute me Erixêw cukij to:
— Xà ramã ate ita kam Pahpãm te ma Erij japrôr ne to ihtẽm na, hahkre pej? — hajỹr.
Mã Erixêw me cumã:
— Ỹhỹ, wa ite hahkre pej, mẽr me kêt — hane.
Mã Erij Erixêw mã:
— Quê ha ma Pahpãm Côpijapjêr jõ cô wỳr ikujate, na ca ha ita ri ahtwỳ — hane.
Mã Erixêw cumã:
— Wa ha Pahpãm kam mare mã amã amji jarẽ, jũ wỳr wa ha are — hajỹr.
Ne ma Côpijapjêr jõ cô wỳr me mõ. Mã ma Pahpãm mã me hàpêncatêjê intuw te me xĩncwẽnta ne ihkôt me mõ, ampỳa mã cute me hõmpunprãmte. Mã Erij te ihkà japjêhti ata to cajõt ne to cô cakwĩn, mãcô picapôn ne ihcajpuw amcràare. Mã me ipijakrut itajê ihkôt me irêr. Mã Erij te Erixêw mã harkwa to:
— Ca ha ampo na iwỳ, waha itỳj, itẽm xwỳjrea na, amã ampo ata gõ — hajỹr.
Mã Erixêw cumã:
— Wa ha Pahpãm te ato acarôt tỳjti ita jirôa pê to ajkrut ne ahna awỳ — hane.
Mã Erij cumã:
— Ca ate atỳj ampo catia ne ahna iwỳr, ne ca ha ate itẽm xà na ipupunna, ca ha atỳj amji mã ate ampo na iwỳr xà ita cwa. Nãmri ca ha ate itẽmxà ita na ipupun nare na, ca ha neeate ampo na iwỳr xà ata cwỳr nare — hane.
Ne ma me mõr ita kam, me amji mã mehcakôc to mõ, mã ihprõt pê cuhy tecawrô jõ kujti ita côjkwa pĩn cator, ne cuteme to ipicapôn. Mã ma carĩjre te côjkwa wỳr Erij to hàpir. MãErixêw te ita pupun ne caràar kam cumã harkwa to:
— Inxũ, inxũ! Ixaher catêjê jõ cawrô me hõ kujti, ca me hõmpu he! — hajỹr. Mã ma me ipictor.
Mã Erixêw te apu amji pê ihkàcokjêr, ne ma cute Erij pê ihkà pỳm ata pyr ne to mõ, cô wỳr. Ne cute Erij cuxà to cô cakwĩn, mã cô picapôn ne ihcajpuw pjê incràre, mã ma irêr. Ne pê ita caxuwErixêw pê Erij jakàn pê Ixaher catêjê mã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê.