4
Pê Pawrô Timot mã cute me ampo kên to hahkre catêjê cawpa
Coroxo 2.16-19; 1 Timot 3.1-9; 2 Petrô 2.1-3; Juta 3-16
Ne ampo itajê cwỳrjapê wa ha hipêr cute ampo kênto me amã hahkre catêjê na me amãihhôc. Ỹhỹ, ramã Pahpãm Carõ Pejti te hirãa pê me harẽn, quê ha ihtỳj jũ caxuw Jeju na mehkwỳ kwỳ, Jeju te amji mã mehhimpejjicu. Mã me pahcurê xwỳn Xatanaj pĩn, cupẽ jarôti pê ampo carõ kên, pê Xatanaj mã hàpên catêjê atajê me hapôj. Mã Jeju na mehkwỳ kwỳate ampo carõ kên itajê kwỳa to amji mã mehhimpej to me ipa. Ne ampo carõ kên itajêa kôt me cumã ihhêj xi xà kên atajê cunea to hahkre. Ne pom cute me ampo to hahkre catêjê itajê pê ihhêj rũm ampeaj kam ampo to hahkre catêjê, ne nee mã ampeaj kam nare, mehhêj xi to pitmã ame cumã hahkre to me ipa. Neramã me cupê mencaca xà cunea ihkêanre, mã nee me hahkre pej nare kam, ihtỳj impej na amji mã me to hane. Ne me hũmre itajê te me cumã ampo to hahkre xà itajê te hajỹr he:
— Ca ha nee pyjê nõ me gikwa nare, ne ahte apu apa, ita na ri Pahpãm mã impej — hane. Ne hanea ne xwahna, por ampo kur xà impejti atajê, quê ha neeamehkur nare. Ne cama ame cumã ihhêj, nepom Pahpãm te ampo cunea kur xà tonitajê, nee ihkên nare, ne impej pit, Pahpãm kôt me ipa catêjê mã. Ampo na? Pahpãm mã me pahkĩnti, mã me pamã ampo pej pit gõ, ita na ramã me pahte mehahkre pejtu. Ne me gàpàn xà wỳr, ca ha xa mam me gõ pyrên me gakryti na Pahpãm mã me amji jarẽ. Ne pom pê Pahpãm ampo cunea to itajê impej pit, cwỳrjapê cu nee ame papijacri xà atajê cupa nare. Ne gapacta ne ampo itajê cunea na me amji tohpôj, ne Pahpãm mã me harẽn to hane he:
— Ỹhỹ me ijõ Inxũ Cati, ate me imãampo pejti jõr, itajê pyrên ampeaj kamme ijakry — hane. Hõhõ, ca ha Pahpãm jarkwa to Pahpãm mã me acakôc to me hane, quê ha me apijacri xà mã, ampo cawpa xà itajê cunea hamre tu. Ampo na? Pahpãm mãampo itajê cunea impej pit.
Quê ha Timot pê Jeju mã hàpên catê impejti
1 Timot 1.6-16; Tito 2.1-8
Ca ha atỳj ite gapackre xà ita to, Jeju kam me pahte ajpẽn to me pahkjêjê atajê mã hahkre. Ca ha ate ita tohajỹr na, ca ha apê Jeju mã gàpên catê impejti ne. Hõhõ, ca ha hane, ne Pahpãm jarkwa kôt amji ton toapa, ne me cumã harkwa to hahkre to apa, ne atỳj acaxwỳn to amji mã ihtỳj to apa. Ampo na? Ampeaj kam ri Pahpãm jarkwa ita, nee mã ihhêj xi nare. Ne ihkĩnte me aquêtjê jũjarẽn hêj xi xà to me apijacri catêjê mã ampo cawpa xà, itajê kôt hamreare. Na ca ha nee ihkôat me amji ton to me apa nare. Ne quêt Pahpãm jarkwa pejti atajêto, ca ha me hahkre to me apa, ne catyt kam ihkôat me amji ton to me apa. Cu ha me pajàpên xà pytĩa tome pajàpên to me papa, ne pahtỳj pajĩ cuneakam ame pahcarôhrôt. Ne ampeaj kam ame pajĩ hi tỳj. Jĩkjê na cu ha Pahpãm mã pajàpên to me papa, ne amji caxwãm pê amji mã me pahcaxwỳn to ihtỳj tome hanea, pom quê me pajĩ kam pahcarôhrôt hi tỳjti he. Ne me pahcaxwỳn tỳjti ita ri me pajĩ hi tỳjti ita jirôa pê impej. Ampo na? Quê ha ihtỳj me pajĩ mepahhi tỳjti ita jũ caxuw hamre, ne me pahcaxwỳn quê ha quêt jũ caxuw hamre nare.
Ita caxuw wa ha ampeaj kam ite me amã ampo to hahkre xà ata to me amã hahkre. Ca nee me anõihcaca nare, ne atỳj ana cuhkõnre cunea to ahna amji capa, ne toa amji mã me ahimpej to me apa. 10 Pahpãm ihtĩar ihkrĩ ata pê ri me pahkên pê me pahto hapôj catê. Ne toa, cu amji mã ame pahhimpej, ne ma amji to me hikaj to me papa. Cu pahte mempar, cwỳrjapê cu pahtỳj hàpên xà catijàhtôa itajê to me pajàpên to me amji cujtên to me papa.
11 Cwỳrjapê ca ha ijarkwa itajêa to me cumã hahkre to me apa, quê toa amji mã mehhimpej to me ipa. 12 Quê ha me pahkjêjê nõ atuwre na ato ihcakôc, canee jũm ata kam gapac nare. Ne cormã atuwre cakrô, ca catyt kam apu apa, ne catyt kam acakôc to apa, ne amã mehcunea kĩn, ca me caprĩ to apa, ne Jejua to amjimã ahimpej na apahàmti to apa. Quê ha me pahkjêjê kwỳ catyt kam ate apana me apupu, ne hanea ne acuxà catyt kam me ipa. 13 Cwỳrjapê ca ha atỳj me cumã Pahpãm jarkwa pejti ita cahyt, ne me cumã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti jarẽn to apa. Ne me cumã Pahpãm te amji kam hapac xà cunea capô partu to apa, wa ha ahnaa me awỳr icato.
14 Pê ca cormã gàpên nare kam, pê Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê me akrã na me hũxi, ne Carõ Pejti jarkwa kôt me garẽn to hane he:
— Ita caxuw, ca ha Jeju na mehkwỳ jarkwa me, Jeju jarkwa kôt, me cumã Pahpãmjarkwa jarẽn pejti itajê to hahkre to apa — hane. Pê Pahpãm amã acarôt tỳjti atajê jõr partu. Cwỳrjapê ca ha jũ caxuw ita to gapac kêt nare.
15 Hõ, gàpên xà ita mã, ca ha amji jõr to apa, ne ma apicamẽn to mõ, mehcunea kam mare mã. 16 Ca ha atỳj catyt kam apa na amji jamãr to apa, ne me cumã ampo to hahkre na amji jamãr pejti to apa. Ca ha hane, quê ha Pahpãm ihtỳj cute me akam hapac catêjê me, me akên pê ato hapôj to ipa.