5
Jeju na mehkwỳ te ajpẽn to mempejti xà
2 Timot 2.24-25
Ỹhỹ, wa ha pahte me ajpẽn to mempejti xà jarẽ. Quê me pahkjêjê ame ampo kên ton to me ipa, ca me cumã, quê catyt kam ame ipa. Ne mehwej catêjê, ca hame cumãn kên nare. Ampo na? Ramã quêt acumam ihwejtu. Ca ha cama cumã acakôc, ne hapackre to hane, pom quê ca me apãmjê mã me acakôc to me apa he. Ne pom ca hapu na me akjêjêa japackre ata na, ca ha akôt mentuwre atajê japackre to hane. Ne nee pyjê wej itajê mãn kên to apa nare to hane, pom ca me axyrxwỳ na me apahàm, ne nee me cumãnnare he. Ne atỳj me cuprỳ na apahàmti to hane, pom ca me akjêjê na apahàmti he.
Pyjê wej pê mempjê tyc, pê hamreare atajê tehcajpar xà
Tijac 1.27
Ne hanea ne me pahkwỳa cahãj wej, pê mempjê tyc atajê, ca ha me ahna apahàm jàhtôti to me apa. Quê ha me pahkwỳ nõ pê impjê ty ita cumã ihkra, ne cumã ihtàmxwỳ, quê ha nee mehkwỳ cunea mehtehcajpar nare, ne quêt mehtàmxwỳ me, mehkra itajêa quê ha mehtehcajpa, ne me cumã hõ gõ. Ampo na? Pê mam mehkra itajê me, mehtàmxwỳ itajê kryjre na ihtỳj ajco me cumã hõ gõ, ne me to ajpa, jahpan xà na quê haihtỳj me to ajpa, ne me cumã me hõ gõ. Hõhõ, ita na ri Pahpãm mã impej, ne ahna cumã prãm. Nãmri quê ha jũm cahãj ata caxuwhamreare, ne nee hũkjê nare, quê haamji tehcajpar xà na ihtỳj amcro me, caxwa cunea kam ihkrĩ ne Pahpãm wỳ. Ne por pyjê pê me pahkwỳa cahãj pijapit, ihtỳj hãn ne mehkwỳ kĩnte ame hapactu to me ipa, ne amji na me ampo cwỳr to me ipa atajê, quê ha nee me pahkjêjê kwỳ me hõ to ame hamãr to me ipa nare. Ampo na? Pom pyjê te hajỹr catêjê itajê, ramã me caxwãm pê ihhêj ne amehtyc. Cwỳrjapê ca ha Timot, pomite me hapackre xà ita to, ca ha me hapackre, ne me cumã to hahkre to apa. Quê ha me akam hapac, ne catyt kam me ipa na, quê ha nee jũm me ahna ihcakôc kên nare. Ne por quê ha jũmjê amji to hũkjê atajê, nee me amji to mempej nare na, ne nee hũrkwa kam ame hamãr to impej nare na, quê haramã Jeju to amji mã mehhimpej jicu, ne amji to me cupê Pahpãm kôt ipa catêjênare atajê pyràac, ne me hirôa pê ihkêanre ne.
Mehkwỳ te pyjê wej pê mempjê tyc tehcajpar xà
Ne por mempijapit pê me hũkjê nare atajê, ca ha me haprỳ nõ, por amji tehcajpar xà na me prãm atajê, mãr quê mehkwỳ mehtehcajpa. Porpê mempjê to pyxit ita kam mempijapit, ne ramã me ahna caku te xêjxẽnta jirôa pê atajê, ca ha me haprỳ nõ. 10 Quê ha jũm mehcunea mã impejti na, quê ha ramã me hõmpu, ne me hahkre pej, ne amji mã me harẽn to ipa. Quê ha jũm ita mehkra nõata to ipijapar to impejti, ne cute krĩxàre kwỳmã hõt xà na hũrkwa jahkre to ipa na, ca ha me haprỳ nõ. Ne hanea ne, por me pahkjêjê kwỳ mãhàpên to ipa, ne hanea ne me cupê hamreare atajê tehcajpa, ne me hà catêjêtehcajpar to ipa, ne ampo to hàpên xà impejti atajê cunea mã cute amji jõr to ipa atajê, ca ha atỳj me haprỳ nõ.
11-12 Ne por cormã mempijapit tuw atajê kwỳ te Jeju na me amã amji to ihhimpej ne, me amã:
— Wa ha hirãa pê Jeju me, me ca mã amjito ihimpej, nãmri wa ha itỳj me pahkwỳtehcajpar to ipa, ne nee hipêr jũmme ijikwa nare — hajỹr. Ca ha me haprỳ nõr cakrô, quê ha ihtỳj cormã jũm impjê to prãm. Ne cama cute amji to ihhimpej xà ata to hapac kêt, quê ha Pahpãm mã ita na ihkĩn nare, ne ahna cupê ihkaj na. Cwỳrjapê ca ha mentuw japrỳ nõr nare. Ampo na? Quê me ahna ahtũm nare, quê ha ihtỳj hipêr me hikwa tuw prãm. 13 Ne me cupê mempjê tyc tuwre catêjê kwỳ te hajỹar he, quê ha itajê ma krĩ cape na ame ipa, ne ampeaj kam me cumã xuwcaca, ne me xwahna xi, ne neeamji na me hũcapi nare, ne cama mehkwỳ na amehcakôc kêanre to me ipa. 14 Cwỳrjapê ri hacpỹa mã imãhipêr pyjê pijapit tuw itajê jikwa tuw, nemehkra me, me hũrkwa to mehhimpej na, me to prãm. Hõhõ, quê ha ita to ame hane, quê ha nee me pahcurê xwỳn catêjê ame pahna ihcakôc kên nare. 15 Ne ihhêj ne ramã mempijapit kwỳ te me Pahpãm jõ pry cupan, ne me pahcurê xwỳn pê Xatanaj jõ pry pynãr.
16 Quê ha jũm cahãj jũrkwa kam jũm impijapit, quê ha taa ihtehcajpa, ne ma hamã. Quê ha nee ipu na, ahti na, Jeju na mehkwỳ mehtehcajpar nare. Jũ na quê ha Jeju na mehkwỳ ihtỳj mehtehcajpa? Quê ha quêt me hũkjêhamreare, ne me caxuw hamreare, ita ri quê hamehkwỳ kwỳa ihtỳj mehtehcajpa, ne me hamã. Hõhõ, ite amã mempijapit to icakôc to hahkre xà ita to, wa ite amã hahkre.
Pê Pawrô Timot mã mehkwỳ to mehhimpej catêjê to hahkre
Me Hàpên Xà 14.23; 1 Petrô 5.1-4
17-18 Ne ita caxuw wa ha me cupê me pahkwỳ to mehhimpej catêjê to amã icakôc, ne me to amã hahkre. Pê ramã Pahpãm jarkwa na, ihkàhhôc kam ihhôc ata me pamã hũjarẽn to hane he:
 
“Quê ha jũm te amã hàpên na, ca ha atỳj cumã gàmjõr to impejti ne.
Ne quê hanea ne pryti xũmti jàpên catêjê nõ amã apê, ca ha neeharkwa na hê nare, hàpàn tête, quê ha taa ihtỳj apà, hàpên xà kam” hane.
 
Pyràc pej ne quêha me pahkwỳ jõ pahhi atajê me hàpên xà toimpejti na, quê ha mehkwỳ me cumã hàmjõr to impejti ne. Quê ha Pahpãm jarkwa to me cumã hahkre catêjê me cumã ihcakôc to impejti, ne catyt kam, cute me cumã ampo to hahkre to me ipa na, quê ha ihtỳjmehkwỳ me cumã hàmjõr to catia ne.
19 Ne ihnõ xwỳjê, quê jũm pyxit peaj ne Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê nõ to amã ihcakôc kêanre na, ca ha nee impar nare. Nãmri quê hamencrê ne ajpẽan kôt me amã to mehhimpej catêjê nõ jarẽn to kêanre na, ca ha cormã atỳj me kampa. 20 Ca ha me acunea te ramã mehkwỳ to mehhimpej catêjê nõ te amji mã hamãr nare, ne cute ampo kên ton na ate me hahkre pej na, gapacta ne kam mare mã me cumã, quê ha mehcunea me hõmpu, quê ha ihtỳj me amji mã pa, ne ton jicu.
21 Ỹhỹ Timot, wa ha Pahpãm me, ihkra Jeju me, côjkwa kam me cumã imprar catêjê kam mare mã, amã ijarkwa ita ta, ca ha ijarkwa ita pa, nema to amji japackre. Ne ihkôat me cumã ampo itajê cunea to hahkre to apipẽnti to apa. Ne nee ca amji mã gõ kwỳ nõ to impejti prãmte, nee cumã ite amã ampo to hahkre xà itajê nõ to kyre pê hahkre to ihcajcucre nare. Ne nee jũmmã amji jirôa pê ampo itajê nõ to hahkre nare, ne me cumã ampo itajê to hahkre to apipẽnti to apa.
22 Quê curmã jũm amji to Jeju na mehkwỳ, ca ha nee cormã ne pahhi na me hãm nare. Ca cormã ne pahhi na me hãm, quê ihhêaj to cormã hàpên xà peacre, ne ihtỳj ampo kêanre to, quê ha me gàpên xàita kôt hamreare ne. Ne nee cute mehkên ton catêjê kôtme akên mã acjêj nare, ne quêt ihcunea na, apejti, ne apahàm jàhtôti to apa.
23-25 Ne mehkwỳ hãn ne me kam maremã ampo kêanre to, mã Pahpãm te me pahcukij xàxwỳjrea na mehcunea mã hahkre pej. Ne mehkwỳ aracri me ampo kên to, mã nee me hahkre pej nare, ne Pahpãm mã ramã me hahkre pej. Ne Pahpãm te me pahcukijxà kam, cu ha me pahcunea me hõmpu, ne me hahkre pej. Ne hanea ne ita xwỳjê na cute hajỹar he, mehkwỳ ihtỳj hãn ne me ampo pej pit to, mehkwỳ kam mare mã. Ne mehkwỳ hanea ne aracri me ampopej pit to, mã nee mehkwỳ me hahkre pej nare. Mã ihtỳj Pahpãm me hõmpu, ne me hahkre pej. Taamã, xãmte cormã ihnõ, ca gõtpêgitô kre me atu xàa na apu apa, cwỳrjapê ca ha cô topit mã akõm nare, ne hanea ne pĩxô cacô xỳre kryjre ne to akõm to apa.