6
Pê Pawrô Timot mã cama me cumã hàpên catêjê to hahkre
Epet 6.5-9; Coroxo 3.22–4.1; Tito 2.9-10; 1 Petrô 2.18-25
Ita caxuw wa ha me hàmcwỳr nare, ne cama me hàpên catêjê atajê pê Jeju na mehkwỳ to me amã awjarẽ. Ỹhỹ, me hàpên catêjê cunea teihtỳj amji mã me hõ pahhi cupa xà, mãr quê nee jũm me pahte amji kam me pajapac xà to hahkre xà atajê na, Pahpãm na ihcakôc kên nare. Quê cama me cumã me hàpên catêjê jõ pahhi pê Jeju na mehkwỳ na, quê nee cumã hàpên catê ata amji mã harkwa to:
— Ipê ijõ pahhi kjê, cwỳrjapê wa ha neecumã ijàpên cati nare — hane. Quê amji mã hajỹr nare, ne cama quêt harkwa to:
— Ijõ pahhi pê imã ikjê kĩnti ata ri ijàpên xà jahpan xà na hàmcwỳr to ipa, cwỳrjapê wa ha cumã apêa to apê — hane.
Pê hipêr Pawrô cumã, cute me cumã ampo kên to hahkre catêjê cawpa
Ruc 12.13-21; Tijac 5.1-6
3-4 Ca ha ampo itajê to me cumã hahkre, ne ahna me to ahimpej to apa. He Pahpãm me pamã catyt kam me papa tohahkre. Quê jũm me Pahpãm himpej xà me, me pajõ Pahhiti pê Jeju jarkwa kaj na, cute me cumã ampo to hahkre na, ca ha ramã me hahkre pej pyrentu, amji to cati prãmte ri apu hajỹr to ipa, ne cupê amji jahkre kêatre. Ne me hũmre itajê hãn ne me ajpẽn mãn prãmte, Pahpãm jarkwa kryjrecwỳrjapê me ajpẽn mãn kam pra, ne tee ame ipijapu to prãm. Mã ahna me cuprõ, ne mehkrã, ne me toihcuhhê atajê hanea ne me ipijapu to prãm. Nemehkwỳ me hũ na me amji to prãm, ne mehkwỳ ajpẽn kam ame hũn kêanre, nemehkwỳ mehcakôc xà incràre, kôt hamreare atajê to uu ne ajpẽn krac ri mehcakôc jicu nare. Ne pom ame ita ton to ipa itajê, hãn ne mehkrã acto tu, mã nee ame amji kam hapac nare, ne me cumã mehhêj xi to pit mã amehcakôcjahkre pej. Ne cute me amji kam hapac xà kêanre cupan itajê to ri ame amji kampa he:
— Wa itỳj jũ na amji ton to prãm, ijakràj prãmte. Wa ha Jeju na mehkwỳ mã axà, ne Pahpãm mã apê, ne cumã ijàpên ita kam wa ha amji to ijakràj — hane.
Cu ha me pahte catyt kam me papa na, quêha te me papê me pajàhcukrêj crêre cakrô, cu ha me hõmpu, neme amji mã:
— Mã hã, wa ha tahnaa mã me — hane. Hõhõ, pahte me pajàhcukrêj to amji kam me pajapac xà ita na ri Pahpãm mã me pahto prãm. Ne ramã me pajakràaj to me pajakràj. Ne me pahpỳpỳm xà kam, ampo to pê cu pjê wỳr ame pahpỳpỳm? Hamreare, nee pê cu ampo to ame pahpỳpỳm nare. Ne me pajũ kam ame pahpỳpỳm. Na cu ha me ty, ne ampo to cu ha ame pra, pjê ita pĩn, côjkwa wỳr? Hamreare, cu ha me pajũ kam hacpỹ mã ame pra. Mẽr hõhõ, quê ha me pamã me pajõ, ne me pahkà, cu ha pahtỳj hũrên ame pajakry, ne me amji mã:
— Mã hã, cu ha ahnaa mã me — hane. Ne por me pajõ me, me pahkà jirôa pê amji to me hakràj prãm catêjê itajê pê ihhêj rũmahtorore pê amji jahkre kêatre ata pyràac. Mã arỳjhy xen te kwỳc mã acjêj, mã mehpro, mã hãn ne mehcuraata pyràac, ne ihpore na mehprãmtiita to ihtỳj mehkên mã me amji rẽn prãm to me ipa. 10 Me pahte ihpore kĩnti atajê pê ampo kên cunea xakat. Ne me pahkwỳa kwỳte me ita par pej nare kam ri, cute me Jeju jõ pry rên, ne to amji mã mehhimpej jicu, ne pea me hĩ caxwãm pê cute ame caxwỳn itajê jaxôp, ampo kên itajê to. Cwỳrjapêca ha Timot, ma ampo itajê cunea pê amji to gapôj to apa.
Timot te ampo cunea mã hũcanãr xà
1 Timot 2.1-7
11 Ỹhỹ Timot, apê Pahpãm jõ me hũmre nõa, cwỳrjapê ca ha quêt mehcunea to amjikam gapac xà to apipẽnti to apa, ne quêt Pahpãm te amji ton xàa kôt, catyt kam amji ton to apa. Ne quêtJeju to amji mã ahimpej to apa, ne quêt mehcuneato impej, ne amã mehkĩnti ne. Ne quêt gàpênxà ita kam, ca ha to acrà necumã gũcanãr to apa, ne neeme hirôa pê amji ton to apa to prãm nare. 12 Ne cama Jeju te amji kam hapac xà kôt to amji cujtên kam to acrà tu, ita na ca ha gõtpê cahi na akrĩ, rohnỳtti mã. Hõhõ, pom ite amã ampo tohahkre par itajê kôt, quê ha jũ caxuw acaxwỳn ihtyc nare, ne quêt Pahpãm cahê na atĩr rohnỳtti mã. Pê ca me hàhtô kam mare mã amji jarẽn to hane he:
— Wa Jejua to amji mã ihimpej, ne ihkôat ipa, ne cumã ijàpên to ipa — hane. Pê amcro ata na Pahpãmana ahwỳ, ca Jeju cape na apa rohnỳttimã xà caxuw.
13 Ỹhỹ Timot, wa ha amã ijarkwa ta, Pahpãm meJeju kam mare mã. Pê Pahpãm ampo cunea mã amji toipijapar xà caxuw, cumã cute amjikam hapac xà gõ. Pê Jeju krĩ jõ pahhi pê Pirat cunamã cupê Pahpãm kra na amji jarẽn to impejti. Wa ha Pahpãm me Jeju kam mare mã, amã ijarkwa ne amã:
14 — Por ite amã ampo cunea to hahkre atajê, ca ha ampeaj kam kampa, ne catyt kam apa ita na, quê ha ahnaahacpỹ ne me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô teamji jaxàr xà jõ amcro kam ahtwỳ — hane. 15 Quê ha Pahpãm hacpỹa ne pjê ita wỳr Jeju kujate. Ne Pahpãm pyxit peaj, ne cupê mehcunea jõ Pahhiti, mã mehcunea impejti na me cumã harẽ, ne cupê pahhi catêjêcunea jõ Pahhiti, ne cupê mehhimpejcatêjê cunea to Ihhimpej catê cati. 16 Ne pyxit peaj, quê ha nee jũcaxuw ihtyc nare. Ne pyxit peaj ne impeaj toimpej. Ne impej ita pê ihhêj rũm pyt cuna mã irĩt xà prà. Ne jũ wỳr quê jũmhõmpun mã awcanã. Ita pyràc pej ne, jũ wỳr quê me paxũmre kêanre nõ awcanã, ne Pahpãm pejti ata na ahtêp ne hõmpu. Rỳ jũ caxuw jũm te hõmpun nare, ne jũ wỳr cu me pahnõ hõmpu. Quê ha pjê cunea kam mehcunea amji mã me hũpa. Ampo na? He pyxit peaj, ne cupê me pahcunea to ihhimpej catê, rohnỳtti mã.
Pê Pawrô Timot mã cute me hakràj catêjê to hahkre
Ruc 16.9
17 Ne wa ha cormã hipêr amã me hakràj cati atajê to icakôc crire ne. Ne por pjê ita kam me hakràj cati atajê, ca ha me cumã, quê ha nee ameamji to cati prãm nare, ne nee me hõ pore to pit mã ame amji to ipijapar to prãm to me ipa nare, ne quêt Pahpãm to quê amji mã mehhimpej to prãmto me ipa. Ampo na? Quê ha ihtỳj jũ caxuw hõ pore ata hamre, ne Pahpãm quê ha quêt jũ caxuw hamre nare. Ne Pahpãm mã me pahkĩn, na ri me pamã ampo cunea jõr to catia to ipa, mã hũrên me pajakryti. 18 Ne me hakràjti atajê mã garkwa ta, quê mehkwỳ to impeaj ne, ne pom cute mehkwỳ to impejti ita to, quê ha hakràj cati. Ne me to hàhcajrẽnti to ipa, ne ihtỳj mehkwỳ mã me hàhcukrêj jõr to me ipa. 19 Quê ha cute ita to ame hajỹr na, quê ha kỳj pê, Pahpãm cahê na, amji mã me hàhcukrêj itajêato cuprõ. Hõhõ, quê ha me hane, ne Pahpãmcahê na amji to me ipijapar rohnỳtti mã.
Pê Pawrô Timot mã amji jarẽ
20-21 Ỹhỹ Timot, pom ite amã ampo jarẽn itajê, ca ha amji mã nõr to impeaj to apa, ne ma to amji japackre ne ihkôat apa. Ne me akwỳ kwỳa hãn ne Pahpãmmã ampo kĩn nare atajê to pit mã amehcakôc to me ipa, ne me amji jarẽn to mehhêj xi to:
— Me imã ri quêt ampo itajê cunea jahkre pej — hane. Cwỳrjapê ri ramã cute me Pahpãm jõ pry cupan ne mehhyr, ne Jeju te amji mã mehhimpej jicu. Ne ca, ca ha cute me hajỹr catêjê pê ampỳa mã apu apa. Ne hamre, imã Pahpãm jarkwa kôt me apeaj na me apa na me ato prãm. Hamre.