Me To Ihhimpej Catêjê Wỳr
HAPU NA JOWÃW JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê Jowãw pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ. Ne cute por pyjê nõ te hũrkwa kam me cumã ampo kên to hahkre catêjê na amji caxàr ata mã, pom cu me hapu nahõ kàhhôc cahyt ita kujahêc. Na ri hõ kàhhôc ita japrỳ te Jeju Na Mehkwỳ Jakrã To Ihhimpej Catêjê Wỳr, Hapu Na Jowãw Jõ Kàhhôc (2 Jowãw). Ne kam cute cumã mehhêj xi catêjê cawpa, mãr quê nee me kam hapac nare.
1
Jowãw te amji jarẽn xà
Hàpà me ikwỳ to mehhimpej catêjê! Ỹhỹ, imã me apê me akwỳ to mehhimpej catêjê kĩnti atajê. Ampo na? He ihhêj rũm me apê menxyrxwỳapyràc, ne me akwỳ itajê pê me akra pyràac. Pahpãm te ri me hamãr caxuw me acapi. Ỹhỹ, ipê Jowãw pê Jeju na mehkwỳ to ihhimpej catê, itea wa me amãihkàhhôc ita kujahêc. Ampeaj kam imã me akĩn, ne ita ri Pahpãm te amji kam hapac xàa kôt, catyt kam meipa itajê cunea mã hanea ne me akĩn. Ampo na ri imã me akĩn? Nee mã ampo na nare, wa Jejuto amji mã me ihimpej to me ipa, cwỳrjapê ri cute me imãme akĩnti ton, na ri ampeaj kam imã me akĩn. Ne neequêt Jeju pê ihhêj xi catê nare, ne quêt cupê ampeaj kam catyt kam ipa catê, ne ihtỳj hãn ne me pahcunea kam ihkrĩ, ne me pahcahê na apu ipa rohnỳtti mã.
Ne wa ijõtpê Pahpãm mã me pahcunea cajrẽn to ipa to hane he:
— Ijõ Inxũ Cati, wa ha akra pê me ijõ Pahhiti pê Jeju Crixtô me ajwar me ana ahwỳ. Ca me icaprĩ, ne me ijamãr to impeaj ne. Ne me imã me icaxwỳn kam, ite amji mã me ampo cupa xà nare gõ, mãr wa nee amji mã ame ampo cupa nare, ne me icarĩcti kamame ipa, ampo kên jipôc ri. Ne hanea ne catyt kam me imã ite amji kam ijapac xà impejti to, ne me imã ajpẽn kĩnti to, wa me imã ajpẽn kĩnti ne — hane.
Wa ite me akôt me ipa catêjê kwỳ pê, ihhêj rũmme ikra te catyt kam Pahpãm jarkwa kôt me ipa atajê kwỳ cajpar, ne ampeaj kam me hũrên ijakry. Ampo na? He catyt kam me papa ita na ri Pahpãm te me pahcunea mã harkwa hyr, ne ahna me pamẽn.
Cu ha me pamã ajpẽn kĩnti ne
Jowãw 13.34-35; 1 Jowãw 2.7-11
Ne ita caxuw wa ha ite me gapackre xà ita na me amãihhôc to hane he:
— Cu ha me pahcunea ajpẽn kĩnti kam ame papa — hajỹr. Ne pom ite me gapackre xà ita pê nee curmã ite me gapackre xà ata nare, ne cupê mam, por pê ca Jeju to amji mã me ahimpej xà ata. Cu ha pahte catyt kam ame ajpẽn kĩnti to me papana, cu ha ramã, por pê Pahpãm me pamã harkwa hyr xà atana pahtỳj me kampa, ne ihkôat ramã me amji ton to me papa.
Mehhêj xi catêjê nee Jeju te me hũmre na amji ton na me harẽn nare
Roman 16.17-18; 1 Timot 5.22; 1 Jowãw 2.18-26
Ne ramã pjê kam mehhêj xi catêjê jàhtôa ne amehcahkũm atajê ri hãn ne me Jeju jarẽn to me hane he:
— Nee Jeju ita pê Pahpãm nare — hane. Atajê pê ri Jeju Crixtô curê xwỳn, na ri ihtỳj me pamã mehhêj to prãm. Ca ha nee mempar nare. Côt ca me kampa, ne me Pahpãmmã ate me gàpên xà ton itajê jahpan xà na, cute me amã hàmjõr xà atajê kwỳ to ame acto.
Ne por jũm te Jeju te me hapackre xà impar nare, ne hirô pê ihpỳm ata, nee Pahpãm jahkre pej nare. Ne por jũmjê te Jeju te me hapackre xàa kôt me ipa atajê, ihtỳj me Pahpãm jahkre pej, ne me Jeju pê ihkra na me hahkre pej.
Cu ha nee mehhêj xi catêjê na me amji to pôj nare
10 Quê ha jũm me awỳr cato, ne nee catyt kam me amã Jeju te me hapackre xà ata to hahkre nare na, ca ha nee ahna me amji caxàr nare, ne nee me gũrkwa mã me to axàr nare. Ne nee me cumã garkwa to:
— Apej pêa mã apa — hajỹr nare. 11 Nãmri ca ha ate me jũm ata mã hajỹr na, caha apê mehkwỳ nõa, ne me hàpên xà kên atajêa kwỳ to me gàpên to me apa.
Pê Jowãw me cumã amji jarẽn kujate
3 Jowãw 13-15
12 Ne cormã ampeaj kam imã me amã ampo jarẽn xàjàhtô, ne cama imã me amã ahna ihhôc prãm nare. Newa ha itỳj jũ caxuw amũ me awỳr icato, ne meakuc ri me amã harẽ, cu ha ajpẽn pyrên me pajakrya to me pajakry.
13 Ne pom ita ri me pahkjêjê ame ipa itajê te me amã amji jarẽn kujahêc, ihkàhhôc ita kam. Itajê pê ihhêj rũm atõaj kra, pê Pahpãm amji mã me capi. Hamre, ita pit.