Cajo Wỳr
JOWÃW JÕ KÀHHÔC CRÊ
Ỹhỹ, pê Jowãw pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne hõ ikwỳ nõ pê Cajo ata mã, pom cu ihkàhhôc crê cahyt itajê kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Cajo Wỳr, Jowãw Jõ Kàhhôc Crê (3 Jowãw). Ne kam cumã Cajo te Jeju jarẽn catêjê tehcajparpyrên hakryti na cumã amji jarẽ. Ne hanea ne cute cumã mehkwỳ to ihhimpej catê ata te amji kam hapac xà kêan kam ipa ata cawpa.
1
Jowãw te amji jarẽn xà
Pirip 4.1; 1 Texarõn 2.19-20
Ỹhỹ ikwỳ nõ Cajo, ampeaj kam imã akĩn. IpêJowãw pê Pahpãm na mehkwỳ to mehhimpej catê, itea wa amãihkàhhôc ita kujahêc.
Wa ijõtpê Pahpãm mã acajrẽn to ipa to hane he:
— Ỹhỹ, ijõ Inxũ Cati, ca ha ikwỳ nõ pejti ita tehcajpa, quê ha impej pêa mã apu ipa to hanea, pom quê ramã caxwỳn kam cumã AcarõPejti to ipa he — hane.
Ne ita ri me arũm me pahkjêjê nõ cator, ne cute me imã me apejti na me apa na, me garẽn. Wa ite me garẽn pejti to me garẽn par, na ri ampeaj kam me apyrên ijakry. Ne cute imã me garẽn to hajỹr he:
— Cajo ihtỳj hõtpê Pahpãm te amji kam hapac xàa kôt, catyt kam ipa — hajỹr. Wa hãn ne me ikwỳ to ihimpej ne me hamã itajêjarẽn par xà impejti itajê to me harẽn pa, ne ampeaj kam hãn ne ijakry.
Pê cute mehkjêjê tehcajpar pyrên Jowãw jakry
Ỹhỹ imã ikwỳ nõ kĩnti ita, quê hãn ne jũa rũm me pahkjêjê kwỳ me awỳr hapôj, ca ate cormã me hõmpun nare cakrô, atỳj me to kênre nare. Ata na ri impeaj to impej. Na ri ita ri me pahkjêjê kwỳ cator, ne cuteita ri me cupê Pahpãm na mehkwỳ mã me garẽn to kênrenare, ate mehkĩnti ne me to impejti ita na. Na wa ite amji kam ijapac xàana amã ijarkwa. Quê ha me pahkjêjê te me apê amji to mehapôj xà ata kam, ca ha nee me hũre kam amehkujahêcnare. Ne ate amji to Pahpãm cajpuaw xà na, ca ha atỳj mecumã ampo gõ, quê ha ma me to pra. 7-8 Ampo na? Nee mã amjia kôt ame ipa nare, ne Pahpãmjarkwa kôt hãn ne ame ipa, cute mehcunea mã Jeju jarẽnpejti to harẽn prãmte. Ne ma me pra, ne nee me cupê Jeju na mehkwỳ nare atajê pê ame ampo cwỳr prãm nare. Cwỳrjapê ri me papê mehkwỳa teme cumã ampo jõr na ri, me cumã ihprãm. Na ri pahte mehtehcajpar catêjê atajê, cu ha pahtỳj, cute me hàpên xà ton xà itajê kwỳ to me apê.
Nee Jeju na mehkwỳ jõ pahhi kên mã Jowãw par prãm nare
1 Jowãw 3.6
Ne wa ite ramã me gõ krĩ kam, Jeju na mehkwỳ wỳrate mehtehcajpar xà ita na, me ato ihimpej prãm to, ite meamã ijõ kàhhôc crire ata kujahêc. Nõ na mã me anõjaprỳ pê Tijot ata ma apu ipar caca, ne ajte cama ihtỳjcumã amji to me gõ pahhi na amji to prãm, ne ramã cute amji to pahhi. 10 Cwỳrjapê wa ha jũ caxuw curi icato, ne itỳjmehcunea kuc ri ihcukij ne cumã awjarẽ. Ampo na? Ihtỳj ampo na apu ito ihcakôc kêanre to ipa, ne ihtỳj ampo na me cumã ito ihhêj to ipa. Ne hanea ne, por me pahkjêjê kwỳ me hỹrmã me hapôj atajê na, nee amji to pôj nare, ne ma ame curê. Ne quê ha mehkwỳa kam jũmjê me ahna amji capa ne mehuwahi to prãm, quê ha Tijot ata nee me ahna me hamãr nare. Quê ha mãnea mã macute me jũm juwahi na, quê ha ihtỳj mehkwỳ pê amji tête me hapôj pa.
Cu ha me hũmre impej pit kôt me papa
11 Na ca ha imã ikwỳ nõ kĩnti ita, ampo pej pit kôtamji to, ne nee ampo kên kôt amji ton nare. Ne por me ampo pejti ton to me ipa atajê pê ri Pahpãmkra, ne por me ampo kêanre ton to me ipa atajê pê riPahpãm jahkre kêatre, ne nee me cupê Pahpãm kra nare.
12 Ne mehcunea me akwỳ nõ pê Temetti ata to mehũjarẽn pejti to me ipa. Ne cute amji kam hapac xà pejtiatajê, ihtỳj ihkôt harẽn xà impejti to harẽ. Ne wa itehajỹar ne amji mã me harẽn to:
— Hũmre ita peaj to impej — hajỹr. Ne ramã ate, iteihêj xi jarẽn nare na, ijahkre pej.
Pê Jowãw Cajo mã amji jarẽn kujate
2 Jowãw 12-13
13 Ne ampeaj kam cormã ite amã ampo jarẽn xàjàhtô, ne cama ahna imã amã ihhôc prãm nare. 14 Na wa ha jũ caxuw awỳr tẽ, ne ijarkwa to akuc ri amã harẽ.
15 Na wa Pahpãm mã acajrẽn to hane he:
— Ijõ Inxũ Cati, ca ha Cajo mã acarĩcti gõ, quê nee apu amji mã ampo cupa nare — hane. Ne ita ri me cupê gõ ikwỳ nõ catêjê cunea te amãamji jarẽn kujahêc. Na ri imã hajỹar, ne ate ahpỹanre na me ikwỳ nõ catêjê mã gũjarẽn par na ato prãm. Hamre, ita pit.