Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr
JUTA JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê Juta pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne hanea ne cupê Jeju tõ te amji to hapu na kjê. Ne cute pjê cunea kam Jeju na mehkwỳ atajê cunea mã, pom cu me hõkàhhôc cahyt ita kujahêc par. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr, Juta Jõ Kàhhôc (Juta). Ne kam cute, por me cupê Jeju na mehkwỳ na me amji jarẽn cakrô, cute amji kam me hapac xà kên kam menxyre to me cumãihhêj xi atajê cawpa.
1
Juta te amji jarẽn xà
Hàpà Jeju kam cu ajpẽn to me pahkjêjê atajê! PorPahpãm te amji mã me acapi ne me anahàhwỳr atajê. Ipê Juta, ne ipê Tijac tõ, ne ipê Jeju Crixtô mã ijàpên catê, ne itea wa me amã ihkàhhôc ita ton. Por Pahpãm mã me akĩnti, mã Jeju Crixtô meapytà atajê mã, wa ite ton.
Ne imã me ana Pahpãm mã icakôc xà te hajỹr he:
— Me pahkwỳ caprĩa ne, ne me caxwãm pê me cumã mehcarĩcti gõ, ne amã mehkĩnti ne. Na ca ha me cumã, pom ite amã ampo crê jarẽnitajê catia ne agõ — hajỹr.
Pê mehhêj xi catêjê kwỳ aracri mehkwỳ mã axà, ne me cumã ihhêj
1 Timot 1.18-20
Ỹhỹ, imã me ikwỳ kĩnti atajê. Pê wa ramã ite me amã ihhôc xà na amji kampa, ata pê Pahpãm te me pahkên pê me pahpytàr xà. Na wa ite ajmãr me amã ahna ihhôc. Ne ajteare mã iteto amji kam ijapac, ne hỹrmãipipkjêr xà na, me amã ihhôc. Pê Pahpãm ramã me pamã cute amji kam hapac xà to hahkre, ne me pamã hõr pyxit, pahte me to amji pytàrxà na. Cwỳrjapê wa ha ate me Pahpãm to ate amji kam hapac xà ita jamãr, ne me hũtàr, ne me to amji jahôt prãmte, wa ha ahna me amã ihhôc. Ne ampo na mã wa ha me amã ihkàhhôc ita hôc to hane? Nee mã ampo na nare. He ramã mehkên catêjê kwỳ aracri me pahcatàt kre na me hàr. Atajê cunea pê ampo kêanre to hahkre catêjê, ne me cumã Pahpãm kĩnnare, mã ma amempar caca. Ne cute Pahpãm te amji kam hapac xà intête me ato ipintuw prãmte, me amã ihhêj xia jarẽn to:
— Gapacta ne ate amji mã me ampo kên ton to prãm atajê cunea ton to me apa. Quê ha Pahpãm hõtpê me acaprĩ, ne nee me anõ kên mãme anõ mẽn nare, hahpan xà na — hane. Ne mẽr ampo na mã ame amã ampo kên itajê to hahkre to hane? He taa me ton to me ipa, na ri amji kôat me amã me to hahkre. Ne ramã ma ame Pahpãm me, me pajõPahhiti pê Jeju Crixtô caca, ne ma ame curê. Atajê quê ha ihtỳj mehkên mã me axà. Ampo na? He pê rỳ pêa mã Pahpãm jõ kàhhôc kam ramã me ahna ihhôc.
Cu ha Pahpãm tekjê na me amji jarẽ, ne nee catyt kam me papa nare nare
1 Timot 3.1-9; 2 Petrô 2.1-17
Na wa ha cute me hajỹr catêjê me, ate ajpẽn cujtênna me amã ihhôc, ne me amã to hahkre, mãr ca atỳj me ajpẽn cujtê ne me ajpẽn mã. He pê mam me panquêtjê kwỳ atajê hanea ne ajco cute me amã ampo to hahkre xà kên itajê kwỳato, ajco mehkwỳ mã hahkre to me ipa, ne mehkên mã me axà. Cwỳrjapê ca ha ita pê amji to me guphê. Ne ramã ate me ampo itajê cunea jahkre pej, na ca ate meto amji japackre prãmte, wa me amã harẽ. Ne pê Pahpãm Ejit jõ pjê kên pê me panquêtjê kwỳ cunea pytà, ne me to cato, cakrô pê ihtỳjcute mempar nare catêjê cunea jipej, por pjê kam põ caprỳhti ata kam.
Jĩkjê na pê côjkwa kam mam Pahpãm mã memprar catêjê jàhtôa ne cute me cumã hàpên jicu, ne mam me hàpên xà ata jirôa pê cute mehnõ to cati ne me to impej to prãm to, hacpỹa mã Pahpãm na me apkjê. Pê Pahpãm amji na me hahkre pej, ne mehcunea pro ne wakỳre to mehcunea juwapre, ne me pajarãa mã, awcapàtkôti ata kam me hãm. Mã cormã curia mehcuhhê, rohnỳttimã. Ne quê ha ahnaa Pahpãm te me pahcukij, ne me pahto ipicokjêr xà jõ amcro kam ahtwỳ, quê ha hipêr mehkên mã me axà. Ata jĩkjê na pê Krĩhpôc me Krĩhcumrãrti me, ipu na krĩ kwỳ hũ na pire mã apu ihcuhhê atajê cunea kam, mehkwỳ me amji kam hapac xà kêanre itajê to me. Atajê pê cute amji pê mehprõ caxun me, me hũmre jàhtôa te me ajpẽn caxun. Cwỳrjapê pêPahpãm côjkwa pĩn me hỹrmã cuhykujate, pê me to caxàr tu. Nãmhã cu cormã me hãm xà pupu, ne ma ihkôt me to amji japackre he.
Mehhêj xi catêjê mã nee jũm cupa nare
Cuxà mã, me amã ampo kêanre to hahkre catêjê atajê ihtỳj mehkên xà kêanre itajê ton to me ipa. Ne ihtỳj cute mehkên ton xà atajê kôt meamti. Ne me hĩ me, cute amji kam hapac xà mea mã, amji pê me to kên, ne ma ame pajõ Pahhiti pê Pahpãm par caca, ne ihtỳj me côjkwa kam cumã memprar catêjê carôt tỳjti atajê incrôn kêanre. Pê quêt côjkwa kam Pahpãm mã me hàprêcatêjê jõ pahhi pê Miquer neeihcakôc xà to hajỹr nare. Pê Mojxe xwỳ na Miquer me, me pahcurê xwỳn pê Xatanaj ajcaxê, ne me ajpẽn mãn kam tẽ. Pê nee Miquer harkwa jàmcrônxà nõ to hàmcrôn nare, ne cama hõ Pahhiti to me pahcurê xwỳn mã ihcakôc to hane he:
— Quê ha jũ caxuw ijõ Pahhiti acrôn xà kêanre nõ to acrô — hane. 10 Ne me hũmre itajê nee me ampo jahkre pej nare kam, ihtỳj me hàwxũn xà kêanre kam pra. Ne ihhêj rũm me cupê ampo jàprê te amji kôt hakopnare ata, ne ihtỳj ame jũ mãn to me ipa, atato quê ha me taa me amji kên mãme amji mẽ, ne me hamre pa.
11 Ỹhỹ, quê ha ihkên mã hàr to hanea, pom quê pê me panquêtti Cãn apu ihtõ caca ne ihcura he. Pê Parãw xwỳ ata hanea ne ihkên xà ata to. Ne cute mehkwỳa mã ihkêanre xà to hahkre jahpan xà na, ajco me curê xwỳn atajê jũhkra kamamcwa. Pê Côre xwỳ ita hanea ne mehkwỳ to pahhi na apkjê ne ame kam incryc. Jĩkjê na mã menquêtjê atajête amji kam me hapac xàa to me amji kampa he, ne ihtỳj me amji cura, ne amji to me hakràj to prãm, ne pahhi cuna mã mehcakôc kêanre. Hõ, pê menquêtjê incrê atajê ame hane ne mehcunea me hamre tu, ata jĩkjê naquê ha me amã ampo kêanre to hahkre catêjê atajê ihtỳj me hamre.
Mehhêj xi catêjê kôt hamreare
12 Ca hõtpê hãn ne me cuprõ, ate ajkam me gàpàn ne me akõm prãmte. Ampo na? Nee mã ampo na nare. Pom ca ame cuprõ itajê me amã ajpẽnkĩnti na, ca me cuprõ. Ne ahnaa ri Pahpãm mã impej, meakam. Ne pom me hũmre kêanreitajê hãn ne me acajpuw acjêj, ita na ri ihkêanre, ne nee mehkõm na mehpahàm nare. Ne ampeaj kam me hõ to mehtũm prãm. Ne ihhêj rũm me apê cupẽhkà impejti jakati ata, ne cute me hajỹr catêjê pê ihhêj rũm ampotũmti kêanre te ame atũm xà ata. Ne cute me hajỹr catêjê hõtpê me amã ampo to awjahkre, ne nee me amã hõr nare. Ne jũ caxuw quê me amã ampo atagõ. Ne me cupê ihhêj rũm cama apu ahcakrã, ne nee ta wrỳc nare, mã pjê incràre ata pyràac. Ne me cupê ihhêj rũm pĩxô pàr, mã hãn ne hô xàa kam ahtwỳ, mã nee hô nare ata pyràac. Ne me cupê pĩxô pàr jarê me amã catõtõc, ne ihcapĩr mã incrà neincrà tu ata pyràac. 13 Ne mehkên itajê pê ihhêj rũm côxwa te ihtu to imprar, ne amji jakàn pê cute hàmprô tũmti juwahi ata pyràac, ne ampeaj kam me kam pahpahàm. Ne me cupê caxêre pê ihkrĩ xà jamreare ata pyràac, ne amjiakôt ame ipa. Pê Pahpãm awcapàtkô tycti kam me to awcapê, mãr quê curia ame ipa rohnỳtti mã.
Quê ha mehhêj xi catêjê mehhêj xi jahpan xà na me amgõ
14-15 Pê Enoc xwỳ, Atãw xwỳ jakàn pê, rỳ pêa mã ihkrĩ, ne mehkêanre itajê to hũjarẽn to hane he:
— Me hõmpu he, quê ha me pajõ Pahhiti pê Pahpãmajpên pjê wỳr cumã me hàpên catêjê impejti jàhtôti atajê to mõ. Quê ha mehcunea cukij, ne mehkên catêjêcunea kên mã me cumẽ. Pom me Pahpãm par nare itajê me, cute me ampo kên ton to me ipa catêjê me, cute Pahpãm cuna mã mehcakôc kêanre atajê me, quê ha mehkênmã me cumẽ — hane. Hõ, pê Enoc xwỳ me to hũjarẽn to hane.
Mehhêj xi catêjê te amji kam me hapac xà kêanre
Carati 6.1-2; 2 Petrô 3.3; Tijac 5.19-20
16 Ne ampeaj kam me hũmre itajê jàhcahhõn xi, ne cute me ahna xwỳ xi, ne cute me ampo kên xen. Ne ampeaj kam me harkwa cràre, kôt hamreare, ata to cute amji to me hàmnãn xi. Ne cute me cupê ampo cwỳrprãmte me hàhcukrêj kôt me cumã ihtỳj nare, nehãn ne me cumã ihcakôc rerecre, ne impejti na, me harẽ.
17 Ỹhỹ, me ijõ ikwỳ nõ catêjê, nee ca meapê mam itajê pyràc ne apu cute me hajỹrcatêjê impar nare, ne quêt me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô mã memprar catêjê to, ca me amji japackre kam me to acrà. 18 Pê hõtpê ajco me amã me amji to hũjarẽn to hane he:
— Jeju te amji jaxàr xà jõ amcro atajê kam, quê ha mehũmre kêanre itajê me awỳr me cato, necatyt kam me apa ita na, cama ame ana acxa. Ne amjia kôt, Pahpãm kaj na, cute amji mã me ampo kên xen xà atajê kôt ame pra — hane. 19 Ne cute me hajỹr catêjê ri ihtỳj me ato ajcokjê. Ampo na? Me kam Pahpãm Carõ Pejti nare na ri. Mã amjia kôt, cute amji mã me ampo kên xen xà atajê ton to pit mã, me amji mã ihhimpej to me ipa.
Cu ha Pahpãm te amji kam me pajapac xà to ajcamẽ
20 Me ijõ ikwỳ nõ catêjê, ca hanee me hajỹr nare, ne quêt cama amji to meapicamẽn to me mõ, Pahpãm te me akam amji to ihhimpej xàa na. Ne cumã me acakôc xà wỳr, quê ha Carõ Pejti cumã acakôc to me amã hahkre, ca ha harkwa kôt cumã me acakôc.
Ampo crê itajê to cu ha me, Jeju te amji jaxàr xà jikaj xà na
21-23 Ne me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô mã me pahcaprĩ catia ata, quê ha ihtỳj jũ caxuw amji wỳr me pajaprô. Cu ha pahtỳj cahê na amji to me papijaparrohnỳtti mã ata jõ amcro, cu ha me hikaj. Hõhõ, ampocrê itajê to ca ha me, Jeju te amji jaxàr xà jikaj xà na. Ca ha Pahpãm mã me pahkĩnti ita to, nee amji pê me gapac kêt nare. Ne pom kyre pê Pahpãm kôt me ipa itajê, ca ha me caprĩa ne, neme cumã aprĩa kam, mehkĩnti kam, me hapackre to me apa, hacpỹa mã Pahpãm jõ pry kam mehpỳm prãmte. Ne pom cute amji mã me ampo kên xenti itajê, ca ha hanea ne me caprĩ, ne guphêa rũm mehtehcajpar tome apa, côt ca hanea ne mehkôt me pahcurê xwỳn jõ cuhyhti mã me axà.
Cu ha Pahpãm te me pahto ihtỳj pyrên me pajakry na, cumã me amji jarẽ
1 Petrô 1.5-7
24 Ne Pahpãm Pejti na me to pahcakôc xà impejti itajê to, cu ha cumã me pahcakôc he:
— Me ijõ Inxũ, ca ha atỳj me ijamã, wa ha nee apê me ikên nare, ne nee apê me gõ pry hyr nare. Na ca ha ma amji wỳr me ijaprô, ite curiakrĩ xà ita kam acahê na me ikrĩ xà na. Na wa ha curi me ipej pit na acuna mã me xa, por wa nee me ikrã kam ampo kên to me amji kam ijapac nare itajê me, me ijĩ tũm nare itajê me, wa ha curi acuna mã me xa, neampeaj kam ahna me ijakry. Ne imã mehcunea te acatihti na me gahkre pej ne apupun name to prãmte hajỹar, pom quê hãn ne mehcunea me hàhcujro xà nõ jàhcujrohti pupu he. 25 Ne apyxit peaj, ne apê Pahpãm, na ca ateakra pê me ijõ Pahhiti pê JejuCrixtô to me imã me ipytàr catê. Ne ateampo cunea jahkre pej catia. Mã quêtmehcunea, ampo cunea jirôa pê amji mã me acupa. Ne me cupê pahhi cunea jirôa pê quêt apê Pahhiti cati, ne mehcunea jirôa pê acarôt tỳjne cati. Ne me imã mehcunea te ampo itajê cunea na me gahkre pej na me ato prãm. Pê ca mam ahnaa akrĩ, ne cormã ahnaa to akrĩ, rohnỳtti mã — hane. Hamre.