5
Pê Namã ma Ixaher jõ pjê wỳr tẽ
2 Pahhi Catêjê 5.1-8
Ne pê caku atajê kam pê Xiri jõ pjê kamkrãhtare jõ pahhi nõ ita japrỳ Namã. Ne ampeajkam ihpa tỳj cakrô apu ihkà xêtti. Ne ihxêtti ata quê ha ihkêanre kam, ihtỳj jũ caxuw ihcura.
Pê Xiri jõ krãhtare ma Ixaher catêjê jõ pjê wỳr me pra ne ajco pyjê to me ahkĩ. Pê Namã hanea ne jũm cuprỳre ita japrô, ne hĩximã cugõ, cute amji mã to cumã hàpên catê prãmte. Neamcro nõ na cahãj cuprỳre ita te hõ pahhi cahãj ita mã:
— Quê rỳ mã ijõ pahhi pê Namã ijõ pjê kam Pahpãm jarkwa to ihcakôccatê ata mã ihkà xêt ita na amji jarẽ, quê caprã — hajỹr.
Mã hĩxi te impjên mã hũjarẽn. Mã Namã te Xiri jõ pahhi mãita na amji jarẽn. Mã hõ pahhi te cumã:
— Hã, mẽr mõ ne Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêita pupu ne cumã amji jarẽ. Wa ha Ixaher catêjê jõ pahhi mã ana ihkàhhôc kujate — hajỹr.
Mã Namã te amji caprãr jahpan xà na cumã ampo jõr xà na cumã kẽn pràtime, wakỳre pràti me, ihkà me, ma to mõ. Ne ma hanea ne hõ pahhi jõ kàhhôc ata, Ixaher catêjê jõ pahhi wỳr to mõ.
Mã ihkàhhôc ata hũjarẽn to:
 
“Ỹhỹ, Ixaher jõ pjê jõ pahhi ita.
Ipê Xiri jõ pjê jõ pahhi.
Ne por amã ihkàhhôc to mõ ata pê imã hàpên catê.
Ca ha imã, cumã ihkà xêtti ita caprã” hajỹr.
 
Mã Namã Ixaher jõ pahhi wỳr ihkàhhôc itato cator, ne cute cumã hõr. Mã cute ihkàhhôc ita cahyt jirô pê mãri, cute ihpeacre na me hahkre pej prãmte, amji pêhitô kà jipôn, cute me amji kam hapac xàa kôt. Ne me cumã:
— Xiri jõ pjê jõ pahhi ita te imã ihkà xêtti ita kujahêc, wa caprã. Xà ajkĩ ipê Pahpãm, wa caprã, ne itỳj cumã cute amji kam hapac xà tuwti nõ gõ? Hãpà! Tee ame papijapu prãmte me pahto hahkre — hajỹr.
Mã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê pê Erixêw tepahhi peacre na harẽn par, ne cumã harkwa kujahêc ne cumã:
— Ampo na mã ca apu apec? Ajpên imã Namã kujate, wa ha pa caprã. Quê ha ihtỳj cormã ita ri, pjê ita kam, Pahpãm mã hàpên catê te ipa nahõmpu ne hahkre pej — hajỹr. Mã Ixaher jõ pahhi te Erixêw wỳr Namã kà xêtti ata kujahêc.
Namã caprãr xà
2 Pahhi Catêjê 5.9-17
Mã ma Namã tẽ ne Erixêw jũrkwa wỳr cator, ne harkwa mã hõ cawrô me hõkujti to hàhhuc. Mã Erixêw nee hỹrmã cator nare, ne cute hỹrmã cumãhàpên catê nõ pit kujahêc, quê to ihhimpej to hane he:
— Ca ha ma Côpijapjêr jõ cô wỳr tẽ, ne kam amrõr to xet, ne amjicajpẽr pyrentu, quê ha akà xêt ita amã hamre, ne akà tetet, ne ramã acaprãr — hajỹr.
Mã Namã apu incryac to incryc, ne ma mõ, ne cute cumãme hàpên catêjê mã harkwa to:
— Wa itỳj amji mã: “Mõrmõ quê ha iwỳr cato ne ijũ na cupy, wa haajpẽn mã me icakôc, quê ha ina hũ xi ne Pahpãm mã icajrẽn” hajỹr, cakrô mã ajte nee cute ito hajỹr nare, ne cama cute imã harkwa ita kujahêc. Ne ijõ pjê kam cô ita, Ixaher jõ pjê jõ cô itajê cuneajirôa pê ihtetet ne impej, cute jũm caprãr xà caxuw. Ne mẽr ampo na mã wa curi cô ata kam ixwỳr, quê icaprãr nare? — hajỹr. Ne apuincryc ne ma cawrô jõ kujti to tẽ.
Mã ihtẽam kam cumã mehàpên catêjê te me cumã harkwa to:
— Ijõ pahhi, quê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê camaampo jahkre kêatre na amẽ namã, ca ha atỳj to. Nõ nãmã ca ha ajte nee hahkre kêt nare ita ton nare? — hajỹr.
Mã Namã te cumã me hàpên catêjê impar, ne maCôpijapjêr jõ cô wỳr mõ. Ne cute kam mrõr to xet, mã pea ihkà impejpyrentu, ne ihkà ita pê ihhêj rũm ahkrare kàtetet. Mã Namã me, cumã me hàpên catêjê me, ma mehcunea te me amji jaxàr, Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê wỳr, ne me cator, ne cuna mãme xa. Mã Namã te Erixêw mã harkwa to:
— Hamre, ita caxuw wa ite pjê cunea kam Pahpãm ita pyxit peaj na hahkre pej, ne cupê Ixaher catêjê Pãm Cati. Xà ca ha atỳj ate icaprãr jahpan xà na, ite amã ampo jõr xà itana amji capa? — hajỹr.
Mã Erixêw cumã:
— Wa ha Pahpãm kam mare mã amã amji jarẽ, wa nee ihnõ na amji caxàrnare — hane. Mã Namã ihtỳj cormã to kampa, mã nee cute ihnõ na amji caxàr nare.
Mã Namã cumã:
— Wa ha ma ijõ pjê wỳr amji jaxà, nepor Ixaher catêjê Pãm Cati pyxit peajata, wa ha itỳj kampa, ne to pit mã, amji mã ihimpej to ipa — hane. Ne macute amji jaxàr, hõ pjê wỳr.