6
Côjkwa pĩn Pahpãm jõ krãhtare
2 Pahhi Catêjê 6.8-18
Ne pê caku nõ na, Xiri catêjê me, Ixaher catêjême ipijapu kam tẽ. Ne hãn ne ajco me kam imprar xà wỳr, Xiri catêjê jõ pahhihõ krãhtare jõ pahhi kwỳ me ajpẽn pa, ne me ajpẽn mã:
— Por curi me papicaxêr xà ata ri, pjê ata kam, cu ha me pajõ krãhtare to me cuprõ, pahte me Ixaher catêjê jõ pahhi pro prãmte — hane.
Mã ramã Erixêw te mehahkre pej, ne Ixaher jõ pahhi mã hũjarẽn, mãr quê amji to huphê, quê Xiri catêjê jõ pahhi ata nee mehpro nare. Hõ, pê ajco Erixêwjũjarẽn xà ata me cumã amji jahkre pej gõ to hane, na pê me amji pytà. Ne ihtỳj ajco me to hajỹr to xa.
Mã Xiri catêjê jõpahhi tee apu amji jahkre, jũ mã quê ha ajte. Ne pea cute krãhtare jõpahhi catêjê na hàhwỳr, ne me cumã:
— Jũm te mã ajte Ixaher jõ pahhi mã pahte me ajpẽn par xà ita jarẽn? — hajỹr.
Mã krãhtare jõ pahhi nõ ita cumã:
— Nee me pahkwỳ nõ te me hõ pahhi mã hũjarẽn nare. Ne por Pahpãm jarkwa toihcakôc catê pê Erixêw ata te ri hõ pahhi mãhũjarẽn, ne ihtỳj cumã ate ahtee gũrkwa caxwỳn kam acakôc xà ton atajahkre pej — hane.
Mã Xiri catêjê jõ pahhi te ahna me mẽn, ne me cumã:
— Me hapên to mõ ne mehpro — hajỹr.
Mã amcro nõ na jũm te Xiri catêjê jõ pahhi mã Kwapijakrut jõkrĩ kam Erixêw apu mõr na harẽn. Cwỳrjapê ri pahhi te hỹrmã hõ krãhtare jàhtôa ne ihkujahêc, hõcawrô me, hõ kujti mea mã. Mã caxwa ri Kwapijakrut jõ krĩ mã me cator, ne cute me krĩ krã.
Mã Erixêw mã hàpên catê nõ intuwre nõ ita iràrà na hỹr, necute põ pê, krĩ pu na Xiri catêjê jõ krãhtarekwỳ pupun. Mã me cumã hũpa mã ma Erixêw wỳr tẽ, ne cute cumã hũjarẽn to:
— Ijõ pahhi! He ramã me pahcurê xwỳn te me pahkrã tu ita kam, jũ mã cu ha ajte? — hajỹr.
Mã Erixêw cumã:
— Apu amji mã panare. Ampo na? Pom me cumã krãhtare jàhtô ita jirôa pê ri me pamã hàhtô — hane. Ne cute Pahpãm wỳr ne cumã:
— Me ijõ Inxũ, wa ha awỳ, ca ha imã hàpên catê ita to jũ mã, quê côjkwa pĩn me pra jõ krãhtare pupu — hajỹr.
Mã Pahpãm te ihhêj ne into jahkjên, mãrquê ihtỳj me hõ krãhtare pupu. Mã cute cuhy te cawrô me, hõ kujti ita me hàhkà jakôt nõ ita to hipu tu na hõmpun.
Mã ramã ajpên Xiri catêjê jõ krãhtare te amjimã mõr, krĩ wỳr.
Mã Erixêw te Pahpãm wỳr ne cumã:
— Me ijõ Inxũ, me to into tũm — hajỹr. Mã Pahpãm te Xiri catêjê jõkrãhtare cunea to into tũm. Hõ, Pahpãm te me to hajỹr, ne me cupê cumã hàpên catê ata pytàr. Hamre.