PJÊ JÕ PAHHI CATÊJÊ KWỲ
11
Ỹhỹ, pê pahhi Xarômãw tyc jakàn pê ri, pê Juta catêjê atajê me cupê Tawi tàmxwỳ catêjê to pit mã amjimã me hõ pahhi. Pê pahhi kwỳ crêre atajê impej ne ihtỳj Pahpãm jarkwa kôt ame ipa. Ne mehkĩnte pahhi kwỳ cati atajê ma ame Pahpãmcaca, ne ihtỳj, mehkwỳ mea mã, me to hapac kêt to me mõ.
Juta jõ pjê jõ pahhi Jôwat jarẽn xà
2 Pahhi Catêjê 11.1-21
Pê caku jàhtôa jirô pê, Juta jõpjê jõ pahhi nõa ty. Ne pê ihtỳj ihkra jaxà kam, inxi amji to pahhi prãm. Ne pê cahãj ata japrỳ Atarijkwỳj, ne ihkêanre. Ne cute ihtàmxwỳ itajêcunea jipej na me mẽn, mã cute me hipej. Pê pyxit peaj ne cormã incrire, ne haprỳ Jôwat. Pê into catyjre haprô, ne ma to tẽ, ne Pahpãm tome amji kam hapac xà jũrkwa kam to amxu. Mã nee cute ihcuran nare. Mã curia cute me to ipijapar to caku to xêj.
Mã Atarijkwỳj te amji to pahhi, ne ihhimpej to caku to xêj. Mã Pahpãmmã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi pê Jojata te me hũjamãr catêjê jõpahhi na hàhwỳr. Pom krãhtare Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwajamãr catêjê atajê jõ pahhi me, me Atarijkwỳj jũrkwa jamã atajê jõ pahhi me, cute me ahna hàhwỳr.
Mã cute me cuprõn, ne ma ajpẽn pê ame jũm te, jũm mã Jojata cakôc xà ata jarẽn tête me ajpẽn mã. Mã mehcuneate ampeaj kam, nee jũm mã me harẽn nare na me amji ton. Ne cute me cumã, por pê pahhi xwỳ ty ata kra pê Jôwat to ipipẽ, mã cute me hõmpun. Mãpea Jojata te me to ihhimpej to hajỹr he:
— Ca ha me akwỳ me Atarijkwỳj jũrkwa jamã, mãr quê nee jũ kam ihtẽm nare. Ne me akwỳ me Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa krã, ne kamhũmre intuwre pê pahhi xwỳ kra ata jamã. Quê ihhêaj to jũm apu ihkra ita to jũ mãn prãm, ca ha me jũm ata pro ne mehcura — hajỹr.
Mã Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi te mam pahhi xwỳ kra intuwre ita japrôr, ne me kam mare mã ihkrã mã pahhi krãhkà mẽn, nepea cupê pahhi xà caxuw, hanea ne ihkrã kam ampo cacôimpêti ata jaxwỳr. Ne cute cumã ihkàhhôc kamPahpãm jarkwa ata jõr, ne to pahhi tuw. Mã mehcunea ame cumã me hũhkracahhy, ne ame cumã caràr to:
— Pahhi tuw! Ca ha caku jàhtôa kam amji to ajpa! — hane.
Mã Atarijkwỳj te mehtàmxwỳ jipej ata te me harkwa xãmti ata kam hapac, ne ma Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr ipicahur, ne cute pahhi tuw pupun. Mãkrãhtare te hũtàr tu ne to xa, ne cama ame hakry, ne ame hõhhi cakô. Mã Atarijkwỳj caràr, ne cute harkwa to:
— Côt ca me acunea icuna mã me akên? — hajỹr, ne ihpeacre.
Mã Jojata te krãhtare jõ pahhi mã Atarijkwỳj curan na hũjahkre ne me cumã:
— Me to acato, ne nee Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam mehcurannare. Ne por jũm te ihtehcajpar prãm ata mea mã, atỳj mehcura — hajỹr. Mã cute mehpro ne ma põ mã me to cator, ne cute mehcuran, mã hamre.
Ne caxuaw pê cormã Jôwat na caku te xet peaj cakrô, ihtỳj cutepjê to ihhimpej kam ihtẽm. Mã Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhipê Jojata ata te ihtehcajpar kam ihtẽm, ne ihtỳj hõtpê ihtehcajpa. Mãcute mehkwỳ mã, pahpãm cahàc krekà pê Pahar ata jũrkwa jũhhyr ne to hamre na, harkwa hyr. Mã hỹrmã me mõ, ne cute me hũhhyr.
Pê pahhi pêJôwat ata catyt kam Pahpãm jarkwa kôt ipa, ne Juta jõ pjê to ihhimpej to caku to cwarẽnta ne ty.