18
Juta jõ pjê jõ pahhi Exequij
2 Pahhi Catêjê 18.13; 19.1-37
Ne caku nõa na pê Juta jõ pjê kam pahhi nõ ita haprỳ Exequij. Ne Krĩpinkrên kam ajco ihhimpej. Pê Axiri jõ pjê jõ pahhi ata kêanre, na pê nee Pahpãm to amji kam hapac nare. Ne Exequij pê amji mã Juta jõpjê kam krĩ atajê cunea pytà. Pê hõ krãhtare kwỳa hanea ne Krĩpinkrên pytàr prãmte me hỹrmã me cato.
Pê ma Exequij Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr tẽ, cute Pahpãm wỳr, mã cute krĩ pytàr prãmte. Ne cute ihkà impejti ata jipôn, ne cupẽhkàkêanre nõ ata to ihkà, cute me cumã amji kĩn nare name hahkre pej prãmte. Ne ma cute Ixaj pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê ata wỳr jũm kujahêc, mãr quê jũm cumã awjarẽ quê Pahpãm mã mehcajrẽn. Mã ma tẽ ne cute cumã hũjarẽn. Mã Ixaj te Pahpãm mã krĩ kam mehkrĩ atajê cajrẽn.
Mã Pahpãm te kam hapac ne cumã:
— Wa ha Axiri jõ pahhi ata te hacpỹ mã hõ pjê wỳr amji jaxàr na meto, quê ha amji jaxà, quê ha curia jũm ihcura — hajỹr.
Mã hamre, amcro nõ na ma hacpỹ mã krãhtare atajê te hõ pjê wỳrme amji jaxàr to me amji kam hapac. Mã ihtẽm xà wỳr Axiri jõ pahhi te Exequij mãihkàhhôc juwahi, mã ihkàhhôc ata hũjarẽn to:
 
“Ỹhỹ, por côjkwa kam me Apãm Cati ata, ca nee ampeajkam ame kam gapac nare.
Quê Apãm Cati te, ite Krĩpinkrên to kên nare na me ijarẽn na,
ca ha nee kam megapac nare.
Ampo na? Wa ha itỳj me amji jaxà ne ame ato kêanre ne.
Neramã mehcunea te, por wa pjê kwỳ kam ite me amji hi ata ri,
ite ame ampoto kêanre na me cumã me ijahkre pej.
Mãnee jũ ri me hõ pahpãm cahàc krekà itajênõ te jũm pytàr nare,
na wa ite mehcunea to hamre tu” hajỹr.
 
Mã cute Exequij mã hõ kàhhôc ita kujahêc. Mã cute ipyr ne cahyt jirô pê, maPahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr to mõ, ne cute kam hir, nePahpãm mã ihcakôc to:
 
— Hã, me ijõ Inxũ Cati,
apyxit peaj ne apê Ixaher jõ pjê Pãm Cati, ne apê côjkwa jõPahhiti.
Ca pjê kam pahhi itajê cunea to ahimpej.
Ne caa pê ca côjkwa mepjê to.
Me ijõ Pahhiti ikampa,
ne pom Axirijõ pjê jõ pahhi te ihkàhhôcton ita pupu he.
Cute atĩar cuna mã ihcakôc xà kêanre ita to ihcakôc he.
Me ijõ Inxũ,
he ampeaj kam ri cute ampo kra me, krĩxàre kwỳ cunea jipej,
ne cute me hõ pahpãm cahàc krekà atajê to caxàr partu.
Ne por me hõ pahpãmcahàc krekà atajê akĩn te nee ihtĩr nare,
na ri cute me to hamre.
Ne ampona ri cute mehcunea to hamre? Nee mã ampo na nare.
He me hũmrea te ri pĩ me kẽnte me hõ pahpãm cahàc krekà atajê ton,
cwỳrjapê ri cute to hamre.
Ne me ijõ Pahhiti, pahhi ita pê me ipytà.
Quê ha mehcunea me apyxit peajpê Pahpãm Cati na me gahkre pej — hajỹr.
 
Jirô pê mã ri Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê pê Ixaj te pahhi Exequijmã Pahpãm jarkwa kujahêc. Mã harkwa ata hũjarẽn to:
 
“Wa ite me ate Axiri jõ pjê jõ pahhi to me imã acakôc xà ata na me apar.
Na quê ha nee me gõ krĩ mã me hàr nare. Ampo na?
He pa wa ha me cupê me apytà” hajỹr.
 
Ne caxwa ata kam Pahpãm te Axiri jõ pjê jõkrãhtare jàhtôa jipej. Ne iràrà na Krĩpinkrên catêjê pimprar necute me curê xwỳn jàhtôa tyc pit pupun.
Cwỳrjapê Axiri jõ pahhi tehõ pjê wỳr amji jaxàr pyrentu, ne hõ krãhtare cahhur me, me cator. Mã amcro nõ na mehkraa te mehcuran. Hõ, pê Pahpãmpahhi Exequij jõ amcro kam Krĩpinkrên pytàr to hane.