22
Juta jõ pjê pahhi pê Joxij
2 Pahhi Catêjê 22.1-20; 23.1-25
Ne pê caku jàhtôa jirô pê Juta jõ pjê kam mehkrĩ atajê cunea hipêr me Pahhiti pê Pahpãm to mehapac kêt ne me cumã hikra. Ne pê cakuata kam krĩ jõ pahhi ata japrỳ Joxij, ne cupê hũmreimpeaj, ne quêt ihtỳj cumã Pahpãm pynãr prãm. Cwỳrjapê ri cute pahpãm cahàc krekà cunea tohamre, ne Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa to apu impej partu.
Mã amcro nõ na, Hirquij pê Pahpãm mã mehcajrẽn catê jõ pahhi ata apuPahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa kam mõ. Ne cute Pahpãm jõkàhhôc weaj nõ ita mã cator, ne cute ipyr, ne cute pahhi Joxij mã ihkujahêc. Mã jũm te Joxij mã Pahpãm jarkwa na ihkàhhôc wej ata cahyt, mã cute impar, nehũ na ihpec pyrentu.
Ne cute Hirquij na hàhwỳr ne cumã amji jarẽn to:
— Ỹhỹ Hirquij, ate imã Pahpãm jarkwa weaj kujahêc ata, jũm te imã cahyt, wa ite impar, ne ajte ipeacre. Ne mõ ne Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa mã axà, ne cumã icajrẽn. Ne cumã me papê Juta catêjê cunea cajrẽn. Ampo na? Cu ramã nee kam me pajapac nare. Mã ame pahkam incryac to incryc, mã hõ kàhhôc ita kam cute me pahna amji jarẽn — hajỹr.
Mã Hirquij me, mehkwỳ atajê te impar, ne ma Pahpãm mã mehcajrẽn catê cahãj ata wỳrme mõ. Ne cute me cumã pahhi Joxij te ampo cunea na ihpeacre, mã cuteamji cajrẽn na hàhwỳr xà na, cumã harkwa kujahêc atajê cunea jarẽn.
Mã mehcajrẽn catê cahãj ita te Hirquij mã harkwa to:
 
— Ca ha pahhi mã awjarẽ, nãmri Pahpãmte pahhi ata mã harkwa kujahêc to:
“Pa wa ha krĩ ita cunea jipej tu.
Nepor ihkàhhôc kam ampo kên cunea na ihhôc ata, quê ha ihkên to hane.
Ampo na? He me ikwỳ pê Juta catêjête cama ramã me ito hapac kêt,
neahti na ame hõ pahpãm cahàc krekà atajê kĩn,
na ri ampeaj kam me kam icryc,
por cute ame ampo ton atajê incwỳrjapê.
Ne Joxij, atea ca gõtpê ipar, ne ikam mare mã, icuna mã,
ate apeacre na imã amji jarẽn, ne amji pêakà jipôn, ne acwỳr.
Cwỳrjapê ca ha nee ampo kên atajê cunea pupunnare.
Wa ha nee gõ krĩ to hamre nare, ca ha ahnaa jũ caxuw ty, wa hacormã krĩ ita jipej” — hajỹr.
 
Mã hacpỹa mã pahhi Joxij wỳr cute mePahpãm jũjarẽn ita to me amji jaxàr, ne me cumã harẽn, mã cute impar. Ne cute mehkwỳ to cuprõn, ne hũpar xà ita to me cumã hahkre.
Mã cute me hahkre pej ne krĩ cunea kôt ame ipicràn, ne kam cute ame pahpãm cahàc krekà jũrkwa atajê cunea to me hamre partu. Ne quêtcute amji kam hapac xà cunea to Pahpãm to meamji mã ihhimpej, ne catyt kam ihkôt me ipa.