HAPU NA ME HŨJARẼN XÀ JÕ KÀHHÔC
20
Pahhi Joxap jarẽn xà
2 Me Hũjarẽn Xà 20.1-30
Pê harã mã hĩkjê pê Juta jõ pjê kam Joxap pê Xarômãw xwỳ tàmxwỳ tàmxwỳnõ, ne cupê Juta catêjê jõ pahhi. Ne ajco catyt kam Pahpãm jarkwa kôt ipa, na pê Pahpãm ajco ihtehcajpar to ipa.
Ne amcro nõ na Mowap catêjê jõkrãhtare me, Amonit catêjê jõ krãhtare me, Etõ catêjê te, ma pahhi Joxap me, Juta catêjê wỳr me harkwa kujahêc, ne me cumã:
— Wa ha me gapu ne me ato hamre tu — hajỹr.
Mã pahhi Joxap wỳr hanea ne cute me harẽn catêjê cator, ne me cumã:
— Ihmat rũm ajpên Côxwatycti jĩkjê pĩn krãhtare jàhtôa neme cator, Xiri jõ pjê me, Geti jõ cô kôt pjê ata pĩn — hajỹr.
Mã Joxap te me harẽn par, mã cupê amji jahkre kêatre, ne cumãpa. Mã cute amji tehcajpar xà na Pahpãm wỳr na amji kam hapac, ne Jutacatêjê cunea mã harẽn to hajỹr he:
— Cu ha me pajàpàn nare kam, Pahpãm mã me pahcakôc ne cumã me amji cajrẽn, me pamã amjikĩn nare kam — hajỹr. Mã cute me kam hapac ne Juta jõ pjê kam krĩ cunea pĩn, Krĩpinkrên wỳr me cator, cute me cahê na me ipijacri xà ata kam me Pahpãm temehtehcajpar xà na hàhwỳr prãmte.
Mã Joxap mehcunea jipôc ri hãm, cute Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa tuw kam, nePahpãm mã ihcakôc to:
 
— Me ijõ Pahhiti pê me iquêtjê jõ Pahpãm!
He apyxit peaj ne côjkwa kam apêPahhiti,
ne apê pjê cunea kam Pahhiti.
Ne apê pjê cunea kam pahhicatêjê cunea jõ Pahhiti.
Ne ampeaj kam acarôt tỳj, ne ampeaj kam quêt atỳj.
Ne jũm quê ato cô? Hamreare! Me ijõ Pahpãm, pom pê ca pjê ita kam mehkrĩ catêjê tome akwỳ mã to hamre ita?
Ne akwỳ nõ Aprãw tàmxwỳ catêjê mã, pê ca pjê ita to awjahkre,
mãr quê me to hõ tekjê rohnỳtti mã. Ne me akwỳ itajê mehkrĩ, ne cute gaprỳ to me cati prãmte
meamã gũrkwa ita xãm,
ne me amã amji jarẽn to hajỹr he: “Quê ha me ikam me ixà nõ cato,
nare, quê ha me ipijapu xà nõcato,
nare, prãm cato,
wa ha itỳj gũrkwa ita kam me acunamã me icuhhê,
ne ate itehcajpar xà na me ana ahwỳ,
ca ha atỳj meikampa ne me ikên xà nõ itajê pê me ipytà” hajỹr.
 
10 Ne ita caxuw, pjê incrê pĩn ajpên cute me ito hamre xà caxuw
me mõr na, ca me hõmpu.
Ne pjê incrê atajêa inquêtjê tête,
pê came iquêtjê jiprõ,
pê nee me hipej nare,
Ejit jõ pjê pĩn me catorxà ata kam,
ne quêt cama me ipu na me ajrõ. 11 Ne hamre, ita kam mehtàmxwỳ te me iquêtjê kĩnte,
me ijipej to prãm to ajpên me mõr na, ca me hõmpu he!
Hamre, ramã cute, pom ate me imã pjê jõr ita tête me icator xàa caxuw ri, ajpên me mõ.
 
12 Me ijõ Pahpãm, ca ha me hõmpu ne me to amji kampa,
ne me imãjũ mã me to, ne me cupê me ipytà.
Ampo na? Me ipê krãhtarepahtỳjti ita pê jũ mã ite me amji ton,
ne me cupê me amji pytàr xàjahkre kêatre cakrô,
wa itỳjapê me ijõ Pahhiti te me cupê me ipytàr na me gikaj — hajỹr.
13 Ne Juta jõ pjê cunea pĩn me hũmre cunea me, mehprõ me, mehkra mea mã cute me cuprõn, ne Pahpãm cunamã me hãm.
 
14 Mã Pahhiti Carõ Pejti ata mehcote na jũm xũmre nõ japrỳ teJajiwer ata mã amji jõr, mã cute mehcunea mã harkwa kôt hũjarẽn to hajỹr he:
15 — Me acunea me apê Juta catêjê me, Krĩpinkrên catêjê me, pahhi Joxap me, me acunea me ikampa! Pahpãm pê Pahhiti te me pamã hũjarẽn to hajỹr he:
 
“Nee ca ame pa nare!
Ne nee krãhtare jàhtôa to hàhtô ne carôt tỳjti ita jarẽn par xàto ame amji mã me apec xà crỳn nare!
He me ipijapu xà ita, nee cupême atekjê nare,
ne cupê ipê me Apãm Cati tekjê, wa ha pa me to amji pytà.
 
16 “Ne apẽ quê ha Xicjõ caprũm jatuj xà kôt, me awỳr kàj mã me mõ,
ca ha ajpẽan kam, ajpẽn wỳr ahpar mã me mõ, ne Xeruwew jõ põ jahkà kam me ajpẽncajpa, ne cama me ajpẽn to xa.
17 Ne nee ame apijapu nare,
ca ha cama ame acuhhê ne ite me apytàr xà ita na, me ipupu.
Me apê Juta catêjê me,
me apê Krĩpinkrên catêjê me,
nee ca ame hũpa nare, ne nee ca ame apeacrenare!
Ca ha apẽ na curi me hỹrmã me mõ,
wa ha hanea ne ipê me gõPahhiti me acahê na me hỹrmã mõ” hane — hajỹr.
 
18 Mã pahhi Joxap jũpar, ne Pahpãm to cati prãmte, pjê kam ihkõn krã to ihpỳm. MãJuta catêjê me, Krĩpinkrên catêjê te me hajỹar, ne ame Pahpãm kĩn to amji kampa. 19 Jirô pê mã ri Rewi catêjê pê Cowat me Côre tàmxwỳ tàmxwỳ atajê te me amji to caprãr ne me xa, cute me Ixaher jõ Pahpãm pê me hõ Pahhiti cati na ameharẽn prãmte, ne kypê me cumã mencrer nare, cute me harẽn xàa to.
20 Mã apẽ mã iràràtia na, ma Juta jõ krãhtare me hỹrmã põ ata wỳr me mõ, mã pry kôt Joxap jàhhuc ne cute me hapackre to:
— Me ikampa, me apê Juta catêjê me, me apê Krĩpinkrên catêjê, Pahhiti pê me pajõ Pahpãm to, ca amji mã me ahimpej kam me to acrà tu ne, quê ha taa meapytà! Ne Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê to me amji mã me ahimpeajne, quê ha ampo cunea me pamã impej pit! — hajỹr.
21 Ne cute ame hõ pahhi catêjê cunea me, me ajpẽn par jirô pê mã ri, Pahpãm mã mencrer kam cute me to ihtẽm, ne ma me cumã increr to mõ, nemencrer xà kôt me to cahi rẽn to mõ. Mã mam mencrer catêjê mencrerto mõ. Ne cute me to increr catêjê kà itajê ajteare mã, ne Pahpãm toamji kam me hapac xà caxuw pit mãimpej, mã me cumã increr to:
 
“Hõtpê ampeaj kam,
me amã ikĩn rohnỳtti mã
pyrên meijakry!”
 
to hajỹr to mõr kwỳa kam, cute me Pahpãm mã amji jarẽn, pry kôt.
22 Ne cute me Pahpãm mã mencrer kam ihtẽm, me ajkaam mã Pahpãm te Amonit me, Mowap me, Etõ jõ krãhtare te ame ipijapu na me ton. Mã cutea me ajpẽn kam ihtẽm, ne me cutea me amji jipej tu, ne me amji to hamre tu. 23 Mã Amonit catêjê me, Mowap catêjê te Etõ catêjê kam mehtẽmne cute me hipej tu. Jirô pê mã ri cute ajpẽn kammencryc ne me ajpẽn kam ihtẽm, ne cute me ajpẽn jipej tu!
24 Mã ma Juta catêjê hawênti nõ kàa na me hàpir, ne ahpar mã meirĩt, ne cute me pjê kam mehtyc pit pupun, mã pjê kam mehtyc pit ame hikwa. Ne nee krãhtare pê me curê xwỳn catêjê atajê nõ cator neihtĩr nare, ne cute amjia kôt me amji jipej tu. 25 Mã pahhi Joxap na kjêjê me hỹrmã me cator, ne cute me krãhtaretyc catêjê pê me hàhcukrêj cunea to me cuto tu, ne me to ihcuhkwỳr he. Ne cute me ampo na hĩ jàhwỳrti atajê to ame amji jahêrpartu. Ne cute me ampoitajê to me ipa to me amcro to incrê! 26 Ne me ahna amcro te cwat kam ri Perac jõ caprũm kam cute me cuprõn, ne Pahpãm catihti na me cumã harẽn. Cwỳrjapê ri cormã ita kam caprũm ita japrỳ te “Pahpãm to me cati xà jõ caprũm”.
27 Ne ma cute me amji jaxàr, Krĩpinkrên wỳr, mã Joxap mehkwỳ mãmam mõ, ne ampeaj kam me cumã amji kĩn. Ampo na? Pahpãm te me curê xwỳnpê hũtàr xà impejti ata to me hũtàr na ri. 28 Ne me cahi rẽn to mõ, ne Krĩpinkrên mã me hàr, mã mehkôt mehàkôr xà japàre me, hõhhi me pàtwỳ to me hàkôr to me mõ, ne me catyatre na Pahpãm to cute me amji japackre xà jũrkwa wỳr me mõ.
29 Mã pjê kwỳ jõpahhi catêjê te me Ixaher catêjê jõ Pahpãm te mentête me curê xwỳn catêjê cunea jipej na me harẽn par, ne ampeaj kam me cumã Pahpãm cupa. 30 Hõ, ita na pê Pahpãm Joxap himpej xà carĩcti na to, mã kam ahcarĩcti. Pê nee hipêr me curê xwỳn nõ me kam ihtẽm nare. Hamre.