TEXARÕN JÕ KRĨ WỲR
Hapu Na Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ. Ne pê Texarõn jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ jakrã mehkrĩ atajê wỳr, pom cu me hõ kàhhôc pijakrut cahyt itajê kujate. Na pê hapu na hõ kàhhôc ita japrỳ pê Texarõn Jõ Krĩ Kam Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Wỳr, Hapu Na Pawrô Jõ Kàhhôc (2 Texarõn).
Ne Pawrô te Jeju to amji mã mehhimpej to me ipa, cwỳrjapê rime cupê Pahpãm tekjê nare atajê ame to kêanre, mã cute me amji pupun xà kêanre to me amji pupun. Ne hõ kàhhôc ita kam, Pawrô te me cumãcute amji mã Jeju to mehhimpej jicu nare na me cumã harẽn. Ne hanea ne cute me cumã pjê jamre xà caxuw, jũ caxuw hacpỹ ne Jeju wrỳc na me cumã harẽn.
1
Pê Pawrô hipêr me cumã amji jarẽ
Ỹhỹ, Jeju kam me ikjêjê, pom ca Texarõn jõ krĩ kam me apa itajê, ipê Pawrô, wa ite me pahtõ Xira me, me pahtõ Timot me, me awỳr mehhôc. Por me apê me pajõ Inxũ Catipê Pahpãm me, me pajõ Pahhiti pê Jeju tekjê na, came apa atajê wỳr ite mehhôc.
Ne wa itỳj me pajõ Inxũ Cati pêPahpãm me, me pajõ Pahhiti pê Jeju mã me anaicakôc to ipa, quê me ato impej to ipa, ne me amã meacaxwãm pê me acarĩcti jõr to ipa.
Pê mehkwỳ pyrên Pawrô hakry
1 Petrô 4.12-19
Me ikjêjê, me acwỳrjapêa ri me ijakry hyre nare. Cwỳrjapê ri me imã ijõtpê hãn ne Pahpãm mã me acajrẽn to me ipa na to prãm ita na. Ampo na? Caampeaj kam Jeju to amji mã me ahimpej to me apa. Ne hanea ne ca ame ajpẽn kĩnti to me apa ita, hõtpê ihcunea name amã ipicamẽn to ipa, cwỳrjapê ri me apyrên me ijakrya to me ijakry. Me imãa, ca catyt kam me amji to apijapar to me apa. Na wa ijõtpê Jeju na mehkwỳ kwỳ mã me akôt harẽn to ipa. Ne por me Pahpãm par nareatajê kam, ca me amji pupun xà kêanre to ame apa, mã ajteare mã, mehkwỳ ame acurê to me ipa cakrô, ca cormã amji to me gũcanãr to me apa, ne Jeju to amjimã me ahimpej to me apa. Hõ, ate amji kam me gapac xà impejti to ate amji to me apijapar xà itajê na, wa Jeju na mehkwỳ kwỳ mã me akôt harẽ.
Ne pom ca me kam me amji pupun xà kên itajêa to pê ramã Pahpãm ihcakôc, ne ahna harkwa ta. Ampo na? Pom me ate amji pupun xà kên itajêa, quê ha Pahpãmkrac ri himpej xà mã me acjêj xà caxuw me acũmpej. Ne quê ha Pahpãm catyt kam ipa ata kam, nee to ihnõcupan nare, ne cute ame ato kên itajê to, tapanhanea ne ame to kêanre ne. Ne me amãa quê ha me akôt xà gõ. Ne hanea ne me imã cugõ, pom hanea ne ite me amji pupun xà kêanre ita jahpan xà na.
Jeju te amji jaxàr xà
Quê ha xa mepajõ Pahhiti pê Jeju pu na cuhypôc pixêrti ata to ahpar mã mõ, côjkwa kam Pahpãm mãmemprar catêjê carôt tỳjti atajê me. Quê ha ajpên mõ ne cato, ne me cupê Pahpãm jahkre kêatre atajê kên mã ame curẽ. Por nee me Pahhiti pê Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti atajê kam hapac narecatêjê to hanea ne apu mehkên mã me curẽ. Ne mehkêanre itajê quê ha me pajõ Pahhiti carôt tỳjti ita pê ampỳa mã amehcuhhê. Na quê ha jũ caxuw Pahpãm te ame to kên xà ata pê me cator nare. 10 Por Jeju te amji jaxàr xà jõ amcro ata na quê haitajê cunea apu hane. Ne amcro ata na, quê ha Jeju na mehkwỳ me cuprõ ne Jeju mãimpejti to mehcakôc. Ne por mehcuneaJeju to amji mã mehhimpej, ne kam me hapac to meipa atajê, quê ha Jeju pejti ne catia na me hõmpu. Ne ate me hajỹar, ca ha atỳj cahê na me acuhhê. Ampo na? Ite meamã Jeju jarẽn pejti jarẽn, ca ate mempar cwỳrjapê.
11 Pahpãm te amji tekjêa na me ana hàhwỳr. Ita cwỳrjapê wa hõtpê Pahpãm mã me acajrẽn to ipa, mãr quê me atehcajpa, ca ate me amji to apijapar xànõ kam me gakryti atajê nõ to, ca ha me amji to ajpa. Me amã catyt kam amji to meapijapar prãm, cwỳrjapê wa hanea ne ahna ahwỳ, mãr quê carôt to me atehcajpa, ca catyt kam amji to me apijapar to me apa ita na. Ca Jeju to amji mã meahimpej kam, me gàpên to me apa, ne ahna me ahwỳ, ate gàpên xà itajê cunea to me ajpẽn ràn to me amõr xà caxuw, hicu xà wỳr. 12 Ita na quê ha mehcunea apyrên ame pajõ Pahhiti pê Jeju japrỳ to mehcakôc pejti to me ipa. Ampo na? Cute me akam hàpên xà cunea impejti name hõmpun cwỳrjapê. Ne quê ha mehcunea me apê hõ tekjê na me gahkre pej. Ne Pahpãm me, me pajõPahhiti pê Jeju mã me akĩnti, cwỳrjapê ri hãn ne hõtpê me ato impej to me ipa.