2
Quê ha jũm kên hêj xi cati cato
1 Jowãw 2.18-19
Ỹhỹ me ikjêjê, ita caxuw wa ha me amã hacpỹ ne Jeju cator, ne cute me pahto cuprõn xà to, hipêr ihimpej. Ne ihhêj ne jũmjê jàhtôa ne Jeju te amji jaxàr xà to amehhêj xi tome ipa. Ne ramã xwahna amcro ita cator na, ame harẽ. Ne wa me awỳ, ca nee ame kam gapac nare. Nãmri quê ha mehkwỳ me irĩat kam, cute me ampo pupun name amji jarẽ, nare, quê ha mehkwỳ Pahpãm te me cumã ihcakôc na me amji jarẽ, nare, quê hamehkwỳ ite me cumã ihkàhhôc ton na me ijarẽ, ca hanee me jũmjê itajê nõ kam gapacnare. Ne nee ate amempar xà ata to amji pê me gapac kêt to me apa nare, ne nee ame to amji jigẽc rênto me apa nare, quê nee jũm me anõ mã ihhêj nare.
Quê ha Jeju jõ amcro catorxwỳjrea na ampo ajkrut ne cato. Ita quê ha mam cato he. Quê ha me hàhtôa ne ame Pahpãm curê, ne cunaa mã amehcaca to amehcuhhê. Ne ihkôt cato ita, quê ha cupê me hirôa pê jũm kêanre ata. Por me hirôa pê jũm kêanre ita quê ha jũ caxuw, amcro nõ na, ma ihkên catia pê ihkãkãnti kam cuhy ata kam ihpỳm. Quê ha amji to cati prãmte, ma apu Pahpãm caca, ne ma apu pahpãm cahàc krekà caca, mehcunea te amehkĩn ne mempar prãmte. Quê ha mehcunea jipy apu mõ, ne hanea ne ma Pahpãm tome amji kam hapac xà jũrkwa mã axà ne jỹ, ne me cumã cupêa Pahpãm na amji jarẽ.
He pê wa me acahê na ipa reria mã itỳj me amã ampo itajê cunea jarẽn to ipa. Xà ca nee ampo itajê to ame amji japackre to ame apa nare? Quê ha jũm kêanre ita jõamcroa kam ahtwỳ, quê ha ihtỳj amji to ajpẽ. Ne por wỳjrea na ramã jũm ipa ata, quê ha neecute amji kam hapac xà ita na hamãr nare. Neramã ate me jũm ata jahkre pej. Mã ramã cute amji kam hapac xà kêanre ita apu ihcahkũm to mõ. Ne ramã me to kên to mõ. Ne por ihkêanre ata, quê ha xa jũm ihkên têtema hiprõ ata ma tẽ, jakàn pê quê ha ihtỳj ihkên itajê cunea ton to ipa. Ne por me hirôa pê jũm kêanre ata quê ha ihtỳj amji to ajpẽ, hõ amcro ata na. Ne por Pahhitipê Jeju te amji jaxàr xà ata kam, quê ha Jeju ihtỳjhapkôc to ihcura. Ỹhỹ, quê ha Jeju hàhcujro pràti ita to cato, me ajkaam, quê ha jũm kên ita hamre, Jeju jàhcujro cupate. Quê ha jũ caxuw me hirôa pê jũm kên ita cator xà jõ amcro kam ahtwỳ, quê ha me pahcurê xwỳn pêXatanaj cumã carôt tỳjti gõ, quê ha to amji to hipu, necato, cute mehcunea mã ihhêj prãmte. Quê ha incaca xàa to cute amji kam hapac xà cunea to me cumãn to ipa. Quê ha mehcunea, cute amji kam hapac xà cati na me hahkre pej. 10 Quê ha ampo pihho kên cunea ton to ipa, cute ihkôt me amji ton catêjê mã ihhêj xà na. Ne por cute ihkôt me amji ton catêjê atajê, quê ha me hamre. Ampo na? Nee cute me Pahpãm jũjarẽn xà ata na meamji caxàr nare, ne ma amehcaca, na quê ha me hamre. Quê ha cama tahna me amji capa na mã, quêha ihtỳj mehkên pê me amji pytà. Ne nee cute ahna me amji caxàr nare, cwỳrjapê quê ha me hamre.
11-12 Hõhõ, ita na quê ha Pahpãm cama me hamã, quêha me taa amji mã mehhêj. Hõ, cute me Pahpãm par nare atajê caxuw ri cuteamji kam hapac xà ita cumã. Ne por cute mehhêj xi kĩn catêjê atajê, quê ha Pahpãm mehkên mã me cumẽ, quê ha mehkên mã me axà ne me hamre.
Pê Pahpãm me pahpytàr xà caxuw amji mã me pahcapi
Roman 8.28-30; 1 Texarõn 2.13; 5.23-24
13 Ỹhỹ me ikjêjê, wa itỳj Pahpãm mã me acajrẽn, ne cumã me apejti na me garẽn to prãm. Ampo na? He me pajõ Pahhiti mã me akĩn cwỳrjapê. PêPahpãm mam ramã amji mã me acapi, meakên pê cute me ato cator xà caxuw, ne haneane Pahpãm Carõ Pejti te Pahpãm mã me acũmpej xà caxuw. Ne hanea ne ate Pahpãm jarkwa kôt me amji ton xà caxuw, Pahpãm te amji mã me acapi. Pahpãm te atajê cunea na amji mã me aton, cute me ato ihkwỳa xà caxuw. 14 Itajê cunea caxuw pê Pahpãm me ana ahwỳ. Pom pê wa me amã Jeju jarẽn pejti to harẽ ata caxuw, pê Pahpãm me ana ahwỳ. Ne hanea ne cumã me ate me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô cator xà jõ amcro jàhcujro pràti ata kam, cumã ame apa na me ato prãm. 15 Cwỳrjapê, ca me ikjêjê, me amji pyxwỳ, ne ahna meamji pyxwỳr tu. Ne pê wa me amã ijũjarẽn xà to awjarẽ atajê, ca ha amji mã me nõr to impeaj ne. Ne ma me to amji japackrea ne. Ne hanea ne me ijõ kàhhôc ita to me amji japackrea ne.
16 Ỹhỹ, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô me Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati mã me pahkĩnti, mãhõtpê me pahto impejti to prãm. Cwỳrjapê ri me pamã me pahcarôt gõ, cu nee ame ampo kên cupa nare, mã ma Jeju jikaj na me pahtehcajpa, cu pahtỳj cormã me hikaj. 17 Cwỳrjapê wa Pahhiti pê Jeju na me ahwỳ, ne cumã me caa pit cajrẽn, ne hanea ne mePahpãm pê me pajõ Inxũ Cati mã me acajrẽn, quê me anacuhkõnre kam me amã hakam, ne me ato ihtỳj, ca me ampo pej pit jarẽ, ne me to.